Mitä Vihreät tarkoittavat uudella Suomella?

Mielestämme Suomi on tienhaarassa. Seuraavat eduskuntavaalit ovat arvovaalit, joissa valitaan Suomen suunta. Me haluamme rakentaa uuden Suomen, joka on edistyksellinen vihreän talouden maa, pitää tosissaan huolta ympäristöstä, joka on avoin ja hyvä kaikenlaisia ihmisiä kohtaan. Haluamme uuden Suomen, joka ottaa vastaan tämän ajan haasteet. Haluamme uuden Suomen, jossa tärkeintä on ihmisten, ympäristön ja eläinten hyvinvointi - hyvä ja onnellinen elämä. Me emme haikaile konservatiivien tavoin vanhoilliseen, pelokkaaseen ja sulkeutuneeseen Suomeen.

Mitkä ovat Vihreiden vaaliteemat?

Ensi kevään eduskuntavaaleissa puhumme kolmesta suuremmasta arvosta ja teemasta: taloudesta, suvaitsevaisuudesta sekä ympäristöstä. Talous on meille muutakin kuin tuloja ja menoja. Haluamme lisää työtä vihreille aloille ja palveluiden pariin. Haluamme vihreän tietoyhteiskunnan. Haluamme, että ihmiset jaksavat töissä. Ja haluamme, vihdoin ja viimein, perustulon - se on ihmiselle hyvä. Suvaitsevaisuus on meille sitä, että jokaisella on hyvä olla sellaisena kuin on, vailla pelkoa syrjinnästä, väheksynnästä tai rasismista. Ihmisoikeuksista sekä siitä, miten suhtaudumme esimerkiksi vähemmistöihin, on seuraavissa vaaleissa puhuttava - ja lujaa. Meidän viestimme on selvä: olemme vanhoillisuuden vastavoima. Ympäristö on ollut vihreän politiikan ytimessä koko puolueen historian. Ja tulee myös jatkossa olemaan. Ilmastonmuutos on pysäytettävä - Suomen on oltava ympäristö- ja ilmastopolitiikan suunnannäyttäjä, ei perässähiihtäjä. Edelläkävijöitä meidän olisi oltava myös suhteessa eläimiimme. Voisimme aloittaa vaikkapa takaamalla eläimille hyvät oltavat, lopettamalla turkistarhauksen - ja pelastamalla saimaannorpan sukupuutolta. Avaamme vaaliteemoja ja esittelemme Vihreiden uutta Suomea tarkemmin ensi kevään aikana.

Itsenäisyyspäivän aattona julkaistussa kampanjajulisteessa on Suomen leijona. Mitä leijona Vihreille symboloi?

Leijona on Suomen ja suomalaisuuden symboli. Me haluamme, erityisesti itsenäisyyspäivänä, herättää keskustelua siitä, mitä on olla suomalainen ja mitkä ovat kannattamiamme suomalaisia arvoja. Vaakunaleijonaa yhtenä kampanjasymbolina käyttämällä haluamme kertoa, mitä on tavoittelemamme uusi Suomi. Se on puhdasta ympäristöä, suvaitsevaisuutta, vihreää taloutta. Vaakunaleijona ole ainoa keskustelua herättävä kampanjasymbolimme. Vihreiden kampanjassa esitellään iso joukko puhuttelevia julisteita - se on siis yksi pala suurempaa kokonaisuutta. Kaikissa julisteissa tai kaikessa vaali-ilmeessä leijona ei siis näy.

Ketkä ovat vaalien päävastustajia? Mitkä ovat Vihreiden vaalitavoitteet?

Eduskuntavaaleissa päävastustajiamme ovat suvaitsemattomuus, vanhoillisuus ja sulkeutuneisuus. Emme käy vaalikampanja tiettyjä puolueita tai poliitikkoja vastaan, sillä taaksepäin katsovia ehdokkaita löytyy - valitettavasti - kaikista puolueista oikealta vasemmalle. Olemme tulevissa eduskuntavaaleissa ainoa puolue, jota äänestämällä tietää tasan tarkkaan, mitä saa: ympäristöystävällisyyttä, suvaitsevaisuutta, vihreää taloutta. Loikan kohti vihreää, uutta Suomea. Vaaleissa tavoittelemme kasvua - kahtakymmentä kansanedustajaa. Lähdemme neuvottelemaan hallituksesta vain vaalivoiton kautta: meidän on oltava hallitusneuvotteluissa vahvempia, jotta saamme Suomesta vihreämmän. Keskeinen tavoitteemme on, että seuraavalla hallituskaudella Suomi säilyy edistyksellisenä, suvaitsevaisena eurooppalaisena sivistysvaltiona, joka ottaa askeleita vihreän talouden tiellä.
Jaa sivu: