Vihreiden uusi Suomi on maa, jossa asuu maailman onnellisin kansa.

Onnellisuus koostuu arkisista rakennuspalikoista. Sitä voidaan lisätä poliittisilla teoilla. Jatkuvan talouskasvun tavoittelun sijasta haluamme kestävää kasvua, joka tähtää onnellisuuden lisääntymiseen.

Köyhän maan vaurastuessa kasvavat tulot lisäävät onnellisuutta. Yhteys katkeaa, kun maa on riittävän vauras. Suomi on ollut riittävän vauras jo lähes 30 vuotta. Koska taloudellinen kasvu ei tuo enää onnea, sen eteen ei kannata tehdä ainakaan sellaisia uhrauksia joita nykyään tehdään.

Vihreiden tavoitteita onnellisuuden lisäämiseksi:

 • Onnellisuusmittari kuten GPI on otettava käyttöön bruttokansantuotteen rinnalle päätöksentekoa ohjaamaan. Kun jokin asia otetaan mittaamisen perustaksi ja politiikan tavoitteeksi, se tuppaa toteutumaan. Haluamme, että päätös onnellisuusmittarin käyttöönotosta kirjataan seuraavaan hallitusohjelmaan.
 • Tasainen tulonjako tuottaa onnellisuutta ja lisää luottamusta kanssaihmisiin. Siksi haluamme panna stopin tuloerojen kasvulle. Paras tapa lisätä onnellisuutta on parantaa heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämää.
 • Suhteellisen korkeita veroja keräävissä hyvinvointivaltioissa elävät onnellisimmat ihmiset. Tulevina vuosina Suomella on taloudellisesti tiukkaa, koska nykyiset tulot eivät riitä kattamaan menoja. Esitämme 2 miljardin veronkorotuksia, josta suurella osalla tasoitetaan tuloeroja.
 • Hyvinvointipalvelut ovat nimensä mukaisia. Siksi ihmisten peruspalveluita ja sosiaaliturvaa ei tule sorkkia taloudellisesti tiukkoinakaan aikoina. Näiden palveluiden säästämiseksi olemme valmiita nostamaan veroja.
 • Haluamme verottaa enemmän suurituloisia ja keventää pienituloisten verotusta. Työ on tärkeä onnellisuuden lähde ihmisille, ja työnteon pitäisi olla mielestämme aina kannattaa. Siksi emme halua keventää työn verotusta, vaan päinvastoin kevennämme pienituloisten verotusta, jotta työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa myös taloudellisesti.
 • Onnellisessa yhteiskunnassa on vapaus olla millainen haluaa: uskonnoton tai uskonnollinen, hetero- tai homo, minkä värinen hyvänsä. Haluamme tasa-arvoisen avioliittolain ja kaikenlaista erilaisuutta hyväksyvän yhteiskunnan. Kaikki me kuulumme johonkin vähemmistöön.
 • Työ on suomalaisille tärkeimpiä onnellisuuden lähteitä. Siksi haluamme, että jokaisella on mahdollisuus työllistyä: tähtäämme 2000-luvun täystyöllisyyteen. Mielestämme työn pitää joustaa eikä aina työntekijän; työtä on voitava porrastaa vaikka osa-aikaiseksi elämäntilanteen vaatiessa.
 • Perusturva pitää saada helposti ilman kyykyttämistä ja pienten työtulojen hankkimisen on oltava aina kannattavaa. Siksi haluamme perustulon. Perustulo mahdollistaa joustavasti esimerkiksi siirtymisen yrittäjäksi. Haluamme, että ihmiset uskaltavat yrittää ja kokeilla uutta vailla pelkoa siitä, että epäonnistuminen on elämän loppu. Matkalla perustuloon haluamme siirtää toimentulotuen perusosan Kelasta maksettavaksi.
 • Terveyseroja on kavennettava. On halvempaa maksaa ohjauksesta kuin hoidosta. Siksi jokaiselle tulee tarjota välineitä terveytensä hoitamiseen ja terveydenhoidon ammattilaisen pakeille pitää päästä helposti. Hyvä mielenterveys on keskeisimpiä asioita onnellisen elämän saavuttamisessa.
 • Haluamme tasa-arvoa työhön ja kotiin. Perhevapaiden jakaminen tasaisesti molempien vanhempien kesken lisää paitsi vanhemmuuden myös kotitöiden jakamista ja työelämän tasa-arvoa. Siksi haluamme jakaa perhevapaat niin, että kuusi kuukautta on isän, kuusi kuukautta äidin ja kuusi kuukautta kumman tahansa vanhemman käytettävissä.
 • Ihmisten on päästävä elämänsä ohjaimiin. Haluamme lisätä mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon, vaikuttaa omaan elämäänsä ja ratkoa omia ongelmiaan. Kannatamme avoimuutta, ihmisten omaehtoista toimintaa ja paikallista demokratiaa sen kaikissa ilmenemismuodoissa.

 

Jaa sivu: