Uusi vihreä talous on uutta työtä, kestäviä investointeja ja vihreää veropolitiikkaa.

Uudessa Suomessa perustulo vapauttaa jokaisen tekemään töitä, opiskelemaan ja yrittämään. Työttömän kannattaa ottaa vastaan lyhyitäkin työkeikkoja tai kehittää ammattitaitoaan opiskelemalla. Pienyrittäjä saa paremman perusturvan ja uskallusta kokeilla kykyjään. Perustulo on vastaus niin työelämän murrokseen kuin sosiaaliturvajärjestelmän ongelmiin. Sen turvin meidän on mahdollista saavuttaa uuden ajan täystyöllisyys.

Vihreässä taloudessa ymmärretään myös, ettei ihminen ole kone. Työssä jaksaa, kun sen saa tehdä hyvin: siksi ratkaisumme työelämän tehostamiseen löytyvät motivoituneista ihmisistä, mahdollisuuksista vaikuttaa omaan työaikaansa ja uuden teknologian hyödyntämisestä. Turhaa byrokratiaa tulee karsia. Pätkätyöläisellä on oltava oikeus kunnon lomiin, ja isien pitää saada viettää aikaa lastensa kanssa yhtä paljon kuin äitien.

Talouden kasvua luodaan kestävien investointien ja vihreän teknologian turvin. Uusi Suomi liikkuu nopeasti ja täsmällisesti raiteilla, luottaa laajakaistaan ja käyttää sähköisiä palveluita sekä toimii energiatehokkaasti älykkään sähköjärjestelmän varassa. Tavoitteenamme on luoda viheraloille ja palveluihin 50 000 uutta työpaikkaa.

Yksi valtion tehtävistä on luoda omaisuudellaan hyvä kasvualusta yrittämiselle ja työlle. Siksi olemme esittäneet muun muassa 2,6 miljardin euron lisäinvestointeja raideliikenteeseen. Uudet investoinnit maksavat itsensä takaisin hyvinvointina, uusina työpaikkoina ja verotuloina.

Vihreää kasvua tukee myös veropolitiikkamme, jonka lähtökohtana on hyvinvoinnin turvaaminen, tuloerojen tasaaminen ja vastuu ympäristöstä. Haluamme keventää erityisesti pienten tulojen verotusta 500 miljoonalla eurolla ja korottaa sen sijaan ympäristö- ja energiaveroja. Vihreän verouudistuksen turvin julkista taloutta voidaan vahvistaa ainakin kahdella miljardilla eurolla.

Lue lisää

Vihreiden poliittinen ohjelma

Vihreiden periaateohjelma

Onnellisuustalous

Uuden Suomen koulut

Uuden Suomen investoinnit

Puurakentamisen uusi Suomi

Vihreiden verolinjat kaudelle 2011-2015

Perustulo - nyt! Vihreiden päivitetty perustulomalli

Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma

Vihreiden pk-yrittäjyysohjelma

Mitä vihreät ovat saaneet aikaan .fi

Jaa sivu: