Toimi ja työskentele Toimi ja työskentele

Avoimia työpaikkoja

Vihreät on poliittinen liike, joka tekee työtä sen hyväksi, että tuleville sukupolville jäisi elinkelpoinen maapallo. Taistelemme tasa-arvoisen, turvallisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden puolesta. Annamme äänen niille, joiden ääni ei muuten kuulu: luonnolle, tuleville sukupolville, heikommassa asemassa oleville.

- - - -

Savo-Karjalan Vihreiden toiminnanjohtaja

Vihreät on poliittinen liike, joka tekee työtä sen hyväksi, että tuleville sukupolville jäisi elinkelpoinen maapallo. Taistelemme tasa-arvoisen, turvallisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden puolesta. Annamme äänen niille, joiden ääni ei muuten kuulu: luonnolle, tuleville sukupolville, heikommassa asemassa oleville.

Nyt Vihreät hakee Savo-Karjalan vaalipiiriin järjestötoimintaa tuntevaa ja oma-aloitteista toiminnanjohtajaa. Työ sijaitsee Joensuussa. Savo-Karjalan piirissä työskentelee myös toinen puolueen työntekijä, joka työskentelee Kuopiossa.

Työntekijän tehtäviin kuuluu piirijärjestön:

  • vaalikampanjoiden organisointi ja toteutus
  • tapahtumien ja tilaisuuksien järjestely
  • sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä niiden kehittäminen
  • järjestön hallinto ja talous
  • alueen vihreän toiminnan tukeminen ja kehittäminen
  • talouden ja toiminnan suunnittelu ja kehittäminen
  • yhteydenpito muihin puolueen tahoihin sekä sidosryhmiin
  • hallituksen käsittelemien asioiden valmistelu ja toimeenpano
  • muut esihenkilön tai työnohjaajan määräämät tehtävät.

Hakijalta edellytetään itsenäistä ja positiivista työotetta, hyviä toimisto-ohjelmien käyttötaitoja sekä viestintätaitoja, hyvää suomen kielen taitoa ja valmiutta joustaviin työaikoihin sekä ilta- ja viikonlopputöihin. Edellytämme hakijalta myös vihreää arvomaailmaa. Tehtävässä tarvitaan hyviä ihmissuhdetaitoja, innostavaa yhteistyöasennetta ja paineensietokykyä. Vihreän kentän tuntemus ja kampanjointikokemus on eduksi.

Tarjoamme monipuolisen työn, johon voi itse paljon vaikuttaa, ja jossa pääsee kehittymään. Vihreillä saat näköalapaikkoja politiikkaan ja vaalityöhön, verkostoitumismahdollisuuksia sekä tilaisuuden olla muuttamassa Suomea ja Eurooppaa vihreämmäksi. Tervetuloa mukaan!

Työ on vakituinen ja alkaa mahdollisimman pian. Työaika on 25 tuntia viikossa ja lähtöpalkka 1978 €/kk + kokemuslisät. Työajan ja palkan lisäyksistä on mahdollista neuvotella myöhemmin. Työn sijainti on Joensuussa tai lähiseudulla. Tehtävä vaatii jonkin verran matkustamista ja ajokortti sekä auto ovat eduksi. Työnantajana toimii Vihreä liitto r.p.


Lähetä hakemuksesi viimeistään 2.4.2020 osoitteeseen hakemus@vihreat.fi (otsikko Hakemus: Savo-Karjalan toiminnanjohtaja). Haastatteluja järjestetään 6.–9.4.2020 etähaastatteluina.

Lisätiedot:
Toiminnanjohtaja Eija Vatanen, eija.vatanen@vihreat.fi, 040 552 4994 vastaa kysymyksiin puhelimitse 24.–25.3. klo 9–15.
järjestöpäällikkö Katja Hintikainen, katja.hintikainen@vihreat.fi, 050 467 0739.

- - - -

Avoimia vapaaehtois- ja luottamustehtäviä

Jokainen on lämpimästi tervetullut mukaan Vihreiden toimintaan! Vihreästä toiminnasta ja vapaaehtoistehtävistä saat lisätietoja vihreiltä yhdistyksiltä: paikallisilta vihreiltä, vaalipiirisi vihreiltä tai valtakunnallisilta järjestöiltä, kuten Vihreiltä nuorilta, Vihreiltä naisilta tai Tieteen ja teknologian vihreiltä.

Vihreiden omia keskusteluja voi käydä avoimessa Facebook-ryhmässä. Vihreiden suljetuista Facebook-ryhmistä, kuten kuntapäättäjien ja yhdistystoimijoiden ryhmistä voit kysyä järjestöpäälliköltä. Vihreillä yhdistyksillä, piireillä ja liitoilla on lisäksi omia sähköpostilistoja, Facebook-ryhmiä ja muita viestintäkanavia, joista voi kysyä lisää oman tai läheisen yhdistyksesi vihreiltä.

Jaa sivu: