Toimi ja työskentele Toimi ja työskentele

Avoimia työpaikkoja


Vihreät on yli 8 000 jäsenen puolue, jolla on 15 kansanedustajaa. Politiikkamme perustana on luonnon, tulevien sukupolvien ja heikoimmassa asemassa olevien puolustaminen. Arvoihimme kuuluvat globaali vastuu, tasa-arvo ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus.

 

Oulun vaalipiirin ​Vihreiden​ ja Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö – OVK:n ​toiminnanjohtaja

Oulun vaalipiirin Vihreät ja Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö –​ ​OVK hakevat toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen​ ​järjestökokemusta​ ​omaavaa, ​ ​ oma-aloitteista​ ​toiminnanjohtajaa, jonka​ ​tehtävänä​ ​on​ ​järjestöjen:

-​ ​sisäinen​ ​ja​ ​ulkoinen​ ​viestintä​ ​ja​ ​sen​ ​kehittäminen
-​ ​tapahtumien​ ​ja​ ​tilaisuuksien​ ​suunnittelu​ ​ja​ ​järjestely
-​ ​vaalikampanjatyö​ ​ja​ ​vapaaehtoisjohtaminen
-​ ​järjestöjen​ ​hallituksen​ ​asioiden​ ​valmistelu​ ​ja​ ​toimeenpano
-​ järjestöjen​ ​taloushallinto, ​ ​lukuun​ ​ottamatta​ ​kirjanpitoa
-​ ​jäsenyhdistysten​ ​ja​ ​alueen​ ​vihreän​ ​toiminnan​ ​tukeminen
-​ ​toiminnan​ ​ja​ ​talouden​ ​suunnittelu​ ​ja​ ​kehittäminen
-​ ​yhteydenpito​ eri ​yhteistyötahoihin sekä paikallisesti että valtakunnallisesti
-​ ​muut​ ​piirihallituksen, OVK:n hallituksen​ ja / ​tai​ ​esihenkilön​ ​määräämät​ ​asiat

Hakijalta​ ​edellytetään​ ​järjestötoiminnan​ ​tuntemusta,​ ​tietoteknisiä​ ​taitoja​ ​(tekstinkäsittely,​ ​taulukkolaskenta,  toimisto-ohjelmat​ ​jne.)​ ​ja​ ​verkkoviestintätaitoja​ ​(internet-sivujen​ ​päivitys,​ ​sosiaalinen​ ​media​ ​jne.),​ ​hyvää  suomen​ ​kielen​ ​taitoa​ ​ja​ ​valmiutta​ ​joustaviin​ ​työaikoihin​ ​sekä​ ​ilta-​ ​ja​ ​viikonlopputöihin.​ ​Tehtävässä​ ​tarvitaan  myös​ ​hyviä​ ​ihmissuhdetaitoja​ ​ja​ ​paineensietokykyä,​ ​sekä​ ​aktiivista​ ​ja​ ​oma-aloitteista​ ​sekä  kehittämisintoista​ ​työotetta.​ ​Vihreän​ ​arvomaailman​ ​tuntemus​ ​ja​ ​kampanjointikokemus​ ​on​ ​eduksi.  Työpiste sijaitsee Oulussa.
Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman​ ​pian. ​ ​Työaika on 37,5 tuntia viikossa ja se jakautuu erillisen sopimuksen mukaan kummankin järjestön kesken. Työtehtävä edellyttää joustavaa työajan käyttöä sekä ilta- ja viikonloppu työskentelyä. Palkkaus ja muut työehdot määräytyvät Vihreä liitto rp:n työehtosopimuksen mukaan. Työnantajana​ ​toimii​ ​Vihreä​ ​liitto​ ​rp.​ ​Palvelusvuosilisät​ ​määräytyvät​ ​vain​ ​aiemmasta​ ​Vihreiden​ ​palveluksesta.

Hakemukset​ ​viimeistään​ ​24.1.2018​ ​klo​ ​16.00 mennessä sähköpostitse​ ​osoitteeseen marja.lahde@vihreat.fi
Otsikkoon merkintä: ​ ​Hakemus Oulun ​vihreiden​ ​toiminnanjohtajaksi. Mahdolliset haastattelut toteutetaan Oulussa viikon 4 lopulla.

Tiedustelut: ​ ​
Oulun vaalipiirin Vihreät, puheenjohtaja Marja Lähde, ​ gsm 044 – 744 1807 tai sähköpostitse marja.lahde@vihreat.fi
Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö – OVK, puheenjohtaja Marjo Tapaninen, gsm 0400 – 214473 tai sähköpostitse marjo.tapaninen@vihreat.fi

 


Avoimia vapaaehtois- ja luottamustehtäviä

Jokainen on lämpimästi tervetullut mukaan Vihreiden toimintaan! Vihreästä toiminnasta ja vapaaehtoistehtävistä saat lisätietoja vihreiltä yhdistyksiltä: paikallisilta vihreiltä, vaalipiirisi vihreiltä tai valtakunnallisilta järjestöiltä, kuten Vihreiltä nuorilta, Vihreiltä naisilta tai Tieteen ja teknologian vihreiltä.

Vihreiden omia keskusteluja voi käydä avoimessa Facebook-ryhmässä. Vihreiden suljetuista Facebook-ryhmistä, kuten kuntapäättäjien ja yhdistystoimijoiden ryhmistä voit kysyä järjestöpäälliköltä. Vihreillä yhdistyksillä, piireillä ja liitoilla on lisäksi omia sähköpostilistoja, Facebook-ryhmiä ja muita viestintäkanavia, joista voi kysyä lisää oman tai läheisen yhdistyksesi vihreiltä.

Jaa sivu: