Hur rättvist ett samhälle är mäts i hur välfärden ser ut i vardagen. Var och en har rätt till en god och trygg vardag. Det innebär till exempel en tillräcklig utkomst och rätt till god hälsovård och utbildning. För De Gröna är också kultur en del av basservicen.

Offentliga tjänster av hög kvalitet har alla fördel av, men i synnerhet behöver de svaga dem. De mest sårbara i vårt samhälle är de som inte har ett lönearbete: åldringar, barn, sjuka, mentalpatienter, svårt handikappade och långtidsarbetslösa.

Att se till servicen är inte bara en rättvisefråga, det är också ekonomiskt vettigt. Det är lättare att förebygga problem än att åtgärda dem i efterhand. Det är kommunerna som bär huvudansvaret för basservicen – och så bör det vara även i fortsättningen. Staten får inte lämna kommunerna vind för våg, utan måste se till att trygga en tillräcklig finansiering av välfärdstjänsterna.

Bild: Roquai / Wikimedia Commons. Licens: CC Attribution ShareAlike

Jaa sivu: