Vihreät – De Gröna” -ulkoasupohjan yksi tärkeä elementti on sivuston vasemman laidan valikko. Valikko luo itsensä automaattisesti sitä mukaa kun lisäät sivuille sisältöä: jos luot Sivun nimeltä 'Esittelyni', valikkoon ilmestyy linkki 'Esittelyni', joka johtaa kyseiselle Sivulle.

Valikko rakentuu seuraavien sääntöjen mukaan:

Kaikki (pää)Sivut näkyvät valikossa

Kun kirjoitat uuden Sivun, sen otsikko (esim. 'Yhteystietoni') tulee lähtökohtaisesti näkymään valikossa. Jos et halua, että näin tapahtuu, voit määrittää, että kyseessä ei olekaan (pää)sivu, vaan jonkin jo aiemmin luodun sivun alasivu (ks. ohjeet alasivun luomisesta).

Alasivut näkyvät vasta kun pääsivun linkkiä on klikattu

Alasivut eivät näy valikossa ennen kuin käyttäjä on kilkannut auki niiden pääsivun. Tällöin alasivut ilmestyvät valikossa näkyviin:

wp31

Kaikki Artikkelien (pää)Aiheet näkyvät valikossa

Toisin kuin Sivut, Artikkelit eivät näy valikossa. Tämä on järkeenkäypää; Artikkelithan ovat sellaisia kirjoituksia, joita tulee ajan mittaan kirjoitettua paljon (esim. tiedotteet tai blogimerkinnät). Jos ne kaikki tulisivat näkyviin valikkoon, valikko kasvaisi hallitsemattoman suureksi.

Sen sijaan Artikkelien ryhmät eli Aiheet näkyvät valikossa. Toisin sanoen: yksittäinen tiedote tai blogimerkintä ei näy valikossa, sen sijaan niiden aiheet eli artikkeliryhmien nimet ('Tiedotteet', 'Blogi') näkyvät. Kun luot uuden Aiheen Artikkeleille (ks. ohjeet aiheiden luomisesta), Aiheen nimi tulee näkyviin valikkoon, vaikka ko. Aiheeseen ei kuuluisikaan vielä yhtään kirjoitusta.

Ala-aiheet näkyvät vasta kun pääaiheen linkkiä on klikattu

Jos Aiheella on alakategorioita (esim. aiheella 'Ajankohtaista' alakohdat 'Tiedotteet' ja 'Tapahtumat'), nämä tulevat näkyviin valikossa vasta kun käyttäjä kilkkaa auki niiden yläaiheen:

wp32

(Esimerkissä ala-aiheet 'Tapahtumat' ja 'Tiedotteet' näkyvät vasta kun käyttäjä on klikannut linkkiä 'Ajankohtaista'.)

Pääsivujen järjestyksen voi säätää itse

Sivut näkyvät valikossa lähtökohtaisesti aakkosjärjestyksessä. Jos tämä ei kuitenkaan tyydytä, voit vaikuttaa järjestykseen itse.

Jokaiselle Sivulle on mahdollista määritellä ns. painokerroin. Mitä suurempi painokerroin on, sitä alemmas Sivun otsikko painuu valikossa. Ja kääntäen: mitä pienempi painokerroin, sitä ylemmäs otsikko nousee. Jos kahden Sivun painokerroin on sama, vasta silloin niiden järjestyksen määrää aakkosjärjestys.

Voit asettaa Sivulle painokertoimen ylläpitovalikon 'Hallitse' -kohdasta. Klikkaa haluamasi Sivun kohdalta 'muokkaa'. Etsi sitten kirjoituslaatikon oikealta puolelta kohta 'Sivujärjestys':

wp33

Oletusarvo tässä on nolla. Aseta Sivujärjestykseen haluamasi luku (mikä tahansa nollasta hyvinkin suuriin lukuihin). Mitä suurempi luku, sitä alemmas valikossa tämän Sivun otsikko painuu.

Artikkelien Aiheet näkyvät siinä järjestyksessä kuin ne on lisätty

Artikkelien ryhmät eli Aiheet tulevat valikossa näkyviin Sivujen otsikoiden jälkeen. Niiden keskinäiseen järjestykseen valikossa ei ikävä kyllä voi vaikuttaa; ne tulevat näkyviin siinä järjestyksessä kuin ne on alun perin järjestelmään lisätty.

Jaa sivu: