Perälauta kiinni

Yhdistyksen ei ole mielekästä houkutella etuovesta sisään uusia jäseniä, jos vanhat jäsenet häipyvät samaan aikaan takaovesta. Suurin jäsenhukka Vihreissä syntyy siitä, että vanhat jäsenet unohtavat maksaa jäsenmaksunsa.

Jäsenmaksujen perintä

Puolue lähettää kaikille jäsenilleen alkuvuodesta jäsenmaksulaskun. Yhdistysten kannattaa jo tässä vaiheessa tiedottaa esimerkiksi sähköpostilistansa kautta, että laskut ovat tulossa ja kannustaa jäseniä maksamaan.

Noin kuukauden kuluttua laskujen saamisesta yhdistyksen kannattaa tarkistaa, että ketkä jäsenet eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan. Hallituksen kannattaa katsoa, että ketkä näistä joku hallituslainen tuntee henkilökohtaisesti. Näiden hallituslaisten kannattaa sitten olla yhteydessä kyseisiin jäseniin ja muistuttaa heitä maksusta. Lopuille maksamattomille jäsenille yhdistyksen puheenjohtajan kannattaa soittaa henkilökohtaisesti. Suurimmissa yhdistyksissä tehtävä voidaan jakaa kahdelle tai kolmelle hallituslaiselle. Yleensä ainakin 75 % puuttuvista jäsenmaksuista johtuu puhtaasta unohduksesta.

Loppukeväästä puoluetoimisto on vielä kerran yhteydessä kaikkiin, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan. Koska tämä on joillekin jo kolmas asiaa koskeva yhteydenotto, ei yhdistysten kannattane enää tämän jälkeen olla kovin aktiivisesti yhteydessä näihin jäseniin.

Useimpien Vihreiden yhdistysten säännöissä määrätään, että hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole vuoteen maksanut jäsenmaksuaan. Käytännössä tämä tarkoittaa siis, että vuonna 2011 jäsenmaksunsa maksanut henkilö voidaan erottaa vuonna 2013, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuonna 2012. Erotettavat jäsenet kannattaa listata hyvissä ajoin ennen erottamispäätöstä. Heitä kannattaa lähestyä vielä viimeisen kerran esimerkiksi sähköpostitse.

Jäsenmaksujen perinnässä tulee väkisinkin vastaan henkilöitä, jotka eivät enää halua olla Vihreiden jäseniä. Yleensä näiden henkilöiden taivutteluun ei kannatta uhrata merkittävästi aikaa tai vaivaa.

Kuunnelkaa jäsenistöä

Hyvä tapa sitouttaa jäsenistöä yhdistykseen on antaa heille mahdollisuus tulla kuulluksi, kun alueella tehdään tärkeitä päätöksiä esimerkiksi kaavoitusta tai palveluita koskien. Hyvä muoto tälle on esimerkiksi keskustelutilaisuus, jossa on paikalla yhdistyksen valtuutettuja ja lautakuntien jäseniä.

Mikäli joku jäsen ottaa itse yhteyttä yhdistykseen jonkun itseään koskettavan (kunnallis)poliittisen asian tiimoilta, on tämä hyvä tilaisuus ottaa tämä jäsen mukaan toimintaan. Tällainen sponttaani jäsenistä lähtevä aktiivisuus voi johtaa kannanottoon, valtuustoaloitteeseen tai yleisönosastokirjoitukseen asiasta, joka muuten olisi jäänyt liian vähälle huomiolle. Asian esille tuonut jäsen kannattaa ottaa mukaan valmisteluun.

Henkilökohtainen yhteydenotto jäseniin on hyvä keino saada jäsenet tuntemaan, että heitä arvostetaan. Mitä pienemmästä yhdistyksestä on kysymys, sitä helpommin tämä asia voidaan hoitaa. Kyseessä voi olla esimerkiksi puheenjohtajan jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti kirjoittama joulukortti tai kutsu yhdistyksen tilaisuuteen.

Takaisin jäsenhankinnan pääsivulle.

Jaa sivu: