Mari Puoskari, Helsinki

"Olen 29-vuotias ja kotoisin Juuasta Pohjois-Karjalasta. Olen asunut pitkään Kuopiossa ja tullut sitten opiskelujen perässä Etelä-Suomeen ja asettunut Helsinkiin.

Olen toiminut Vihreissä aktiivisesti kohta seitsemän vuotta. Olen ollut ViNOn puheenjohtaja vuosina 2003-2004 ja Vihreiden Naisten puheenjohtajana vuosina 2006-2007. Olen ollut puoluevaltuuskunnan ja puoluehallituksen jäsen sekä toiminut lukuisissa eri työryhmissä. Toimiessani ViNOn puheenjohtajana vedin hanketta, jonka tavoitteena oli ViNOn muuttaminen liittomuotoiseksi yhdistykseksi. Saman projektin teimme muutamaa vuotta myöhemmin Vihreissä Naisissa.  Molempien uudistusten yhteydessä perustettiin useita paikallisjärjestöjä, saatiin jäsenmäärä kovaan kasvuun sekä tehtiin paljon strategista pohdintaa ViNOn ja Vihreiden  Naisten  tulevaisuudesta ja politiikasta.

Viimeiset kaksi vuotta olen toiminut puolueen varapuheenjohtajana. Tärkein vastuuni on ollut vetää puolueen strategiatyötä. Strategiasta päätetään kevään puoluekokouksessa. Vihreät ovat olemassa muuttaakseen maailmaa parempaan suuntaan ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi meidän on kasvettava suureksi puolueeksi. Tulevassa varapuheenjohtajistossa vaikutan ennen kaikkea jatkaakseni strategian jalkauttamista koko Suomeen.

On välttämätöntä, että aloitamme välittömästi strategiassa linjatut hankkeet mm. jäsenrekrytoinnista ja viestinnän kehittämisestä. Meidän täytyy myös tukea aktiivitoimijoiden jaksamista nykyistä paremmin. Pidän tärkeänä, että jäsenistön osallistumismahdollisuuksia parannetaan, ja siksi strategiatyössä aloitettua kuulemismenettelyä täytyy laajentaa muuhunkin puolueen toimintaan.

Politiikassa minulle tärkeimpiä osa-alueita ovat ympäristö, tasa-arvo ja talous. Olen ollut aktiivinen erityisesti ilmastoon liittyvissä kysymyksissä.  Olen varapuheenjohtajan tehtävässäni myös vetänyt puolueen vesipoliittisen linjapaperin valmistelua.

Olen mukana Helsingin kunnallispolitiikassa, olen kaupunginhallituksen II  varapuheenjohtaja ja vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja. Olen työskennellyt valtuustossa mm. viheralueiden säilyttämiseksi, joukkoliikenteen parantamiseksi ja sukupuolivaikutusten arvioinnin edistämiseksi.

Olen koulutukseltani kemian- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri ja työskentelen konsulttitoimistossa. Teen 80 % työaikaa siviilityössäni, koska tällä hetkellä haluan käyttää aikaani politiikkaan. Perheeseeni kuuluu puolisoni Perttu. Harrastan juoksua ja lukemista sekä talvisin telemarkia."

Jaa sivu: