Krista Mikkonen, Joensuu

"Lähdin mukaan Vihreisiin v. -95 ja minulla on vahva kokemus puolueen järjestötoiminnasta paikallis- ja piiritasolta valtakunnan tasoon saakka. Tällä hetkellä olen Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja ja piirin edustajana puoluehallituksessa sekä valtuuskunnan varajäsen. Olen ollut ehdokkaana niin euro- (1999), eduskunta- (1999, 2007) kuin kuntavaaleissa (1996, 2004, 2008).

Politiikassa kenttäni on laaja. Biologin koulutuksen myötä ympäristöasiat ovat läheisiä, työni kautta kansalaistoiminnan haasteet ovat tuttuja, pitkäaikainen toiminta kehitysmaakaupassa ja 3 vuotta Keniassa ovat tuoneet tietämystä kehitysmaapolitiikasta, 3 lasta ja 6 vuoden kotiäitiys on valottanut perhepolitiikan kenttää. Yhdyskuntasuunnittelua pidän erityisen tärkeänä, sillä sen avulla mahdollistetaan tai estetään monen muun sektorin tavoitteet. Kansalaistoiminnan tukeminen ja toimintamahdollisuuksien turvaaminen on toinen tärkeä eri sektorirajat ylittävä teemani.

Puolueen varapuheenjohtajana:

  • Haluan tuoda ruuhka-Suomen ulkopuolista näkemystä puolueen toimintaan, jotta Vihreät voivat olla aidosti koko Suomen puolue.Eri puolilla maata toimintaympäristöt ovat erilaisia, mikä pitää huomioida Vihreiden kantoja muodostettaessa.
  • Haluan, että puolue tukee ja arvostaa entistä enemmän paikallistason kuntapäättäjiä lautakunnissa, valtuustoissa ja hallituksissa. Suurin osa puolueen aktiiveista ei koskaan toimi valtakunnan tasolla, vaan ainoastaan kunnissa. Tämän työn arvostus ja tukeminen, jotta paikallistason vaikuttajat jaksavat työssään, on äärimmäisen tärkeää.
  • Haluan, että kentän ääni kuuluu riittävästi aina eduskunta- ja ministeriryhmän tasolle saakka, eikä ammattipolitiikojen ja harrastajien välinen kuilu kasva liian suureksi.
  • Haluan, että Vihreät ottavat aktiivisen otteen aluepolitiikkaan. Puolue tarvitsee aluepoliittisen ohjelman ja maakunnat uudenlaisia aluepolitiikan keinoja.

 

Krista Mikkonen

FM, seurakehittäjä, 36 v
naimisissa, 3 lasta iältään 5-9v.
www.kristamikkonen.fi

Tärkeimmät luottamustoimet
Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen 1996-2000, 2004-
Joensuun kaupunginhallituksen jäsen 2004-
Kuntaliitoksen selvitys-, ohjaus- ja seurantaryhmät 2007-
Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston jäsen 2009-

Joensuun seudun vihreät hall. jäsen 1995-97, pj. 1998-2000, 2004
Pohjois-Karjalan Vihreät hall. jäsen 2005-2007, pj. 2008-
Vihreän liiton valtuuskunnan jäsen 1997-99, vpj. 1999-2000, varajäsen 2007-
Pohjois-Karjalan piirin edustaja puoluehallituksessa 2008-
 

Jaa sivu: