Varapuheenjohtajaehdokkaat

Fatim Diarra 

Riikka Karppinen 

Veli Liikanen

Jaakko Mustakallio

Iiris Suomela

Helena Särkijärvi

Petri ViglioneFatim Diarra 

Ammatti: Senior Account Executive, Public Affairs

Nykyiset luottamustoimet: 

Kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmän varapuheenjohtaja

Kaupunginhallituksen varajäsen ja elinkeinojaoston jäsen
Kasvatuksen- ja koulutuksen lautakunnan jäsen

Naisasialiitto Unionin hallituksen jäsen

Munkkinimen Seurakuntaneuvoston jäsen
Uudenmaan maakuntavaltuutettu ja Kuntaliiton valtuuskunnan jäsenTyöskennellyt aiemmin: Suomen ylioppilaskuntien liitossa kansanvälisten asioiden asiantuntijana (2016-2017) sekä opettajana Mikkolan yhtenäiskolussa Vantaalla (2013-2016) 

Ollut aktiivisena aiemmin: ViNOssa, partiossa, Allianssissa, opiskelijapoltiikassa


Olen yhteiskunnallisen viestinnän ammattilainen ja haluan auttaa nyt merkittävän kokoiseksi kasvanutta puoluettamme saamaan oman viestinsä kuuluviin strategisesti niin, että emme jää muiden äänien jalkoihin. Me tarvitsemme puolueen johtoon ihmisiä, joita ei pelota pitää päätä kylmänä myös tiukoissa paikoissa ja varmistaa, että ne asiat, jotka meille Vihreille ovat niitä kaikista tärkeimpiä, myös sellaisina pysyvät. Suomi on muuttunut. Rasistiset kommentit ja rasistinen käytös ovat on normalisoitu. Nyt kun Vihreät on merkittävä voima valtakunnallisesti, meillä on aivan erilainen asema vaikuttaa siihen, miten syrjäytymiseen puututaan. Minä tiedän mitä on kuulua näkyvään vähemmistöön. Oman perheeni tarina elää todeksi koulutuksen voiman. Ellemme me varmista, että koulutukseen panostetaan niin, että postinumero ja vanhempien tulotaso eivät määritä lapsen tulevaisuutta niin ketä sitten. Niin kauan kun syrjäytämme maahanmuuttajanaiset kotiin emmekä varmista heidän pääsyä koulutuksen ja työn piiriin me häviämme. Meidän Vihreiden on pidettävä huolta, että kunnianhimoinen ilmastopolitiikka oikeasti etenee ja että, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on itseisarvo.  

Riikka Karppinen

Olen 24-vuotias toisen kauden kunnanvaltuutettu, kh:n jäsen, valtuustoryhmän puheenjohtaja, ympäristövaikuttaja ja reservin kersantti Sodankylästä. Opiskelen Helsingin yliopistossa suomen kieltä, kotimaista kirjallisuutta ja saamentutkimusta. Työskentelen järjestösihteerinä Pohjola-Nordenin nuorisoliitossa. Vihreissä olen toiminut vuodesta 2012 lähtien: paikallisyhdistyksemme puheenjohtajana, LaViNan hallituksessa sekä Vihreiden nuorten hallituksessa vuonna 2015.

Tänä keväänä me vihreät teimme vaalihistoriaa!

Puolue sai historiansa suurimman kannatuksen, mutta eduskuntavaalien huikein yllätys löytyi Lapista. Koko Suomen vihrein äänestysalue ei ole enää Kallio – vaan Kolarin Äkäslompolo. Kunnat, joissa vihreät kasvattivat eniten kannatustaan koko Suomessa, löytyvät meiltä pohjoisesta.

Maailmaa on mahdollista muuttaa, ja mahdottomasta voi tehdä mahdollista. Se osoitettiin todeksi kaksi kuukautta sitten. Eduskuntavaaleissa vihreät kasvattivat kannatustaan Lapissa historialliset 7,1 prosenttiyksikköä. Henkilökohtainen tulokseni oli koko puolueemme kolmanneksi suurin, 7 818 ääntä. Näin suuren luottamuksen saaminen ei ole tapahtunut hetkessä: se on ollut yli kymmenen vuotta jatkuneen yhteiskunnallisen aktiivisuuteni tulosta.

Vihreillä on nyt tilaisuutensa kasvaa aidosti koko maan puolueeksi. Vakiintuminen uskottavaksi vaihtoehdoksi myös vihreille perinteisten kannatusalueiden ulkopuolella vaatii sitä, että puolueen valtakunnallisina kasvoina esiintyy alueellisesti puhuttelevia poliitikkoja, sekä teemoja myös kasvukeskusten ulkopuolelta. Piirien resurssien tulee olla riittävät, ja paikallistoimijoiden työn tukeminen on elinehto sille, että vihreät tavoitteet toteutuvat läpileikkaavasti kaikilla politiikan tasoilla. Aktiiviset ja motivoituneet paikallistoimijat luovat pohjan koko puolueen olemassaololle.

Pyrin Vihreiden varapuheenjohtajaksi jatkamaan johdonmukaista, tuloksesta työtäni ympäristön, koulutuksen, yhdenvertaisuuden ja kestävän tulevaisuuden puolesta. Mitä suurempia me valtakunnallisesti olemme, sitä enemmän meidän politiikallamme on painoarvoa. Tuhannet Lapissa vihreitä äänestäneet ansaitsevat edustajansa puolueen johtopaikoille – varsinkin, koska vaalipiiristä ei ole koskaan valittu vihreää kansanedustajaa. Tuodaan esiin kannattajiemme ääni eri taustoista, kaikkialla maassa. Tehdään yhdessä vihreistä vaikuttava koko maan puolue!

Tehtävään minua esittävät Lapin vihreät, Oulun vihreät, Savo-Karjalan vihreät sekä Vihreät naiset ry.

 

Veli Liikanen

Olen 40-vuotias mikkeliläinen nuorisotutkija, biologi, perheenisä ja puolueen varapuheenjohtaja. Mikäli en tule valituksi puoluesihteerin tehtävään puoluekokouksessa, olen käytettävissänne jatkamaan varapuheenjohtajan roolissa myös seuraavat kaksi vuotta.

Varapuheenjohtajana haluan tukea vihreiden toimijoita ja vihreitä verkostoja ympäri maata. Riippumatta siitä, mistä päin maata tulemme tai mitä yhdistystä edustamme, meillä vihreillä on yhteinen tehtävä. Me puolustamme koulutusta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Meille ympäristön suojelu on luovuttamaton lähtökohta, josta pidämme aina kiinni. Siksi minä olen mukana vihreissä.

Viimeisen kahden vuoden aikana olen ollut varapuheenjohtajana monessa mukana. Kädenjälkeni näkyy sekä puolueen poliittisissa linjoissa että vihreiden luottamushenkilöiden mentoroinnissa. Olen valmistellut puolueen avauksia hiilinielujen vahvistamisesta ja Suomen siirtämisestä raiteille sekä pitänyt ääntä sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Olen näyttänyt osaamiseni sekä kriisitilanteissa että hallitusneuvotteluissa Säätytalolla, jossa neuvottelin hallitusohjelmaan lisää rahaa raiteille, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen. Olen ollut varapuheenjohtajana ahkera, intohimoinen ja reilu tiimipelaaja.

Meillä on takanamme kolme historiallista, yhdessä tehtyä vaalivoittoa. Upeat uudet vihreät ministerit ja eduskuntaryhmä muuttavat tätä maata kestävämmäksi, tasa-arvoisemmaksi ja onnellisemmaksi. Samalla meidän on aloitettava kahden seuraavan vaalivoiton valmistelu.

Jotta voimme voittaa vaalit, meidän tulee näyttää, että teemme politiikkaa sydämestämme. Meidän tulee olla toivoa herättävä liike, johon ihmiset uskovat ja luottavat. Meidän pitää puhutella äänestäjiä ja tukea omia aktiivejamme, jotta vaalivoitoille on tekijöitä.

Jotta voimme ratkaista isoja tulevaisuuden ongelmia, meidän on tehtävä jatkuvaa ajatustyötä. Meidän tulee jatkaa poliittisten sisältöjemme hiomista, jotta seuraavissakin hallitusneuvotteluissa tarjoamme parhaita ratkaisuja polttavimpiin kysymyksiin.

Ja jotta me vihreät olisimme yhtä köyttä vetävä joukko, meidän tulee vahvistaa puolueen johdon ja kentän välistä vuoropuhelua. Erityisesti hallitusvastuussa on tärkeää, että kaikilla vihreillä vastuunkantajilla on yhteinen tilannekuva siitä, mitä politiikassa on tapahtumassa ja mitä me vihreät olemme tekemässä. Tätä yhteistä tiimityötä haluan olla varapuheenjohtajana vahvistamassa.


Jaakko Mustakallio 

Hyvät vihreät ystävät!

Olen asettunut ehdolle Vihreiden varapuheenjohtajaksi. Olen valmis rakentamaan yhdessä Suomea, joka ratkaisee ilmastokriisin, torjuu eriarvoisuuden ja lisää työllisyyttä ja ihmisten hyvinvointia kaikkialla Suomessa. Vihreät on se puolue ja kansanliike, joka voi saada tämän aikaan.

Tunnen puolueemme ja sen kehitystarpeet. Olen johtanut Vihreiden nuorten uudistustyötä, toiminut kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana, puoluehallituksessa vuodesta 2016, sekä puolueen johtoryhmässä eduskuntaryhmän puheenjohtajan avustajana. Työssäni Ellun Kanoilla esimerkiksi tuen yrityksiä muuttamaan toimintaansa kestävämmäksi, ja järjestöjä tekemään vaikuttavia kampanjoita. Yhdessä tekeminen ja keskusteleva ote ovat minulle luontevia niin työkaverina kuin johtajanakin. Ympäristön suojeleminen ja Pariisin ilmastosopimuksen toteuttaminen ovat seuraavien vuosien tärkein tehtävämme. Kohtaloamme määrittävää kiirettä konkretisoimaan olen perustanut ilmastovelka.fi -palvelun. Tapani vaikuttaa on yhteisöllinen ja luova: pyrin jatkuvasti keksimään uusia tapoja nostaa yhteiset vihreät linjamme keskusteluun ja päätöksiin.

Ilmastokysymyksen ohella meidän vihreiden on tuotava esiin uskottavia ratkaisuja, joilla työllisyysastetta ja hyvinvointia nostetaan kaikkialla Suomessa. Työ muuttaa jatkuvasti muotoaan. Me haluamme edistää onnellista työelämää, laadukasta koulutusta ja kestävää kiertotaloutta. Haluamme tukea niin työntekijöiden, yrittäjien ja työttömien kuin perheidenkin hyvinvointia. Rakennetaan joustavampi, tasa-arvoisempi työelämä. Parannetaan ihmisten arkea, vapautta yrittää ja luoda uutta perustulon avulla. Hyvinvointivaltiomme suurimpia haasteita seuraavien vuosien aikana on sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen. Vihreiden kärkitavoite on selkeä: Kavennetaan terveyseroja, parannetaan palvelujen saatavuutta ja hillitään kustannusten kasvua. Panostetaan erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin, kuten mielenterveyspalveluihin. Minulla on henkilökohtaista kokemusta yhteiskunnan turvaverkon merkityksestä, ja olen erikoistunut terveydenhuoltoon esimerkiksi kirjoittamalla gradun terveydenhuollon rahoituksesta ja toimiessani avustajana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Vihreiden tulee olla se puolue, joka aloittaa keskusteluja ja saa muut tarttumaan niihin. Visio tulevaisuudesta on vahvuutemme, ja sitä tulee entisestään kirkastaa. Visiota kannattaa rakentaa koko Suomen vihreiden voimin, tutkittuun tietoon ja arvoihimme perustuen. Näin teemme tulevat vaalivoittomme. Minua esittävät tehtävään Pirkanmaan Vihreät sekä Vihreät nuoret.  


Iiris Suomela 

Olen Iiris Suomela, Suomen nuorin kansanedustaja ja Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja. Politiikan ohella viimeistelen sosiologian gradua ja toimin hallituksen jäsenenä Tampereen yliopistolla. Puolueen varapuheenjohtajaksi minua esittävät Vihreät nuoret, Vihreät naiset ja Pirkanmaan vihreät.

Varapuheenjohtajana tahdon tukea niin uusia jäseniä kuin kokeneita puurtajia, joiden työlle Vihreiden menestys pitkälti nojaa. Tuella on valtava merkitys politiikassa – sen koin itse vuonna 2014, kun puoli vuotta puolueeseen liittymisen jälkeen minua pyydettiin eduskuntavaaliehdokkaaksi. En olisi ikinä uskaltanut lähteä ehdolle, ellei olisi ollut selvää, että Vihreissä uusia tekijöitä kannustetaan ja tuetaan - myös niissä hetkissä, kun omat voimat meinaavat loppua. Tästä olin kiitollinen silloin 20-vuotiaana epävarmana ensikertalaisena, ja sama tuki ilahduttaa edelleen näin eduskunnan nuorimpana kansanedustajana. Kehittämisen varaa kuitenkin on, ja siksi olen ehdolla puolueen varapuheenjohtajaksi.

Keskinäisen tuen lisäksi olen kiinnostunut kehittämään tapaa, jolla Vihreissä tehdään politiikkaa. Olen hionut vihreitä linjoja viime vuosina niin puoluevaltuuskunnassa kuin uuden poliittisen ohjelman kirjoittaneessa työryhmässä. Poikkeuksellisen laaja avoimuus ja toimiva sisäinen demokratia ovat yksi Vihreiden kirkkaista vahvuuksista, joka helpottaa niin hallitusneuvotteluja kuin ihmisten innostamista mukaan. Vihreisiin kannattaa liittyä, koska meillä pääsee päättämään Suomen suunnasta. Varapuheenjohtajana olisi ilo olla laajentamassa ja kehittämässä näitä mahdollisuuksia entisestään.

Kolmas syyni olla ehdolla varapuheenjohtajaksi on kova palo maailmanparantamiseen. Tämä aika vaatii johtajia, jotka uskaltavat asettua vastavoimaksi taantumukselle. Löyhät puheet eivät riitä - nyt tarvitaan tiukkoja toimia ympäristön, ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolesta. 

Juuri rohkeus on ollut Vihreiden vahvuus alusta asti. Tämä vahvuus vaatii kuitenkin jatkuvaa uudistumista. Ilmastolakko ja #metoo-liike osoittavat, että etenkin nuoret kaipaavat muutosta nykyiseen tapaan tehdä politiikkaa. Huolten vähättelyn sijaan puolueiden on vastattava tähän haasteeseen, mihin Vihreillä on todella hyvät mahdollisuudet. Meidän on raivattava tilaa politiikassa etenkin niille, joiden ääni ei kuulu kunnolla - nuorille, vähemmistöille ja heikommassa asemassa oleville. Tämä oli yksi tärkeimmistä tavoitteistani Vihreiden nuorten puheenjohtajana. Seuraavaksi haluan tehdä saman puolueen johdossa.

 

Helena Särkijärvi

FM, VTK, aikuisopettaja

Valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja, maakuntavaltuuston ja Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunnan jäsen

Koulutukseltani olen maantieteilijä ja taloussosiologi. Minulla on monipuolinen työkokemus koulutusalalta. Pisimpään olen työskennellyt opettajana luonto- ja ympäristöalalla sekä yrittäjyyden parissa. Lisäksi minulla on hankekokemusta luontomatkailun ja saariston maisemanhoidon kehittämisen parista.

Olen kiinnostunut laajasti erilaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä, minkä vuoksi yksittäisen vahvuuden nimeäminen lienee jossain määrin hankalaa. Pyrin kuitenkin hahmottamaan ympäröivää maailmaa kokonaisuuksina ja soveltamaan poliittisessa päätöksenteossa jokaista kestävän kehityksen periaatetta. Vihreiden toimintaan olen tullut mukaan luonnonsuojeluympyröiden kautta. Mukana toiminnassa minut pitävät ensisijaisesti huikean ihanat vihreät ystävät sekä luja tahto tehdä järkevää ja riippumatonta vihreää politiikkaa.

Politiikassa minua kiinnostavat etenkin ympäristöön, koulutukseen ja alueiden elinvoimaisuuteen liittyvät kysymykset.  Olen ajatuksiltani myös maaseutu- ja erävihreä, joten minulla on myös aito halu ymmärtää harvaan asuttujen alueiden elinolosuhteita ja haasteita. Nostan poliittisessa keskustelussa usein esiin tulevaisuusnäkökulman.

Aikuiskoulutustaustani antaa mielestäni hyvät valmiudet vihreiden varapuheenjohtajana toimimiseen. Kykenen yleensä helposti tunnistamaan ihmisten vahvuuksia sekä tukemaan ja kannustamaan heitä. Ymmärrän myös viestinnässä onnistumisen erittäin keskeisen roolin puolueen menestyksen ja imagon kannalta.

Minulle Vihreät on vahvoista taloudellisista sidoksista riippumaton ihmisten puolue, joka edistää luonnon hyvinvointia, sivistystä, tasa-arvoa ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Olen varapuheenjohtajana sitoutunut työskentelemään näiden asioiden puolesta yhdessä teidän kanssanne. Vihreät olkoon koko Suomen tulevaisuuspuolue!  

Nettisivu: https://www.helenasarkijarvi.fi
Facebook: https://www.facebook.com/poliitikkohelenasarkijarvi
Instagram: https://www.instagram.com/luodonmaija
Twitter: https://www.twitter.com/saerkijaervi
 

Petri Viglione

Olen viiniyrittäjä Petri Viglione, 51, ja pyrin vihreiden varapuheenjohtajaksi. Minua esittää tehtävään Vihreät Yrittäjät ry. Se edustaa vihreiden yrittäjäsiipeä ja on äskettäin perustanut Kestävän talouspolitiikan seuran, jonka vetäjänä toimin. Olen  myös Ulkomaankaupan Agenttiliiton varapuheenjohtaja sekä Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiön hallituksessa.  

Olen aktiivinen ruoka- ja viinikulttuurin puolestapuhuja ja toimin päihdepolitiikan ehkäisytyössä Vastaisku syrjäytymiselle -yhdistyksen kautta. Haluan ajaa vihreää talouspolitiikkaa ja torjua eriarvoistumista. Ei ole kestävää talouspolitiikkaa, että Suomessa alle 10 % ihmisistä omistaa 50 % varallisuudesta tai että maailmassa 1 % väestöstä omistaa 50 % varallisuudesta.  

Haluan torjua ilmastonmuutosta, mutta näen, että politiikka ja kulutustottumukset vaikuttavat hitaasti. Talouselämän päätökset voivat sen sijaan olla nopeita. Esimerkiksi kaupan siirtyminen Suomessa muovipusseista biopusseihin vähensi välittömästi muovipussien määrään miljoona päivässä.  

Pelkään, että vihreitä ei pidetä talouspuolueena, vaikka meiltä löytyykin aiheesta paljon osaamista. Niinpä kaipaan lisää talouskeskustelua, varsinkin kestävän talouden kautta. Haluaa myös siirtyä hyvinvointivaltiosta hyvinvointitalouteen, koska talouskasvu ei enää korreloi ihmisten onnellisuuden kanssa.  

Tavoitteitani ovat muunmuassa pien- ja yksinyrittäjän sekä työntekijän reilu kohtelu, yrittäjän sosiaaliturva ja jaksaminen, tehokas ja kestävä julkinen talous, sininen biotalous ja kestävä merien käyttö, siirtyminen kohti kiertotaloutta sekä kohti EU:n tasoista yritysvastuuta. Haluaa etsiä ratkaisuja työn murrokseen ja säilyttää yrittämisen kannustimet.

 


 


Takaisin yläsivulle ->

Jaa sivu: