Lokakuun kysymys & vastaus-palstalla pohditaan muun muassa liikennettä, kumivasaroita sekä Vihreiden suhdetta luonnonsuojeluun. Uusia kysymyksiä voit helposti esittää joko omalla nimellä tai nimimerkillä sähköisellä lomakkeella.

K: Moi, En voi mitenkään ymmärtää, miten vihreät voi tukea sellaista instituutiota kuin valtionkirkko. Luulisi, että tällaisessa puolueessa nähtäisiin, että uskonnot jakavat ja eristävät ja ovat kasvualusta kiihkolle, riidoille ja sodille. - A. Kaario, Halikko

V: Vihreiden mielestä vapaus päättää omasta maailmankatsomuksesta on yksi ihmisen perusoikeuksista. Tämä tarkoittaa vapautta uskoa tai olla uskomatta. Eri uskontojen ja muiden maailmankatsomusten pitäisi lähtökohtaisesti olla samanarvoisessa asemassa.

Suomessa valtiolla on kuitenkin erityissuhde kahteen uskonnolliseen yhdyskuntaan, evankelis-luterilaiseen ja ortodoksiseen kirkkoon. Usein tämä erityisasema ilmenee harmittoman oloisissa asioissa, kuten ehtoollisviinin verottomuudessa ja Yleisradion velvollisuutena lähettää hartausohjelmia. Osa ongelmista on kuitenkin periaatteellisia, ja niitä tulee pohtia vakavammin. Vihreät on sitä mieltä, että esimerkiksi kirkon sisäiset lait eivät saa vaikuttaa Suomen valtion lakeihin. Vihreiden mukaan näiden kahden kirkon erityisasemasta tulisikin luopua, jotta kaikkia uskontoja ja elämänkatsomuksia voidaan kohdella tasavertaisesti.

 Lisää aiheesta löytyy Vihreiden yhdenvertaisuusohjelmasta: http://www.vihreat.fi/node/4873

 

 K: Mistä löydän vihreiden uuden köyhyyden vähentämiseen tähtäävän ohjelman? - S. Andersson

 V: Vihreiden verkkosivuilta löytyy esimerkiksi vuoden 2010 sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma: http://www.vihreat.fi/node/5013. Osiosta http://www.vihreat.fi/politiikka/hyvinvointi löytyy myös muita vihreiden linjauksia hyvinvointiin liittyen.

 

K: Järjestystä: Saako vihreää mielenosoittajaa lyödä 1kg kumivasaralla otsaan? - Järjestystä

V: Ei, eikä ketään muutakaan.

 

K: Seppo: Miksi blogeissa on mahdollisuus kommentointiin jos niitä ei kuitenkaan julkaista? - Seppo

V: Häiriköinnistä ja asiattomien kommenttien määrän kasvusta johtuen Vihreässä blogissa on käytössä kommenttien ennakkotarkastus. Tätä ennakkotarkastusta tehdään puoluetoimiston virkatyönä, joten kommenttien julkaisu saattaa välillä viivähtää. Tästä pahoittelumme!

 

K: Miksi vihreä puolue on unohtanut alkuperäisen ajatuskantansa eli luonnon suojelun ja luonnollisen elämän menon? - Entinen vihreän ajatuksen kannattaja

V: Vihreät ei ole hylännyt luonnonsuojelua, vaan kannattaa sitä edelleen aktiivisesti. Vihreiden tuoreet luonnonsuojelun tavoitelinjaukset julkaistaan pian, siihen asti tietoa löytyy täältä: http://www.vihreat.fi/politiikka/luonto-ja-ymparisto

 

K: Onko Vihreät valtiovarainministeriön ehdottaman Itämeren suojeluun tarkoitettujen 3 miljoonan euron peruuttamispäätöksen takana? Oma näkemykseni on, että mitä enemmän Itämeren suojelua siirretään sitä kalliimmaksi se tulee. Epäilen, että säästöpäätöksen takana on maatalouden edunvalvonta. Mikä on Vihreiden linja hallituksessa Itämeren suojeluun - nimenomaan tähän "säästö"päätökseen? - K. Koskela

V: Vihreät vaikuttivat budjettiriihessä voimakkaasti siihen, että Itämeren suojelu saa rahansa ja onneksi järki voitti tässä kohtaa. Katso tarkemmin ajatuksiamme suojelun rahoittamisesta: http://www.vihreat.fi/node/5233

 

K: Miksi Vihreät eivät näkyvämmin ole vastustaneet nykyistä soidenkäyttöpolitiikkaa? Ei kai turpeen käyttöä tarvitse kerralla kieltääkään, vaan laittaa vain paljon tiukemmat kriteerit luvansaannille, jolloin arvokkaita soita ei tuhottaisi ja vesistöpäästöt olisivat minimaaliset. - Rämemänty

V: Itse asiasta olemme tismalleen samaa mieltä: turpeen nosto on kohdennettava sinne, missä luontoarvot on jo tuhottu. Turpeen nosto vielä ojittamattomilta soilta pitäisi lopettaa pikimmiten. Ympäristöluvan muutos tuntuisi tässä hyvältä keinolta. Katso tarkemmin Anni Sinnemäen ajatelmia soidensuojelusta: http://www.vihreat.fi/node/4933.

Soidensuojelua ja turpeennostoa pohtivan työryhmän pitäisi saada kansallinen suo- ja turvestrategia valmiiksi näinä hetkinä. Strategian valmistuttua myös Vihreät ottaa varmasti asiaan kantaa.

 

K: Samalla tavalla kuin hiiltä verotetaan (päästökauppa), niin miksei ydinsähköä voisi verottaa? Onko Vihreillä tiedossa, mikä on energian hintajousto, eli kuinka paljon sähkön pitää maksaa, että sen kulutus kääntyy pysyvästi laskuun? Eikö myös ilmastointia voisi säätää erityisen veron piiriin, koska joka paikka on nykyisin ilmastoitu? - Eka Vekara

 V: Vuosia ajamamme Windfall -vero kohdistuu juuri ydinvoimaan. Ks. Tynkkysen lakialoite windfall -verosta vuodelta 2005: http://www.orastynkkynen.fi/?p=244

 Ilmastoinnin verotus taitaa olla uusi ajatus. Kysymys kai kuuluu, miksi olisi fiksumpaa verottaa tiettyä sähkön käyttöä kuin sähkön käyttöä ylipäänsä kuten nykyään tehdään?

 

K: Onko Vihreillä linjausta tai suunnitelmaa, ollaanko työmarkkinatuen tarveharkintaisuudesta luopumassa? Miten aiotte toimia, että tästä eriarvoistavasta, avopuolison puolisonsa elätettäväksi jättävästä epäkohdasta päästäisiin eroon? - Nasu

V: On, olemme ajaneet sitä koko tämän hallituskauden, mutta nyt näyttää siltä, että tämä hallitus ei tuota päätöstä tee. Jos olemme neuvottelemassa seuraavan hallituksen ohjelmasta niin tämä on yksi kärkitavoitteistamme uuteen ohjelmaan. Sosiaaliturvasta pitää tehdä jokaiselle henkilökohtainen ja noista kannustinloukuista on päästävä eroon!

 

K: Miksi vihreät kannattavat islamilaista maahanmuuttoa? Miksi Suomea ei saisi pitää suomalaisille tarkoitettuna maana, onko siinä jotain pahaa, että meillä on maassamme hyvä olla. Ovatko vihreät suomalaisia vastaan? - TJ

V: Vihreät ei pidä ihmisten liikkumista rajojen yli uhkaavana vaan pikemminkin luontevana osana tämän päivän maailmaa. Tämä koskee kaikkia maailmankatsomuksesta riippumatta. Suomeen pitää saada tulla etsimään työtä, turvaa ja parempaa elämää.

Monikulttuurinen vs. suljettu Suomi ei oikeastaan ole tulevaisuusvisio, joka voidaan valita tai olla valitsematta, sillä Suomi on jo monikulttuurinen ja tämä on jo tapahtunut tosiasia. Suomessa asuu ihmisiä erilaisista etnisistä, kulttuurisista ja uskonnollisista taustoista. Elämme ja tulemme elämään Suomessa, jossa maan tavat ovat monet ja moninaisuus on voimavara. Vihreiden mielestä sellainen maa, johon maahanmuuttajien on helppo kotoutua, on myös paikka jossa suomalaisista pidetään huolta.

 

K: Kaksi vihreää poliitikkoa on minulle tärkeästä asiasta aivan eri linjoilla. Kumman näkemys on samassa linjassa puolueen yleisen linjan kanssa? Jos vain toisen, niin miksi molemmat ovat puolueen riveissä ehdolla? - J. Yliluoma, Espoo

V: Puolueen yhteisestä linjasta päättää puoluekokous ja puoluekokousten välillä puoluevaltuuskunta. Tämä linja määritellään yhteisissä ohjelmissamme (http://www.vihreat.fi/politiikka/ohjelmat ). Näistä linjoista voi vihreillä toimijoilla olla omia eriäviäkin mielipiteitä, sillä toisin kuin muissa puolueissa, vihreissä ei ole ryhmäkuria. Meillä ei pakoteta ketään (ei valtuutettuja, kansanedustajia tai muitakaan toimijoita) toimimaan oman mielipiteensä vastaisesti. Siksi saman puolueen edustajat voivat olla joistakin asioista eri mieltä julkisestikin.

Vihreissä on kuitenkin ryhmäsolidaarisuutta niin paljon, että yleensä toimimme hyvinkin yksimielisenä ryhmänä. Meillä käydään asiat poikkeuksellisen laajasti keskustellen läpi, minkä takia vihreät on mielipiteissään yleensä yhtenäinen. Näissä keskusteluissa on pyrittävä pitämään kiinni hyvistä tavoista ja toisten kunnioittamisesta.

 

K: Mikä on vihreiden kanta Helsingin metrolinjan laajentumiseen itään, Sipooseen asti? Olen ymmärtänyt, että luontoaktivistit vastustavat hanketta. - E. Tella

V: Vihreät kannattaa Sipoonkorven kansallispuiston perustamista mahdollisimman laajana. Kansallispuisto, metro ja runsas asutus ovat toki vaikeasti sovitettavissa yhteen, mutta monet muutkin vaikeat asiat on ratkaistavissa vähintään tyydyttävällä tavalla. Työ on vasta aluillaan. Vihreät pyrkivät edistämään sellaisia ratkaisuja, joissa kaikki oleelliset näkökohdat on painotettu riittävän voimakkaalla tavalla.

 

K: Haluavatko vihreät olla lähtökohtaisesti mieluimmin yhteistyössä kokoomuksen kuin SDP:n kanssa? Miksi? - T. Yrjönen

V: Yhteistyökumppanin nimeä tärkeämpää on yhteistyön laatu. Haluamme tehdä yhteistyötä niiden tahojen kanssa, jotka ovat valmiita edistämään ihmisten ja ympäristön kannalta tärkeitä asioita. Tässä suhteessa kaikki kolme suurinta puoluetta ovat hyvin samalla viivalla ja eri tavoin ongelmallisia.

 

K: Miksi Vihreät (Tuija Brax, Kymmenen Uutiset 4.8. )arvottaa Seinäjoki - Oulu radan Haminan ohitustien (E18) edelle? E18 on enemmän kuin pelkkä tie - sillä on keskeinen merkitys pohjoisen Euroopan demokraattiselle kehitykselle. - Nupit kaakkoon

V: Tieverkon ja demokratiakehityksen välille on nykyaikana miltei mahdoton rakentaa yhteyttä muualla kuin kehitysmaissa. Tiehankkeet ja ratahankkeet kilpailevat keskenään.

Vihreät tekevät selkeän valinnan: on parempi suosia ratahankkeita, koska pitkällä aikavälillä öljyn hinta nousee ja kuljetuksia on joka tapauksessa muistakin syistä järkevää siirtää raiteille. Haminan ohitustie on varmasti tärkeä hanke, mutta rataverkon kehittäminen on vielä paljon tärkeämpää.

 

K: Mitä mieltä vihreät ovat eläkekaton käyttöönotosta Suomessa? - Samuli

V: Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta on tärkeää puuttua ylisuuriin eläkkeisiin. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on selvittänyt yksityiskohtaisesti eläkekattojen vaikutuksia, eikä niiden avulla saada aikaan toivottuja tuloksia: http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/view/1440544

Sen sijaan verotuksen avulla voidaan kohtuuttomina pidettyjä etuuksia voidaan tarkastella paremmin ja nopeasti.

Jaa sivu: