K: Pitäisikö arktisten tomaattien viljely kieltää EU-tasolla? Fossiilisista polttoaineista kaikkein jaloimmalla, eli öljyllä, lämmitetään valtavia lasi / muovihalleja -40 asteen pakkasissa ja niitä valaistaan yötä päivää (käytännössä melkein läpi vuoden) pimeän talven aikana ydinvoimalla tuotetulla sähköllä. Suomen olosuhteissa kasvatus pyörii keinotekoisten tukiaisten ja lähes orjatyötä tekevien maahanmuuttajien varassa. Mikä on Vihreiden kanta arktisten vihannesten viljelyyn? - Los tomatos

V: Olet oikeassa, Espanjan auringossa kasvanut tomaatti on ilmaston kannalta parempi vaihtoehto kuin Pohjoisessa talvella kasvatettu kasvihuonetomaatti. Kuitenkin olennaisempaa kuin se, miten ruoka on kuljetettu Suomeen Brasiliasta tai Espanjasta, on se, miten kukin itse hakee sen kaupasta.

Jos pitää hakea vain yksi tuote kaupasta autolla, on merkityksetöntä minkä tuotteen ostaa: kaikki positiiviset ympäristövaikutukset kumoutuvat automatkan myötä. Ruoan ympäristövaikutuksia voi minimoida suosimalla luomua, kuivatuotteita ja lähellä tuotettua ruokaa, mutta koska ruoanvalmistustapa ja sen noutaminen kaupasta vaikuttavat niin suuresti ruoan lopulliseen hiilijalanjälkeen, EU-tason kieltoa joutunee odottamaan vielä.

 

K: Onko vihreät tehnyt aloitteita mopoautojen tolkuttoman leviämisen vuoksi. Tiukempaa lainsäädäntöä ym.? Jos 15-vuotiaat lapset tottuvat ajamaan mopoautoilla suurissa kasvukeskuksissa, voidaanko toiveet joukkoliikenteen suosimisesta heittää? - kasvattaja

V: Emme ole ottaneet kantaa mopoautoilun yleistymiseen, mutta tilannetta on hyvä seurata. Kiitos huomiostanne.

 

K: Mitä voidaan tehdä ja mitä vaikean,etenkin pk-seudun, vuokra-asuntotilanteen parantamiseksi ? Tarkoitan nyt nimenomaan kantaväestön kannalta. - kypsä

V: Varsinkin kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute ja asunnottomuus keskittyvät kasvukeskuksiin kuten pääkaupunkiseudulle. Kasvukeskuksiin kohdistuu voimakasta muuttoliikettä ja väestönkasvu on suurinta. Kaupunkiympäristössä näitä ongelmia voidaan hoitaa sosiaalisen asuntopolitiikan keinoin.

 

K: Mitä vihreät aikovat tehdä liikenneruuhkille? - koululainen

V: Suurissa kaupungeissa liikenteen sääntelyyn tarvitaan taloudellisia ohjauskeinoja, joista joukkoliikenteen edullisuus on tärkeimpiä. Vihreät ovat ajaneet ruuhkamaksut mahdollistavaa lakia, jotta suuret kaupungit voivat halutessaan käyttää niitä liikennepolitiikkansa välineenä.

Esimeriksi Lontoo ja Tukholma ovat havainneet ruuhkamaksut tehokkaaksi tavaksi vähentää päästöjä ja ruuhkia. Helsingin kaupunki on halukas ottamaan käyttöön ruuhkamaksukäytännön päästöjen vähentämiseksi ja liikenteen sujuvuuden edistämiseksi. Vihreät ovat esittäneet, että ruuhkamaksutuloilla voidaan rahoittaa joukko- ja kevyen liikenteen kehittämistä.

 

K: Mitä mieltä olette etanolilla ym. "vihreillä" polttoaineilla kulkevien autojen verotuksesta? Onko mahdollista, että niiden verotus olisi alhaisempaa sekä polttoaineen että autoveron osalta, jolloin näiden kulkuneuvojen käyttö lisääntyisi? -Satu

V: Liikenteen biopolttoaineiden käyttö on yksi keino vähentää tieliikenteestä aiheutuvia päästöjä, mikäli polttoaine valitaan oikein. Biopolttoaineeksi lukeutuvan palmuöljyn käyttämiseen biopolttoaineena on kuitenkin syytä suhtautua kriittisesti, sillä palmuöljyn tuotanto on yksi keskeisimpiä syitä Kaakkois-Aasian sademetsien tuhoutumiseen. Vähäpäästöisen polttoaineen edut kumoutuvat hiilinielujen kaatamisen tähden.

Etanolipohjaista biopolttoainetta voidaan tuottaa esimerkiksi sokerijuurikkaasta, viljasta, selluloosasta tai jätteistä. Jätteiden hyötykäyttö polttoaineena on erinomainen mahdollisuus, ja tätä tutkitaan Suomessa monella taholla. Etanoli ja metanoli korvaavat bensiinin bensiinipolttoisissa ajoneuvoissa ja biodiesel dieselin tätä käyttävissä ajoneuvoissa.

Bio- polttoaineista pitää suosia kotimaisia ja ilmastotaseeltaan parhaita vaihtoehtoja. Autoilun verotusta tulee korjata niin, että se kannustaa ihmisiä valitsemaan energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä autoja. Auto- ja ajoneuvovero tulee porrastaa tiukasti päästöjen mukaan. Biopolttoaineiden käyttöä on vauhditettava käyttövelvoitteella, valmisteveron puolituksella ja kotimaisen tuotannon tuella. Tuet tulee porrastaa polttoaineen energiataseen mukaan, ja tehokkaampien toisen sukupolven biopolttoaineiden kehitykseen on satsattava.

Suomen laki vaatii vain liikenteen biopolttoaineiden käytön lisäämistä. Sen perusteella biopolttoaineiden osuus polttoaineen kokonaismäärästä nostetaan asteittain kahdesta prosentista 5,75 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä EU-sitoumusten mukaisesti.

 

K: Hei, olen pitkäaikainen JHL:n jäsen - valtiolla työssä. Nyt kun vihreät ovat alkaneet toimia sielläkin, kysyisin, miten voisin olla mukana vaikuttamassa. - S. Andersson, Kerava

V: Puolueen jäseneksi pääset liittymällä joko oman kotikuntasi vihreään paikallisyhdistykseen tai johonkin valtakunnalliseen vihreään yhdistykseen. Jäsenenä voit osallistua aktiivisesti vihreiden toimintaan.

JHL-vihreät -nettivisivuilta löytyy yhteystietoja ja yhdistyksen kokousten ajankohdat. Jäsenet ovat tervetulleita yhdistyksen kokouksiin, ja olemme kiinnostuneita kuulemaan ajatuksistanne. Puoluekokous on myös avoin tilaisuus.

Olemme kiitollisia rakentavasta palautteesta ja ideoista!

 

K: Mikä on vihreän puolueen kanta vanhojen kaupunkimiljöiden ja kaupunkikulttuurin suojeluun. - Hotelli Hallikainen

V: Vihreät peräänkuuluttavat perinnemaisemien ja -kulttuurin suojelua. Entisöinti ja esim. energiatehokkuuden edistäminen ovat järkeviä toimija, mutta historiallisesti arvokkaiden kohteiden purkaminen on ratkaisu, jota on vältettävä. Viittaat nimimerkilläsi Oulun tilanteeseen. Paikallisyhdistyksemme tekee työtä historiallisten rakennusten säilyttämiseksi ja entisöimiseksi. Tuore hyvä uutinen vanhan rakennuksen säilyttämisestä on Mikkelissä Etelä-Savon vihreiden taistelu historiallisen keskustan puutalon puolesta.

 

K: Millä perusteella Sinnemäki on ehdottanut yrittäjien osinkotulojen verottamista? - uudehko jäsen

V: Osinkotulojen ”nollaverokannasta” luopuminen on ainut merkittävä toimi, jos halutaan puuttua tuloeroihin ja samanaikaisesti taata yrityksille terveet toimintaedellytykset. Suuri ero palkka- ja osinkotulojen verotuksessa houkuttelee muuttamaan tuloja pääomatuloiksi. Kaikkein vauraimpien tuloissa pääomatulojen osuus on kasvanut merkittävästi. Vauraus jakautuu epätasaisesti ja tilanteen ruokkiminen entisestään ei ole kestävää.

 

K: Meinataanko tehdä montakin ydinvoimalaa vielä? - Jere

V: Jos meistä on kiinni, ei yhtäkään. Tämänhetkinen hallitusasetelma on jäykkä, eikä hallituksen enemmistöllä ole rohkeutta kehittää Suomea ja energiantuotantoamme. Vaikuttaa siltä, että kokoomus ja keskusta tottelevat teollisuuden toimijoita, joilla puolestaan ei ole riittävästi tietoa energiatuotannon vaihtoehdoista. Näin ollen hallitus haluaisi kallistua helpolle vaihtoehdolle, ydinvoimalle, ja jättää yhteiskunnan kehittäminen seuraavalle hallitukselle. Tämä ei ole pitkäkatseinen ratkaisu.

Vihreät tekevät työtä hallituksessa ja eduskunnassa, jotta Suomi hylkää vanhanaikaisen ja vaarallisen ydinvoiman ja siirtyy muiden kehittyvien Euroopan maiden tapaan kohti energian säästöratkaisuja ja kotimaista tuulivoimaa. Äänestimme ydinvoimaa vastaan hallituksessa, äänestämme ydinvoimaa vastaan eduskunnassa ja valiokunnissa. Ainoana eduskuntapuolueena.

 

K: Voidaanko uusiutuvilla energioilla korvata täysimääräisesti kivihiili, ydinenergia ja öljy. Jos, niin millä? - epätietoinen

Kivihiili, ydinenergia ja öljy eivät ole kestäviä energiaratkaisuja, joiden käytöstä on luovuttava asteittain. Vielä oleellisempaa kuin energian tuotto, on energian säästämistoimenpiteet. Matalaenergiarakentaminen on esimerkki, jonka kehittämisellä ja taloudellisella tukemisella saavutetaan merkittäviä energia säästöjä Suomessa. Koska teollisuudellemme on turvatta riittävä ja kohtuuhintainen energia, on Suomen energia budjettia täydennettävä uusiutuvilla energiamuodoilla, kuten tuulivoimalla.

Tuulivoiman tehoa aliarvioidaan yleisesti. Se on potentiaalinen mahdollisuus korvata uusiutumattomia energiamuotoja. Esimerkiksi rakenteilla oleva Ruotsin tuulivoimapuiston teho on 8 – 12 terawattituntia, kun TVO on luvannut Olkiluoto 3 -ydinvoimalan vuotuiseksi tehoksi noin 13 terawattituntia. Liikutaan siis samoissa suuruusluokissa.

 

K: Onko Vihreiden ja SLL:n jätteiden energiakäyttöhankkeiden vastustus lisännyt vai vähentänyt jätteiden päätymistä kaatopaikalle 2000-luvulla Suomessa? Ja kuinka paljon Suomi on menettänyt CO2-vapaata energiantuotantoa ko. hankkeiden valituskierteiden aikana? Kuinka paljon olemme joutuneet käyttämään tuontienergiaa korvaamaan tuon kaatopakalle päätyneen jätteen energiasisällön? - JJ

V: Vihreät vastustaa sekajätteen massapolttoa, sillä pelkäämme sen vievän pohjaa jätteen synnyn ehkäisyltä ja koska se ei sovi suomalaiseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon perustuvaan energiajärjestelmään. Suomeen on laadittava kunnianhimoinen strategia jätteiden synnyn ehkäisemiseksi ja jätteen energiana hyödyntäminen ei saa rikkoa jätehierarkiaa: Laitokset on mitoitettava selvästi nykyistä jätemäärää pienemmälle määrälle, jotta synnyn ehkäisylle ja materiaalihyötykäytön kehittymiselle jää tilaa. Lisäksi laitosten on oltava muutettavissa muilla polttoaineilla toimiviksi energiahyötykäyttöön jäävän jätteen määrän vähentyessä.

 

K: Mitä miljardiluokan ilmastonmuutoksen torjumisen tukipaketilla on tarkoitus käytännössä tehdä? Mihin esim. kehitysmaat aikovat käyttää nämä rahat? Suomen osuus oli muistaakseni 110 miljoonaa euroa, mistä sen rahoitus otetaan eli onko se jostain muualta pois?- Eija Tiilikainen

V: Tukipaketin käyttöä valvotaan tiukasti ja se kohdennetaan toimenpiteisiin, jotka on luotettavasti todettu edistävän ilmastonmuutoksen torjumista. Toimet ovat pitkälti samankaltaisia kuin kotimaisetkin päästörajoitukset. Energiatehokkuutta parannetaan, teollisuusprosesseja kehitetään jne. Vaikka periaate on maailmanlaajuinen, oikeat toimet ovat maakohtaisia ja tietenkin Suomen ja kehittyvien maiden tarpeissa on eroja.

Jaa sivu: