« takaisin edelliselle sivulle

Päivitetty 12.1.2011


Reilumpi työelämä 

Vaadimme hallitusneuvotteluissa, että perusturvan on katettava kaikki elämäntilanteet ja että työnteon on aina oltava kannattavaa. Halusimme vahvistaa tasa-arvoa ja parantaa määräaikaisten työntekijöiden tilannetta.

Talouden taantuma nosti hyvän työllisyyden hallituksen ykköstavoitteeksi. Elvyttävällä talouspolitiikalla voitiin välttää 1990-luvun kaltainen massatyöttömyys. Erityisesti nuorille on lisätty mielekästä tekemistä kuten oppisopimuskoulutusta ja työpajatoimintaa kunnes työtä on taas tarjolla.

Hallitus on työministerin johdolla parantanut apurahansaajien sekä tieteen ja taiteentekijöiden asemaa. Perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden käyttö on tehty rangaistavaksi, ja vajaakuntoisten mahdollisuuksia tehdä työtä on parannettu.

Isäkuukautta on pidennetty kahdella viikolla. Isoimmat päätökset työelämän tasa-arvon parantamiseksi ovat kuitenkin vielä tekemättä. Miesten ja naisten tasa-arvo ei etene ennen kuin vanhempien vapaat jaetaan kokonaan uudelta pohjalta.

 

Saavutuksia ja voittoja

 • Työttömyyden kasvaessa työvoimapolitiikan resursseja ja koulutuspaikkoja lisättiin merkittävästi, jotta mahdollisimman monelle työttömäksi jäävälle löytyisi mielekästä tekemistä.
 • Työvoimapolitiikassa painopisteenä on erityisesti nuorten pitkäaikaistyöttömyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Oppisopimuskoulutusta on kehitetty ja paikkoja lisätty tuntuvasti, samoin on lisätty resursseja työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön.
 • Apurahansaajille on taattu eläketurva, sairasvakuutusturva sekä lakisääteinen tapaturmaturva. Aikaisemmin apurahansaajat olivat sosiaaliturvan suhteen lainsuojattomia.
 • Pätkätyöläisistä myös tieteen ja taiteen tekijöiden työttömyysturvaa on parannettu. Työttömyysturvan antamisesta on annettu yhtenäinen ohjeistus ja lisäksi tieteen ja taiteen tekijöillä on omat työvoimaneuvojat.
 • Perusteettomia määräaikaisia työsuhteita on pyritty vähentämään. Työnantaja on nyt rangaistuksen uhalla velvoitettu selvittämään määräaikaisuuden perusteet.
 • Kunnallisveron perusvähennyksen korotus parantaa pienillä työtuloilla elävien käteen jäävää tuloa.
 • Käännetyn arvonlisävelvollisuuden käyttöönotto 2011 tulee vähentämään harmaata taloutta rakennusalalla.
 • Vajaakuntoisten mahdollisuuksia tehdä työtä on parannettu ja kaikki pitkäaikaistyöttömät voivat saada aktivointitukea.
 • Työvoimakoulutuksesta suurempi osa tehdään yhdessä yritysten kanssa, mikä parantaa mahdollisuutta saada työtä.
 • Muutosturva on laajennettu koskemaan myös lomautettuja.
 • Työmarkkinatuen tarveharkintaa loivennettiin, mikä tekee työn vastaanottamisesta kannattavampaa.
 • Kuntasektorille tehdyllä palkkaratkaisulla, jota hallitus tuki korotetuilla valtionosuuksilla, on parannettu naisvaltaisten alojen palkkojen kilpailukykyä.
 • Vuorotteluvapaat mahdollistava järjestelmä on vakinaistettu.
 • Työttömien koulutusta on kehitetty mm. luomalla mahdollisuus omaehtoiseen koulutukseen.
 • Isäkuukautta on pidennetty neljästä viikosta kuuteen viikkoon.
 • Sosiaaliturvan uudistusta valmistelleen SATA-komitean ehdotuksista on päätetty toteuttaa mm seuraavat työelämään vaikuttavat päätökset: eläkkeen jättäminen lepäämään, toimeentulotuen etuoikeutettua tuloa koskevan lain jatkaminen ja kuntoutuspsykoterapian lakisääteistäminen.

 

Tappioita

 • Veronkevennykset kohdennettiin suhteellisen tasaisesti kaikkiin tuloluokkiin. Jatkossa kevennykset on kohdennettava pienituloisille, koska se on oikeudenmukaista ja tekee työn vastaanottamisesta kannattavampaa.
 • Perusturvan nostaminen edellyttää, että jatkossa heikennetään kytköstä työttömien perusturvan ja ansiosidonnaisen turvan välillä. Kytkös tekee työttömien perusturvan parantamisesta kalliimpaa. Asiaan ei saatu korjausta tällä hallituskaudella, koska työmarkkinajärjestöt tekivät sopimuksen perusturvan ja ansiosidonnaisen keskinäisen linkityksen säilyttämisestä.
 • Sosiaaliturvan uudistaneelta komitealta ei tullut ehdotusta, jossa olisi uudella tavalla yhdistetty sosiaaliturva ja palkka sellaiseksi kokonaisuudeksi, joka olisi tehnyt pienipalkkaisen työn teettämisen ja vastaanottamisen kannattavaksi.
 • Seuraavan hallituksen tehtäväksi jää toteuttaa vanhempainvapaiden tasaisempi jakautuminen äideille ja isille. Samoin seuraavan hallituksen päätettäväksi jää vanhemmuudesta työnantajille koituvien kustannusten tasaisempi jako kaikkien työnantajien kesken.
Jaa sivu: