Tule mukaan valmistelemaan Vihreiden poliittista ohjelmaa!

Toukokuussa 2010 järjestettävä Vihreiden puoluekokous hyväksyy vihreälle puolueelle uuden poliittisen ohjelman. Se on eduskuntavaaliohjelman korvaava asiakirja, joka keskittyy laajempiin periaatteellisiin poliittisiin linjauksiin: ajatuksena on, että poliittisesta ohjelmasta selviää koko joukko Vihreiden poliittisia tavoitteita.

Poliittisesta ohjelmasta pitää välittyä tiivis kokonaiskuva siitä, miten viherrämme maailmaa seuraavien neljän vuoden aikana. Kaikkia tavoitteitamme ei jo tilanpuutteen vuoksi ohjelmassa voi sanoa, vaan tärkeintä on kirjata keskeisimmät tavoitteet, joihin seuraavan neljän vuoden aikana pyrimme ja kertoa peruslinjoiltaan ne keinot, joilla niihin pyrimme.

Vihreiden poliittista ohjelmaa valmistellaan avoimesti ja läpinäkyvästi - kommentointi- ja muokkausmahdollisuus on aivan jokaisella. Kaikki muutosehdotukset käydään läpi poliittisen ohjelman valmistelutyöryhmässä, joka tekee muutosten perusteella muutoksia pohjaesitykseen. Lopulta ohjelma viedään puoluekokoukseen, jossa ohjelmaa on vielä mahdollista muuttaa.

Muutosesitykset poliittiseen ohjelmaan ja muu palaute

Tapoja poliittisen ohjelman kommentointiin on useita. Valitse tavoista suosikkisi - vaikuta yhdellä tai vaikka kaikilla tavoilla!

1: Tupaillat

Liki kaikki Vihreiden paikallisyhdistykset järjestävät keskustelutilaisuuksia, tupailtoja ynnä muita tilaisuuksia, joissa poliittisesta ohjelmasta puhutaan. Osallistu yhdistyksen tilaisuuteen - tapaat mukavia ihmisiä ja pääset puhumaan politiikkaa. Tilaisuuksien aikataulut saat selville yhdistyksesi hallitukselta. Yhdistyslistaan >

2: Foorumikeskusteluun osallistuminen

Voit kommentoida poliittista ohjelmaa Vihreiden sisäisellä keskustelufoorumilla, joka on avoin kaikille Vihreiden jäsenille. Foorumilla pääset pohtimaan poliittisen ohjelman sisältöjä yhdessä muiden Vihreiden kanssa. Keskustelut luetaan ja niistä tehdään yhteenveto poliittisen ohjelman työryhmälle. Foorumiin >


3. WWW-kommentointi palautelomakkeen kautta

Ohjelman kommentointi onnistuu myös verkossa. Näin: 1) lue poliittinen ohjelma; 2) lähetä ohjelmasta avointa palautetta, kommentteja tai muutos- ja poistoehdotuksia palautelomakkeen kautta. Kaikki palaute luetaan ja käsitellään poliittisen ohjelman työryhmässä. Palautteen antaminen on nimetöntä. Lomakkeeseen >

4. Etherpad-muokkaus (avautuu viikolla 9)

Helpoin tapa ohjelman muokkaamiseen on muokata sitä lennossa - Etherpad-alustaa käyttäen. Sen kun kirjoitat muutosesityksesi Etherpadiin - muutokset tallentuvat automaattisesti. Huom: Etherpadissa olevaa tekstiä on verrattava alkuperäiseen ohjelmaan - pidä siis alkuperäiskappale auki Etherpadissa työskennellessäsi. Avautuu viikolla 9.

Jaa sivu: