Miten Vihreät ovat pärjänneet hallituksessa? Mitkä ovat Vihreiden mielestä hallituskauden voittoja tai tappioita? Minkälaisia vääntöjä tällä hallituskaudella on vielä jäljellä?

Näihin ja moniin muihin Vihreiden hallitustietä kartoittaviin kysymyksiin on vastattu jo yli vuoden ajan Vihreiden hallitustie-sivuilla, osoitteessa www.vihreat.fi/hallitustie. Sivuilla kannattaa käydä, sillä hallituskauden tarkastelua on päivitetty vasta muutama päivä sitten.

Edellisissä eduskuntavaaleissa Vihreillä oli kolme teemaa: ilmastonmuutos, köyhyyden vähentäminen sekä työllisyys. Hallitustiesivulla seurataan hallituskautta kaikkien kolmen teeman näkökulmasta, esimerkiksi kysyen, miten ilmastonmuutoksen hillitseminen on hallituskaudella edennyt.

Hallitustiesivu antaa myös hyvän vastauksen siihen, miksi on tärkeää, että Vihreät ovat hallituksessa: ilman Vihreitä monet hyvät päätökset olisivat jääneet toteutumatta - tai monista harmittavista päätöksestä olisi tullut vielä harmittavampia.

Vihreiden hallitustie verkossa: www.vihreat.fi/hallitustie

Jaa sivu: