Vihreä kirje on nimensä mukaisesti kirje Vihreiden jäsenille ja kannattajille - kaikille symppareillemme. Kirje ilmestyy sähköpostiin ja Vihreiden verkkosivuille noin kerran kuussa.

Kirje on tilattavissa sähköpostiin täältä. Samasta linkistä hoituvat myös peruutukset, osoitteenmuutokset ja palaute.

Helmikuun kirjeen teemat

Uusi työ lupaa pätkätyöläisille vakaan toimeentulon

Vakaa toimeentulo pätkätyöläisille, reilut pelisäännöt työelämään ja vähemmän byrokratiaa yrittäjien niskoille – siinä Vihreiden vastaus murroksessa olevalle työelämälle. Puheenjohtaja Anni Sinnemäki ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö avasivat puolueen työlinjauksia maanantaina 14. helmikuuta pidetyssä tiedotustilaisuudessa, jossa esittelyssä oli puolueen kampanja-avauksista kolmas: Uusi työ.

Uusi työ tarkoittaa perustuloa, yhteisöstään huolta pitäviä yrityksiä ja sitä, että töissä jaksetaan paremmin. Uutta työelämää tarvitaan, sillä vanhat rakenteet ovat murtumassa: palvelut ja luovat alat ovat tulossa teollisuuden ohi, ja ihmiset tekevät pätkätöitä tai toimivat yrittäjyyden ja palkkatyön välimaastossa. Samaan aikaan työelämässä jaksamista pitää kehittää ja saada kaikki hyvät ideat työpaikoilla käyttöön.

Jo nykyisessä hallituksessa Vihreät ovat tarttuneet esimerkiksi perusteettomiin pätkätöihin ja niiden ketjuttamiseen sekä muun muassa apurahansaajien työttömyysturvaan. Luovuuden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ja työurien pidentämiseksi työelämä pitää kuitenkin tehdä entistä joustavammaksi: tilaa on löydyttävä niin ahkeruudelle ja innolle kuin tarvittaessa myös perheelle ja vapaa-ajalle. Muun muassa vanhempainvapaat tulisi jakaa 6+6+6-mallin mukaan eli niin, että molemmat vanhemmat voisivat olla kotona kuusi kuukautta ja toinen vielä kolmannen kuuden kuukauden jakson.

Keskeinen osa uutta työtä on perustulo, jonka turvin ihmiset vapautetaan työskentelemään, opiskelemaan ja yrittämään uudella tavalla. Askeleet nykyisestä monimutkaisesta ja raskaasta sosiaaliturvajärjestelmästä perustuloon ovat yksinkertaiset ja selkeät. Takuueläkkeen käyttöönottaminen oli niistä ensimmäinen. Seuraavaksi tulisi esimerkiksi parantaa perusturvaa, nostaa kunnallisveron vähennystä ja luopua työmarkkinatulon tarveharkinnasta.

Uutta työtä luodaan myös yhteiskunnallisissa yrityksissä, jotka sijoittavat voittonsa joko itse yritykseen tai sitä ympäröivän yhteisön kehittämiseen. Yhteiskunnalliset yritykset elvyttävät paikallistaloutta ja aktivoivat kansalaisyhteiskuntaa.

Parhaimmillaan uusi työ mahdollistaa täystyöllisyyden. Se lisää työvoiman kysyntää rohkaisemalla yrittämään, rohkealla elinkeinopolitiikalla ja yhteiskunnallisilla yrityksillä. Se myös kannustaa ottamaan töitä vastaan perustulon, reilujen pelisääntöjen ja työhyvinvoinnin turvin.

Reilu ja tasa-arvoinen työelämä on osa uutta Suomea, jossa vihreä talous tuottaa ihmisille hyvinvointia. Uusi Suomi on avoin ja suvaitsevainen yhteiskunta, jossa puhtaasta luonnosta ja hyvistä palveluista nauttivat maailman onnellisimmat ihmiset.

Jaa sivu: