< takaisin lokakuun Vihreään kirjeeseen

Raskaussuojadirektiivi

Tällä viikolla täysistunnossa äänestettiin ns. raskaussuojeludirektiivistä. Tällä hetkellä jäsenmaiden on taattava äideille oikeus vähintään 14 viikon äitiyslomaan. Komissio ehdotti vuonna 2008 pidennystä 18 viikkoon, mutta Euroopan parlamentin naisten asiain valiokunta lisäisi aikaa 20 viikkoon eli lähemmäksi WHO:n suositusta 24 viikon äitiyslomasta. Valiokunta katsoi myös, että jäsenmaiden tulisi sitoutua siihen, että äidit saavat palkkaa vastaavan korvauksen. Nämä keskeiset esitykset hyväksyttiin keskiviikkona täysistunnossa. Lisäksi suositellaan kaikkia jäsenmaita luomaan vähintään kahden viikon isyysloma. Parlamentin esittämän uudistuksen kustannukset pystytään kattamaan, jos naisten työllisyysaste kasvaa prosentilla. Lue Hassin ja Hautalan tiedote >

Satu Hassi vierailee Unkarin myrkkyvuotopaikalla

Viime viikon täysistuntokeskustelussa Vihreät vaativat komissiota lähettämään Unkarin myrkkyvuotopaikalle selvitysryhmän, muun muassa jotta riippumattomat tutkijat pääsisivät paikalle. Vihreät vaativat myös ympäristövahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön selventämistä. Yhtenä ongelmana tällä hetkellä on, ettei EU:n lainsäädäntö tunnista lietettä ongelmajätteeksi. Komission laatiman ongelmajätelistan ulkopuolelle on jätetty korkeasti emäksinen jäte, kuten Unkarin liete, huolimatta siitä, että se syövyttää ja tuhoaa kudoksia ongelmajätedirektiivin määritelmän mukaisesti. Satu Hassin mukaan komission laatima ongelmajätelista ei siten vastaa kunnolla itse direktiiviä. Lue Hassin blogi >

Katso ketkä suomalaismepit kannattivat valuutansiirtoveroa >

Helsingissä seminaari EU:n maatalouspolitiikan uudistamisesta Itämeren pelastamiseksi

Satu Hassi ja Heidi Hautala järjestivät Helsingissä yhdessä vihreän eduskuntaryhmän kanssa seminaarin Itämerestä ja EU:n maatalouden uudistamisesta. Euroopan komissio antaa maatalouspolitiikan uudistamisesta tiedonannon marraskuussa. Itämeren tilan pelastamisesta tulee Vihreiden mukaan tehdä yksi yhteisen eurooppalaisen maatalouspolitiikan keskeisistä tavoitteista. Vihreiden puheenjohtaja ja ministeri Anni Sinnemäki vaatii EU:n maatalouden ympäristötukijärjestelmän uudistamista. Lue Hassin ja Sinnemäen tiedote >

Jaa sivu: