< takaisin lokakuun Vihreään kirjeeseen

Valtuuskunta hyväksyi lokakuun alussa ensimmäisen Vihreän elinkeinopoliittisen ohjelman "Vihreän vaurauden tie". Vihreä vauraus on linjavalinta, jonka tavoite on selvä: on lisättävä ihmisten hyvinvointia ympäristön kantokyvyn puitteissa.

Visiossamme vuoden 2030 Suomi on kestävien elinkeinojen maa, joka saa vaurautta vihreästä taloudesta, korkeasta osaamisesta ja kannustavasta elinkeinoympäristöstä. Tarvitaan keksintöjä, ahkeruutta ja luovuutta. Elinkeinoympäristö kannustaa ihmisiä yrittäjyyteen ja omaan aloitteellisuuteen. Sosiaaliturvan ja työelämän pelisääntöjä uudistamalla varmistetaan, että mielekästä työtä riittää kaikille. Myös epäonnistumista on suvaittava. Kompastuneita on autettava nousemaan jaloilleen. Tarvitaan yhtä lailla kannustusta kasvuyrittäjyyteen ja sosiaaliturvaa pienyrittäjille.

Suomessa elinkeinopolitiikka on perinteisesti lähtenyt siitä, että turvataan olemassa olevat työpaikat. Me vihreät haluamme uudistaa suomalalaista elinkeinoelämää siten, että maahamme luodaan rohkeasti uuden sukupolven työpaikkoja uusille aloille ja vanhoilla aloilla löydetään uusia menestysratkaisuja. Vihreällä elinkeinopolitiikalla varmistetaan, että Suomi menestyy ja selviää hyvinvoivana käynnissä olevasta laajasta maailmantaloudellisesta murroksesta.

Tämän saavuttamiseksi on tehtävä kolme elinkeinopoliittista valintaa:

- Talouden vihreä rakennemuutos, jolla rakennetaan hiilineutraalia edelläkävijävaltiota.

- Rohkea ja kannustava elinkeinoympäristö, jolla luodaan edellytyksiä uutta luovaan työhön, yrittäjyyteen ja erilaisten työn muotojen edistämiseen.

- Reilut pelisäännöt taloudelle, joilla varmistetaan rahoitusmarkkinoiden avoimuus ja reilut sosiaalista ja ekologista kehitystä varmistavat kaupan pelisäännöt.

Vihreä vaurauden tie löytyy täältä: http://www.vihreat.fi/files/liitto/Elinkeinopoliittinen_ohjelma2010.pdf

Jaa sivu: