< takaisin maaliskuun vihreään kirjeeseen

Esimerkki mielipidekirjoituksesta.

Lisäydinvoima menettää kannatustaan

”Lisäydinvoiman vastustus kasvussa”, uutisoitiin lehdissä kuluneella viikolla. Suomalaisten tietoisuuden kasvaessa lisäydinvoiman rakentaminen menettää kannatustaan.

Vihreät julkaisivat 24.3. Vihreän kasvun mallin, joka osoittaa, ettei Suomi tarvitse yhtään lisäydinvoimalaa kohtuuhintaisen sähkön ja energiaomavaraisuuden takaamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) laskelmiin perustuva malli vakuuttaa kriittisimmätkin epäilijät.

Ydinvoima on menneisyyttä. Sen ongelmat eivät rajoitu vain konkreettisiin käytännön ongelmiin kuten onnettomuusriskeihin ja ydinjätteeseen, sillä rakentamalla ydinvoimaa viivytämme ratkaisuja, joiden kautta Suomesta tulisi kestävä, energiatehokas yhteiskunta.

TEM:n arvion mukaan Suomen sähkönkulutus nousisi vuoteen 2020 mennessä 91 TWh:iin. Lisäksi metsäteollisuuden rakennemuutos voi joidenkin arvioiden mukaan kasvattaa tuotantoa nopeasti, jolloin Suomen sähkön tarve voisi olla jopa 96,5 TWh. Vihreän kasvun mallissa 96,5 TWh:n tarve voidaan kattaa omavaraisesti ilman lisäydinvoimaa sähkönsäästöllä, energiatehokkuudella ja kysyntäjoustolla.

Energiankäyttöä voidaan tehostaa mm. matalaenergiarakentamisella, korvaamalla sähkölämmitystä ja tehostamalla sähkön käyttöä palveluissa ja kotitalouksissa. Lisäksi sähkön hinnan joustava ankkuroiminen kysynnän muutoksiin kulutushuippujen aikana leikkaa turhaa sähkönkulutusta.

Sähkön säästämisen lisäksi tarvitaan uusiutuvia energiamuotoja kattamaan jäljelle jäävä sähköntarve. Suomella on hyödyntämättömiä varoja kotimaisen, uusiutuvien tuuli-, puu- ja biojäte-energian lisäämiseksi. Samoin kansainvälinen vienti on täynnä mahdollisuuksia yrityksillemme. Uusiutuva energia tarvitsee vain jalansijan, mutta tällä hetkellä ydinvoiman nimissä tehdään jatkuvasti uusiutuvan energian mustamaalaamista.

Suomen nykyinen sähkön tarve, sähkön tarpeen lisääntyminen ja sähkön tuotannon laskennallinen omavaraisuus voidaan tyydyttää ilman lisäydinvoimaa. Sähkönsäästämisellä ja uusiutuvilla energiamuodoilla voidaan lisäksi parantaa Suomen taloutta ja työllisyystilannetta. Miksi päätöstä jarrutetaan?

Ydinvoimakeskustelu on tunnepitoista ja latautunutta. Puolueiden välisen kiistelyn sijaan päättäjien on yhdistettävä rivit, päivitettävä tietonsa ja toimittava Suomen tulevaisuuden ja edun parhaaksi. Suomen on aika nousta vahvaksi yhteiskunnaksi, joka tuottaa sähkönsä omavaraisesti, turvallisesti ja kestävällä tavalla.

Jaa sivu: