< takaisin maaliskuun vihreään kirjeeseen

Euroopan Vihreän puolueen (EGP) valtuuskunta kokoontui viikko sitten Espanjan Barcelonassa. EGP on eurooppalaisten vihreiden kattojärjestö, johon kuuluu vihreitä puolueita lähes kaikista EU-maista.

Valtuuskunnassa Euroopan Vihreät esittivät vaatimuksen turkistarhauksen lopettamisesta siirtymäajalla koko Euroopassa. Turkistarhausta ei voida tehdä eläinten hyvinvointia turvaavalla tavalla, vaan tarhaus aiheuttaa eläimille turhaa kärsimystä.

Euroopan Vihreät vaativat EU-komissiota valmistelemaan esityksen turkis- ja tuotantoeläimiä koskevan direktiivin uusimiseksi. Euroopan Vihreät tulevat esittämään tässä yhteydessä koko EU:n laajuista turkistarhauskieltoa. Kokemukset osoittavat, että tarhausta ei voida tehdä eläinten hyvinvointia turvaavalla tavalla.

Monissa EU-maissa turkistarhausta on jo rajoitettu tai kielletty se kokonaan. Turkistuotteita on myös asetettu tuontikieltoon. Joissakin maissa turkistarhaukselle asetetut hyvinvointikriteerit on asetettu eläinten kannalta siedettävälle tasolle. Tästä on seurannut, että turkistarhaus on loppunut taloudellisesti kannattamattomana elinkeinona.

EU:n komission asettama tieteellinen komitea SCAHAW teki vuonna 2001 tutkimuksen turkiseläinten oloista ja totesi, että kaikkien lajien hyvinvoinnissa on ongelmia. Ongelmia ovat muun muassa verkkopohjaiset häkit, virikkeettömät olosuhteet sekä sairaudet. Tutkimuslaitos esitti lukuisia toimenpiteitä turkiseläinten elinolojen parantamiseksi mutta niitä ei ole pantu voimaan lähes kymmeneen vuoteen: olosuhteita turkistahoilla ei ole parannettu. Samanaikaisesti Euroopan maissa julkaistut kuvat kertovat tarhojen järkyttävästä todellisuudesta.

Lisätietoa Euroopan Vihreistä: www.europeangreens.eu

Jaa sivu: