< takaisin maaliskuun vihreään kirjeeseen

Tässä koottuna erilaisia linkkejä, blogimerkintöjä ja muita näkemyksiä ydinvoimasta. Niitä kannattaa käyttää mielipidekirjoitusten taustamateriaalina.

 

Vihreiden näkemys

”Olemme vastustaneet ja vastustamme ydinvoiman lisärakentamista kestämättömänä. Äänestämme ydinvoimaa vastaan niin hallituksessa kuin eduskunnassakin. Miksi?”

http://www.vihreat.fi/ydinvoima

”Vihreän kasvun malli turvaisi Suomen sähköntarpeen ilman lisäydinvoimaa. Lisäsatsaukset energiatehokkuuteen ja tuuli- ja metsäenergiaan aiheuttaisivat jonkin verran kustannuksia, mutta sähkön kulutuksen väheneminen toisaalta leikkaisi energialaskuja.”

http://www.vihreat.fi/ydinvoima/vihrean_kasvun_malli

Kysymyksiä ja vastauksia

http://www.vihreat.fi/ydinvoima/kysymyksia

 

Kansalaisjärjestöt

”Suomella on valtavasti mahdollisuuksia säästää energiaa. Energiansäästötoimet ovat nopeita toteuttaa ja niihin panostamalla lasketaan kokonaisuudessaan energiantuotannon tarvetta. Kun uusiutuvan energian lisäystavoitteet ja energiaa säästävät tekniset ratkaisut lasketaan yhteen, tulee Suomi olemaan omavarainen sähkön suhteen ensi vuosikymmenellä. ”

”Ydinvoimaan liittyy kiinteästi erittäin vaarallisia, radioaktiivisia aineita, joiden käsittely on hyvin haasteellista”

”Uusiutuvat energiamuodot ovat maailman nopeiten kasvavia teollisuuden aloja. –Ydinvoima on tuontitekniikkaa, jonka rakentaminen työllistää väliaikaisesti enimmäkseen ulkomailta tuotuja urakoitsijoita. ”

http://www.ydinvoima.fi/viisi-syyt%C3%A4-sanoa-ei-ydinvoimalle

 

”Ydinjätteet säilyvät hengenvaarallisen radioaktiivisina satoja tuhansia vuosia eikä niiden käsittelemiseksi ei ole onnistuttu kehittämään täysin turvallista ja lopullista menetelmää missään päin maailmaa.”

Uusien rakennusten energiankulutusta voidaan alentaa yli 70 %. Tämä leikkaisi energian kulutusta 7 ydinvoimalan verran. Uusien sähkölaitteiden ja autojen energiankulutus voidaan enemmän kuin puolittaa. Tehokkaammat moottorit ja pumput voivat leikata teollisuuden sähkönkulutusta kymmeniä prosentteja.”

”Suomen tulee satsata sellaisiin energiaratkaisuihin, joita ei tarvitse hävetä tulevien sukupolvien edessä ja joita voidaan ottaa käyttöön kaikkialla maailmassa.”

http://www.greenpeace.org/finland/fi/ydinvoima/

 

Teollisuuden voima (TVO)

”TVO:n toimintaa ja turvallisuutta parannetaan jatkuvasti keräämällä tietoja tapahtuneista häiriöistä ja vioista. Tapaukset analysoidaan, niiden perussyyt selvitetään ja niiden perusteella tehdään tarpeellisiksi katsotut muutokset laitteisiin ja käyttörutiineihin. Myös pienet ns. läheltä piti -tapaukset huomioidaan. Vastaavalla tavalla otetaan oppia myös maailman muiden ydinvoimalaitoksien käyttötapahtumista, joista tiedot saadaan kansainvälisten raportointijärjestelmien, (mm. WANO, IAEA) kautta.”

http://www.tvo.fi/www/page/161/

 

Ydinjätteen loppusijoituksesta huolehtii POSIVA Oy

”Loppusijoitus on tarkoitus aloittaa vuonna 2020. Tämän hetken suunnitelmien mukaan loppusijoitus päättyisi vuonna 2112 ja tilat saataisiin suljettua vuoteen 2120 mennessä.”

Loppusijoitusta ei ole suunniteltu vielä täysin. Esimerkiksi kapseleiden asento maaperässä on ongelma: Tutkitun vaakasijoituksen osalla muun muassa bentoniittipuskurin käyttäytymiseen liittyy vielä epävarmuustekijöitä.

http://www.posiva.fi/loppusijoitus

 

Ilmastonmuutos ja ydinvoima:

Jotta ydinvoimalla olisi vaikutusta maailman kasvihuonekaasupäästöihin, sen käyttöä täytyisi lisätä erityisen nopeasti vaurastuvissa kehitysmaissa. Tähän liittyy kuitenkin monenlaisia ongelmia.

http://www.ilmasto.org/ilmastonmuutos/torjuminen/paastojen_vahentaminen_suomessa/ydinvoima_ja_hiilen_talteenotto.html

 

Blogikirjoituksia

Timo Juurikkala (vihr.) 18.3.2010:

”Jos hiilivoimalaitos syttyy tuleen, kutsutaan palokunta ja se siitä. Jos tuulivoimalassa tapahtuu toimintahäiriö, voimala pysäytetään ja paikalle kutsutaan huoltomies. Jos taas ydinvoimalassa tapahtuu vakava vaurio, puhutaan Suomessa etelärannikon väestön evakuoinnista ja alueiden muuttumisesta pysyvästi asuinkelvottomiksi. Ydinvoiman käyttöön liittyy riskejä, eikä maksimoitukaan turvallisuus muuta tätä asiaa miksikään.”

”Kannattako tällaisilla riskeillä pelata, kun vaihtoehtoja on olemassa?”

http://www.timojuurikkala.net/blogi.php?aid=17196&k=17104

 

Anni Sinnemäki (Työministeri, vihr.) 26.3.2010:

”Suomi on korkean osaamisen ja runsaiden uusiutuvien luonnonvarojen maa. Meidän pitäisi olla kärjessä kehittämässä kotimaista uusiutuvaa energiaa, se toisi paljon kaivattuja työpaikkoja myös muutaman suuren kasvukeskuksen ulkopuolelle.”

”Ydinvoima perustuu ulkomaiseen osaamiseen ja teknologiaan ja työllistää kyllä rakennusvaiheessa, mutta pääosin muualta tullutta työvoimaa.”

http://www.annisinnemaki.net/component/content/article/7-kolumneja/383-ydinvoima-ei-luo-uusia-tyoepaikkoja.html

 

Janina Andersson (vihr.) 8.3.2010 Kolumni Kaupunkilehti Turkulaisessa:

” - - vakuutusyhtiöt eivät suostu vakuuttamaan kv. sopimukseen kuuluvien maiden ydinvoimaloita sopimuksen edellyttämällä laajuudella. Vakuutusyhtiöt eivät halua myöntää ydinvoimaloille vakuutusta terrorismitapauksista, ympäristövahingoista eikä tapauksista, joissa terveyshaitat ilmestyvät 10-30 vuoden kuluttua onnettomuudesta, näistä tyypillinen esimerkki ovat syöpätapaukset.”

http://www.turkulainen.fi/Keskustelut/Blogit-ja-kolumnit/Janina-Andersson/Ydinvoiman-riskeista

 

Tampereen Vihreät nuoret 22.3.2010:

”Jokainen ydinvoimaan sijoitettu euro on pois suomalaisen uusiutuvan energian teollisuuden kehitykseltä. Ydinvoimasta puhutaan usein välivaiheen ratkaisuna ja tällä hetkellä halvimpana ratkaisuna. Todellisuudessa se on junasta myöhästyjien ratkaisu – ja jo lähteneen junan tavoittaminen maksaa. ”

http://virnunblogi.blogspot.com/2010/03/ydinvoima-ei-ole-globaali-ratkaisu.html

 

Lauri Myllyvirta (greenpeace) 25.3.2010:

”Katainen ei ole lainkaan huolissaan riskirahoituksen ja työvoiman riittävyydestä uusiutuvan energian hankkeisiin, jos Suomesta tehdään ydinjäteyhtiöiden mellastuskenttä kahdeksi vuosikymmeneksi”

http://blogi.greenpeace-online.net/category/ilmasto-ja-energia/ydinvoima/

 

Oras Tynkkynen (Hallituksen ilmastopoliittinen asiantuntija) kommentit YLE:n haastattelussa 8.3.2010:

”millä matematiikalla meille vaaditaan kolmea uutta ydinvoimalaa. Kyse ei ole enää rationaalisesta kysymyksestä kokoomukselle, vaan ideologiasta.”

”Yksikään ydinvoimala ei jää rakentamatta niin, että vihreät jättää päätöksenteon muille puolueille, Tynkkynen puolustaa puolueen asemaa Vanhasen hallituksessa.”

http://yle.fi/alueet/tampere/2010/03/oras_tynkkynen_ydinvoima_on_kokoomukselle_ideologinen_asia_1512180.html

 

Jaa sivu: