Takaisin Vihreiden uutiskirjeeseen

Lisäydinvoimaa ei tarvita!

Vihreät vastustavat lisäydinvoiman rakentamista Suomeen. Yhtään uutta ydinvoimalaa ei tarvita - on olemassa edistyksellisempiä energiantuotantotapoja ja energiankäyttöä voidaan tehostaa merkittävästi.

Kaikki tietävät, että ydinvoima ei ole niin ympäristöystävällistä kuin ydinvoimalobbarit haluavat uskotella - esimerkiksi uraanin louhintaan liittyy runsaasti ympäristöongelmia. Kaikki tietävät, että ydinjäteongelma on ratkaisematta - jätteet jäävät peruskallioon, tulevien sukupolvien huoleksi, sadoiksi tuhansiksi vuosiksi. Kaikki tietävät, että Olkiluoto 3:n rakentaminen on ollut ongelmien suma - helppoa ydinvoimalaprojektia ei ole. 

Nämä syyt ydinvoiman vastustamiseksi ovat painavia jo sinänsä. Alla luettelemme kolme hyvää syytä lisää ydinvoiman vastustamiseen - tällä kerralla energia- ja talouspolitiikan näkökulmasta. Niidenkään valossa ei voi tulla kuin yhteen lopputulokseen:

lisäydinvoimaa ei tarvita, sillä...

 1. ...energiantarpeen kasvu voidaan tyydyttää, hiilidioksidipäästöjä laskea ja tuontienergian tarve lopettaa ilman ydinvoimaa.

  Suomen energiankulutuksen on työ- ja elinkeinoministeriössä laskettu vuoteen 2020 mennessä kasvavan vain hyvin vähän - energiankulutus vuonna 2020 on samaa luokkaa kuin vuonna 2007. Jo tämä hallitus panostaa merkittävästi energiatehokkuuden parantamiseen sekä tuuli-, metsä- ja peltoenergian ja maa- sekä ilmalämpöpumppujen lisäämiseen. Rakenteilla oleva Olkiluoto 3 -reaktori alkanee aikanaan tuottaa sähköä.

  Näillä toimilla voidaan vähentää sähkön nettotuontia samaan aikaan, kun vähennetään ratkaisevasti hiilen käyttöä sähkön erillistuotannossa. Lue laskelmista lisää Vihreiden ydinvoimasivulta sekä ydinvoima-aiheisista kysymyksistä ja vastauksista.

 2. ...lisäydinvoimalan tuottama sähkö menisi vientiin. Ydinjätteet jäisivät meille.

  Koska lisäydinvoimala tuottaisi vuositasolla sähköä enemmän kuin Suomessa käytetään, ja ydinvoimalaa on ajettava sen kustannuksista johtuen jatkuvasti "täysillä", suuri osa sen tuottamasta sähköstä menisi myyntiin. Tämä tekisi Suomesta halvan energian viejämaan - Venäjän malliin. Ydinjätteet tosin jäisivät Suomen peruskallioon sadoiksi tuhansiksi vuosiksi. Lue lisää Vihreiden ydinvoimasivulta.

 3. ...lisäydinvoima vähentää uusiutuvan energian kysyntää.

  Uusiutuvissa energiamuodoissa - kuten tuulessa tai biovoimassa - on tulevaisuus. Eräs edellytys uusiutuvan energian kasvulle on toimivat kotimarkkinat, eli se, että uusiutuvia kannattaisi rakentaa ja kehittää myös Suomessa ja Suomeen. Toimivat kotimarkkinat tuovat yrityksille referenssejä, alentavat kustannuksia ja tuovat markkinoille imua, joka kiihdyttää myös alan tutkimusta ja kehitystä. Ydinvoiman ylitarjonta markkinoilla vähentää kiinnostusta investoida uusiutuvaan energiaan. Markkinoille mahtuu kerrallaan vain rajallinen määrä uutta kapasiteettia.

  Lisäydinvoiman rakentaminen tarkoittaa, että Suomi ei lähde täysillä mukaan tulevaisuuden teollisuudenalalle, joka kasvaa hurjaa vauhtia. Lue asiasta lisää Vihreiden ydinvoimasivulta.

Jaa sivu: