Takaisin Vihreään kirjeeseen

Olemme menneellä hallituskaudella kyenneet luonnonsuojelukysymyksissä lähinnä torjuntavoittoihin. Niistäkin on jouduttu myös todella vääntämään. Hallituskumppaneilla ei ole näissä asioissa riittävää kunnianhimoa, eikä tukea ole oppositiostakaan tullut.

Ympäristökysymykset ovat kuitenkin nousseet myös poliittisen julkisuuden valokeilaan eri tavalla kuin pitkään aikaan: seuraavissa vaaleissa luonnonsuojelukysymykset noussevat pitkästä aikaa yhdeksi keskeisistä vaaliteemoista.

Haasteista huolimatta ympäristön- ja luonnonsuojelussa on menty myös eteenpäin. Luonnonlohikanta on turvattu. Vielä edellinen hallitus kalasti luonnonlohta sukupuuttoon. Kaivoslaki päivitetään tälle vuosituhannelle. Lapin metsärauha säästää 35 000 hehtaaria arvokkaita Metsä-Lapin vanhoja metsiä.

On myös syytä toiveikkuuteen siinä, että Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden suojelua Metsoa pystytään vielä tämän hallituskauden aikana laajentamaan. Merkittävin hallituskauden ympäristösaavutus on se, että Vuotos pysyy vapaana ja Kollaja kestää: http://www.vihreat.fi/node/4568

Alle on koottu muutamia usein kuultuja ympäristöaiheisia kysymyksiä sekä taustoja siihen, mikä on ollut kantamme ja missä tilanteessa ollaan nyt.

Mikä oli Vihreiden kanta Pallas-hotellin laajentamiseen? Eikö se ole vaarallinen ennakkotapaus kansallispuistoon rakentamisesta?

Pallaksen kohdalla päädyimme äänestämään hallituksen enemmistön kantaa vastaan. Olisimme olleet valmiita hyväksymään hotellin peruskorjauksen ja jopa hillityn laajentamisen. Hallituksen esityksen mukaisena hotellista tulee liian suuri.

Lakiesitykseen liitettiin lausuma, jossa edellytetään yksityiskohtaisen Natura-arvioinnin tekemistä, kun rakentamisen ehtona oleva asemakaava laaditaan. Toisessa lausumassa korostetaan, että kyseessä on poikkeuksellinen päätös. Vastaavaa rakentamista ei tule sallia muissa kansallispuistoissa.

Puheenjohtaja Sinnemäen mietteitä hotellin laajennuksesta: http://www.vihreat.fi/fi/node/4539

Mikä on Vihreiden kanta Metsähallituksen uudistamisesta?

Metsähallituksen organisaatiota ollaan uudistamassa, koska nykyinen valtion liikelaitosmalli on EU:n kilpailusäännösten vastainen.

Asian painoarvon takia on erittäin tärkeää, että kaikki sidosryhmät pääsevät uudistukseen mukaan sen valmisteluvaiheessa. Valmisteluun on varattava riittävästi aikaa ja se on tehtävä avoimesti.

Kansallisomaisuuden hallinnan on oltava demokraattisessa ohjauksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että julkiset hallintotoimet organisoidaan poliittisen ohjauksen alle, ei osakeyhtiöön. Uudistuksen yhteydessä on luotava selkeät raamit maa- ja vesialueiden käytölle liiketoiminnassa.

Mikä on Vihreiden kanta aluehallinnon uudistamiseen? Sen on pelätty vaarantavan ympäristö- ja luonnonsuojelun.

Olemme ajaneet uudistuksessa ympäristöhallinnon vahvuutta ja itsenäisyyttä. Nämä ajamamme elementit sisältyvät hallituksen esitykseen tai valiokunnan mietintöön:

  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin tulee 13 ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualuetta alun perin kaavaillun yhdeksän sijaan. Tämä säilyttää ympäristöasiat kaikilla nykyisiä alueellisia ympäristökeskuksia vastaavilla 13 toimialueella.
  • Aluehallintoviranomaista ohjaa sisällöllisesti ympäristöministeriö (AVI). Viime kädessä ristiriitatilanteessa asian ratkaisee se ministeri, jonka omaan toimivaltaan asia kuuluu, ympäristöasioissa siis ympäristöministeri.
  • Ympäristö-osaston päällikkö vastaa ympäristöosaston linjauksista (ELY). Oto-johtaja ei voi päättää substanssiasioista vastuualueen päällikön ohi.

Saadaanko norpat pelastettua?

Vapaaehtoisia suojelualueita on saatu perustettua hyvin Saimaalle. Tavoitteena on, että 1 500 km² suuruinen sopimusala tulee täyteen vielä tämän vuoden aikana. Maa- ja metsätalousministeriössä on samaan aikaan aloitettu toimenpiteet kalastuslain muuttamiseksi. Lakimuutos tarvitaan, jos suojelualueita ei saada perustettua tavoitteen mukaisesti. Verkkokalastuskielto on tarvittaessa otettava käyttöön niin, että se on voimassa jo ensi vuonna norppien keskeisillä elinalueilla huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun.

Jaa sivu: