Takaisin vihreään kirjeeseen

Sipoon Natura-alueet ja Sipoonkorven kansallispuisto

Helsingillä on kasvupaineita, erityisesti Sipoostsa Helsinkiin liitetyllä alueella. Tällä seudulla rakentaminen ja luonnonarvot täytyy kuitenkin sovittaa tarkasti yhteen.

Naturaan kuuluville arvokkaille Kapellvikenin lintualueille ei pidä rakentaa asuntoja. Pikemminkin lintualue pitäisi liittää viherkäytävällä tulevaan Sipoonkorven kansallispuistoon. Luonnon monimuotoisuuden teemavuotena Suomen ja Helsingin pitää näyttää hyvää esimerkkiä. Ympäristöministeri Paula Lehtomäen kommentit Natura-alueille rakentamisesta ovat ikävä avaus tälle vuodelle.

Sipoonkorven eteläosien suojelu on oltava lähtökohtana niin alueen kaavoituksessa kuin raidelinjauksessa. Uudesta asuinalueesta voidaan muodostaa kokonaisuus, jossa ympäristöarvot yhdistyvät tiiviiseen kaupunkirakenteeseen.

Natura-alueita on myös tiiviisti rakennettujen kaupunginosien läheisyydessä. Mikään yleinen etu ei kuitenkaan voi Vihreiden mukaan vaatia niille rakentamista.

Olemme myös pitkään vaatineet Sipoonkorven kansallispuiston perustamista.

Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen kuuluu ministeri Lehtomäen vastuulle. Ministeriön on pikimmiten tehtävä hallitusohjelmaan kirjattu esiselvitys Sipoonkorven kansallispuistosta. Selvitys on edellytyksenä sille, että kansallispuistohanke voi edetä.

Sipoonkorpi on nähtävä sekä tärkeänä suojelualueena että Nuuksion kaltaisena pääkaupunkiseudun itäisenä keuhkona. Nuuksion valtava suosio osoittaa, että kasvavan seudun ihmiset tarvitsevat toisenkin kunnollisen virkistys- ja ulkoilualueen. Selvityksen valmistuttua maan hallituksen on annettava esitys kansallispuistosta eduskunnalle mahdollisimman pian. Aika esityksen tekemiselle on loppumassa.

Lue Sipoonkorvesta lisää Suomen luonnonsuojeluliiton teemasivulta >

Jaa sivu: