Löydä ehdokkaasi

Vihreillä on näissä vaaleissa enemmän ehdokkaita kuin koskaan ympäri Suomen. Löydä oma ehdokkaasi!

Valtuustoaloite / Elina Rantanen, Turku

Vihreä lippu on koulujen ja päiväkotien valtakunnallinen ympäristöohjelma, joka kuvaa ympäristökasvatukseen annettua panostusta. Keskeistä ohjelmassa on lasten ja nuorten osallistuminen, ympäristökuormituksen vähentäminen ja sitoutuminen jatkuvaan kestävän kehityksen edistämiseen.

Turun kaupungin Kestävän kehityksen raportin mukaan Turun 73 koulusta neljä ja 84 päiväkodista neljä on mukana Vihreä lippu -ohjelmassa. Kiinnostuksen on arveltu olevan vähäistä korkeiden osallistumismaksujen takia. Turun kaupunki voisi tukea koulujaan ja päiväkotejaan, jotta ne voisivat osallistua Vihreä lippu -ohjelmaan, sillä lasten saama ympäristökasvatus on mittaamattoman arvokas säästö tulevaisuudessa niin ekologisesti kuin taloudellisestikin. Vihreä lippu -toiminta tuo yleensä merkittäviä säästöjä esim. jätehuoltokustannuksissa, sähkönkulutuksessa, kiinteistön energiankulutuksessa, vedenkulutuksessa, kopiointikustannuksissa ja hankinnoissa. Vihreän lipun lukuvuosimaksua voisi tukea esim. niiden hallintokuntien budjeteista, joille toiminnassa syntyvä säästö kertyy.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Turun kaupunki tukee rahallisesti niitä kouluja ja päiväkoteja, jotka haluavat osallistua Vihreä lippu -ympäristöohjelmaan.

Jaa sivu:

Löydä ehdokkaasi

Vihreillä on näissä vaaleissa enemmän ehdokkaita kuin koskaan ympäri Suomen. Löydä oma ehdokkaasi!

Tutustu Vihreään lankaan! 26 euroa