Vihreissä jokaisella jäsenellä on oikeus esittää muutoksia puolueen poliittisiin linjoihin

Onko Vihreillä vanhentunut kanta vaikkapa Suomen vaalijärjestelmän uudistamiseen? Kaipaavatko aluepoliittiset näkemyksemme skarppausta? Ei tarvitse odottaa, että se huomataan puolueen virallisissa toimielimissä, vaan jäsenet voivat nostaa asiat päätöksentekoon sitä mukaa kuin itse kiinnittävät niihin huomiota.

Tältä sivulta löytyvät ohjeet muutosesitysten tekemiseen: miten jättää muutosesitys, mistä ohjelmat löytyvät, mitä muutoksille tapahtuu, millä aikataululla esitykset käsitellään ja kuka lopulta päättää mitkä esitykset hyväksytään. (Puoluevaltuuskunnan tarkempi menettelyohjeistus)

Miten teet muutosesityksen:

Muutosesityksiä voi tehdä kaikkiin puoluevaltuuskunnan ja -hallituksen hyväksymiin ohjelmiin ja linjapapereihin. Tämä tarkoittaa, että puoluekokouksen hyväksymiin ohjelmiin, periaateohjelmaan ja poliittiseen ohjelmaan, ei voi tehdä muutoksia tällä mekanismilla.  Muutosesitys tarvitsee neljän jäsenen (esittäjä + 3 muuta) tuen, jotta se otetaan käsittelyyn.

Muutosesitykseen merkitään mistä ohjelmasta ja mistä ohjelman tarkasta kohdasta on kyse (siksi linkin takaa löytyvät rivinumeroidut versiot). Muutoksesta tulee käydä myös selkeästi ilmi, millaiseen muotoon ohjelman tekstiä esitetään muutettavaksi. Tämän lisäksi on tärkeää perustella muutosesitys, jotta sillä on paremmat mahdollisuudet tulla hyväksytyksi.

Aika tehdä muutosesityksiä alkaa kaksi kuukautta ennen valtuuskunnan kokousta ja päättyy kuukautta ennen. Seuraavan kerran muutosesityksiä voi tehdä  25.2.-25.3.2020 (valtuuskunta 25.-26.4.2020).

Lomake muutosesitysten tekemiseen

Mistä löydät ohjelmat:

Puolueen poliittisista ohjelmista ja linjapapereista on tehty erikseen rivinumeroidut versiot, jotta muutosesitykset pystyy helposti kohdentamaan. Nämä löytyvät Google Drive -kansiosta. Jos huomaat jonkin ohjelman puuttuvan, ota yhteys hallintopaallikko@vihreat.fi.


Miten muutosesitysprosessi etenee:

Kun jäsen on jättänyt muutosesityksen tähän tarkoitetulla lomakkeella, se lähetetään vihreiden keskustelufoorumille muutosesityksille allekirjoittamiseen varatulle aluelle (linkki, tulee myöhemmin). Täällä jäsenistö voi lukea jätetyt muutosesitykset ja halutessaan antaa tukensa niille. Tämä on tarpeellista, koska vain neljän jäsenen allekirjoittamat/kannattamat esitykset hyväksytään käsittelyyn.

Muutosesityksistä voi keskustella Facebookissa. (Alun perin kaikki tarpeellisen kannatuksen saaneet muutosesitykset julkaistiin puolueen keskustelufoorumilla. Foorumi ei kuitenkaan osoittautunut toimivaksi keskustelualustaksi.)

Lopulta kaikki neljän jäsenen kannattamat muutosesitykset tuodaan valtuuskunnan kokoukseen, joka päättää hyväksyä tai hylätä esitetyt muutokset.

Jaa sivu: