« takaisin Vihreiden maahanmuuttopolitiikka -sivulle

Vihreä maahanmuuttopolitiikka edistää työperäistä maahanmuuttoa

Työperäinen maahanmuutto on tervetullutta, sillä Suomea uhkaa jo lähivuosina väestön ikääntymisestä johtuva työvoimapula. Työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat voivat paitsi vaikeuttaa sosiaaliturvan ja eläkkeiden rahoittamista, myös heikentää suomalaisyritysten kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla.

Väestöennusteen mukaan Suomessa on 1,4 miljoonaa yli 65-vuotiasta vuonna 2030, kun vuonna 2006 heitä oli 870 000. 

 

Työvoiman kohtaanto-ongelmien takia Suomen on usein viisasta rekrytoida ulkomailta tietyn alan ammattilaisia silloinkin, kun osa suomalaisista on vailla työtä muilta aloilta. Rekrytoinneista päätettäessä on kuitenkin pidettävä huolta myös siitä, ettei työntekijöiden lähtömaa joudu kärsimään liikaa aivovuodon seurauksista.

Kohtaanto-ongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työtä etsivien ja työtä tarjoavien tarpeet eivät kohtaa. Aivovuodolla tarkoitetaan sitä, että merkittävä osa yhden maan koulutetusta väestöstä lähtee töihin muualle.

Laajamittaisen aivovuodon ehkäiseminen on otettava osaksi Suomen kehityspolitiikkaa. Lähtömaiden kehitystä tukemalla voidaan vähentää ihmisten lähtöhaluja ja houkutella paluumuuttajia.

Vihreät kannattavat työlupamenettelyjen helpottamista. Työnteko Suomessa edellyttää oleskelulupaa, joka on haettava pääsääntöisesti työntekijän kotimaasta käsin. Käytäntö on hankala ja hakemuksen käsittely voi kestää kuukausia. Viisumia ja oleskelulupaa olisi voitava hakea minkä tahansa Schengen-maan konsulaatissa tai suurlähetystössä, jottei ihmisten tarvitsisi matkustaa pahimmassa tapauksessa tuhansia kilometrejä lähimpään Suomen suurlähetystöön. Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota siihen, ettei tutkijavaihtoa, nuorisotyötä ja kulttuurivaihtoa vaikeuteta aiheettomasti viisumikäytännöillä. Työlupajärjestelmä on ollut monilta osin sekava ja tukinnanvarainen.

Maahanmuuttajien työnteon mahdollistavan oleskeluluvan myöntämisessä on pyritty ottamaan huomioon työmarkkinoiden työvoiman tarve. Näin on haluttu tukea työttömänä olevien mahdollisuuksia työllistyä. Tämä saatavuusharkinta on kuitenkin koskenut aloista vain murto-osaa. Käytännössä työvoimatoimistoissa on hylätty vain hyvin vähän hakemuksia saatavuusperusteella, monilla aloilla ei käytännössä lainkaan.

Vihreät ovat kannattaneet työvoiman tarveharkinnan vaihtamista edellytykseen, että työpaikka on ollut avoimessa haussa Suomessa ennen rekrytointia.

Maahanmuuttajat tukevat myös lähtömaansa taloutta lähettämällä rahaa perheilleen ja sukulaisilleen. Maailmanpankin arvion mukaan ulkomaille töihin muuttaneiden rahalähetykset ovat monien kehitysmaiden tärkein valuuttatulojen lähde. Rahalähetykset parantavat yksittäisten ihmisten ja perheiden toimeentuloa kehitysmaissa ja vähentävät siten köyhyyttä. Maahanmuuttajien vastaanottaminen on siten nähtävä myös yhtenä osana Suomen harjoittamaa kehityspolitiikkaa.

Jaa sivu: