« takaisin Vihreiden maahanmuuttopolitiikka -sivulle

Vihreä maahanmuuttopolitiikka perustuu inhimillisyydelle

Suomi on ollut pitkään siirtolaisia lähettävä maa. Kaukana eivät ole ne ajat, jolloin tuhannet ja taas tuhannet suomalaiset muuttivat Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Ruotsiin paremman toimeentulon toivossa.

Alkuvaiheessa Suomeen suuntautuneen maahanmuuton taustalla olivat lähinnä humanitaariset syyt. Pakolaisten muodostaessa suurimman maahanmuuttajaryhmän jäi uussuomalaisten työllistymisaste ja tulotaso kauaksi kantaväestöstä.  

 

Vuosina 1821 - 1929 noin 350 000 suomalaisia muutti Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Suomesta Ruotsiin suuntautunut siirtolaisuus oli suurimmillaan 1960- ja -70-luvuilla, jolloin Ruotsiin muutti vuosittain noin 40 000 suomalaista.

 

Suomeen tulevien maahanmuuttajien määrä on kasvanut tasaisesti 1990-luvun alusta saakka. Maahanmuuton painopiste on 2000-luvulla siirtynyt työperustaiseen maahanmuuttoon. Nykyään Suomessa asuu vakituisesti yli 140 000 ulkomaalaista, ja yleisimmin oleskelulupaa Suomessa haetaan työn, opiskelun tai perhesiteiden perusteella.

Maahanmuuttajien määrän kasvusta huolimatta heidän osuutensa koko suomalaisesta väestöstä on edelleen EU:n pienimpiä, vain noin kolme prosenttia.

 

Ruotsi vastaanotti vuonna 2007 yli 83 000 maahanmuuttajaa, mukaan lukien sekä työperäiset että humanitaarisista syistä tulleet. 

 

Vuonna 2008 eniten oleskelulupia Suomeen hakivat venäläiset (5325), kiinalaiset (1752), intialaiset (1599), somalialaiset (1252) ja ukrainalaiset (929). Kaikkiaan myönnettiin 19 606 oleskelulupaa.

 

Vihreiden mielestä sekä Suomen että koko EU:n maahanmuuttopolitiikan lähtökohdaksi on otettava inhimillisyys. Se tarkoittaa muun muassa myönteistä suhtautumista maahanmuuttoon: Vihreiden mielestä jokaisella ihmisellä on oltava oikeus etsiä parempaa toimeentuloa ja turvaa oman maansa rajojen ulkopuolelta. Samalla on tärkeää luoda laillisia maahantuloreittejä, sillä pahimmillaan laillisen siirtolaisuuden liiallinen rajoittaminen voi johtaa laittomien siirtolaisten hyväksikäyttöön ja ihmiskauppaan.

Myönteinen, positiivinen suhtautuminen maahanmuuttoon ei tarkoita sitä, etteikö maahanmuuton ongelmista tulisi puhua avoimesti. Maahanmuuton kritiikkiä ei pidä leimata lähtökohtaisesti rasistiseksi, mutta rasismia - ihmisten eriarvoistamista rodun tai kulttuurisen taustan perusteella - Vihreät eivät missään olosuhteissa hyväksy. 

Vihreät ovat sitoutuneet edistämään kaikkien ihmisten tasa-arvoista kohtelua allekirjoittamalla Euroopan demokraattisten puolueiden peruskirjan rasismista vapaan yhteiskunnan puolesta. Tasa-arvoinen kohtelu tarkoittaa sitä, että kaikkia Suomessa asuvia on kohdeltava yksilöinä, ei jonkin etnisen, kulttuurisen tai uskonnollisen ryhmän edustajina.

Kaikkien kohteleminen yksilöinä tarkoittaa myös sitä, että samat oikeudet ja velvollisuudet koskevat kaikkia yhteiskunnan jäseniä. Esimerkiksi ihmisoikeuksien loukkaamista uskonnollisin perustein ei hyväksytä.

Jaa sivu: