Toimenpiteitä seuraavalle hallituskaudelle

Ilmastopolitiikka

 • Suomelle laaditaan pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia, joka sisältää tavoitteet päästöjen vähentämisestä kestävälle tasolle (–30 % vuoteen 2020 ja –80 % vuoteen 2050 mennessä) (TaVM).

 • Suomelle laaditaan ohjelma öljyriippuvuudesta irtaantumiseksi vuoteen 2030 mennessä.

 • Suomi tukee EU:n edelläkävijyyttä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ja sektorikohtaisia sitovia tavoitteita jäsenmaille uusiutuvien energianlähteiden ja energiansäästön edistämisestä.

Energiansäästö

 • Suomelle laaditaan energiansäästöohjelma, joka sisältää kattavan arvion säästöpotentiaalista ja tarvittavat toimenpiteet sen realisoimiseksi (YmVL, ek:n lausuma).

 • Energiatehokkuutta sääteleviä rakentamismääräyksiä tarkistetaan niin, että ne edistävät matalaenergiarakentamista (ek:n lausuma).

Uusiutuva energia

 • Turvelauhteelle käyttöön otetut syöttötariffit laajennetaan koskemaan uusiutuvia energianlähteitä (ek:n lausuma).

 • Rakennusten energia-avustuksiin tehdään tasokorotus ja avustukset palautetaan koskemaan myös rivi- ja kerrostaloja (YmVL?).

 • Tuuliolosuhteiden peruskartoitus tuuliatlas päivitetään (YmVL & TaVM).

 • Kestävän energian t&k-määrärahoja korotetaan (TaVM).

Muuta

 • Lämmityksessä käytettävän kevyen polttoöljyn vero nostetaan Ruotsin tasolle.

 • Ydinvoimaa ei rakenneta lisää.


Tavoitteita

 • energiankulutuksen kasvun pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun seuraavan vaalikauden aikana

 • uusiutuvan energian osuuden tuplaaminen vuoteen 2020 mennessä

 • öljyriippuvuudesta irtaantuminen vuoteen 2030 mennessä

Taustoja

Jaa sivu: