Vihreä liitto myöntää yhdistyksilleen:

a) perustamistukea

b) projektiavustuksia

c) tukea sääntömuutoksiin

Lisäksi Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus ViSiO myöntää tukea koulutustoimintaan.

a) Perustamistuki

Puolue tukee uusien vihreiden yhdistysten perustamista korvaamalla osittain tai kokonaan niiden rekisteröitymiskulut.

[Lisätietoja ja hakuohjeet]

b) Projektiavustukset

Puolue tukee piirijärjestöjen ja valtakunnallisten yhdistysten projekteja myöntämällä hakemuksesta projektiavustuksia. Paikallisyhdistysten tukeminen on puolestaan piiri- ja valtakunnallisten järjestöjen vastuulla.

Projektiavustuksiin on varattu vuosittain puoluekokouksen budjetin hyväksymisen yhteydessä vahvistama summa.

[Lisätietoja ja hakuohjeet]

c) Tuki sääntömuutoksiin

Puolue korvaa yhdistysten sääntömuutosten kulut osittain tai kokonaan, kun yhdistys vaihtaa vanhat sääntönsä mallisääntöihin.

[Lisätietoja ja hakuohjeet]

ViSiO-tuki

Järjestön kannattaa hakea koulutuksellisiin hankkeisiin  ja tilaisuuksiin myös Vision tukea, mikäli projekti on sen kaltainen, että Visio-tuen edellytykset täyttyvät.

Jaa sivu: