Työryhmät kaudella 2005 - 2007

Vihreän liiton hallituksen ja valtuuskunnan työn tukemiseksi on perustettu useita työryhmiä. Työryhmät seuraavat ja käyvät ajankohtaista keskustelua toimialaansa liittyvistä kysymyksistä ja tarpeen mukaan järjestävät seminaareja, keskustelutilaisuuksia sekä valmistelevat toimialaansa liittyvät pohjaesitykset hallituksen lausunnoiksi ja kannanotoiksi sekä valtuuskunnan hyväksymiksi ohjelmiksi (lisätietoa: ohjelmatyön strategia).

Liiton työryhmätyö jaetaan neljään työryhmätyyppiin, joiden kautta työryhmien tehtävät, jäsenyydet ja toiminnan kesto hahmottuvat. Varsinaisten työryhmien lisäksi perustetaan tarpeen mukaan myös sähköisiä verkostoja.

Työryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan, mutta pääosa työskentelystä tapahtuu yleensä sähköpostitse. Työryhmien kokouksiin osallistuville työryhmien varsinaisille jäsenille korvataan matkakulut Vihreiden matkustussäännön mukaisesti.

Työryhmien kokoonpanosta päättää hallitus, ja niiden koostamisessa pyritään asiantuntemuksen ja kiinnostuksen lisäksi ottamaan huomioon alueellinen edustavuus ja sukupuolten tasa-arvo.


Työryhmät on pääosin nimetty puoluehallituksen kokouksessa 14.10.2005.

1. Perustyöryhmät

Kansainvälisten asioiden työryhmä
Ympäristötyöryhmä
Tasa-arvotyöryhmä

2. Ohjelmatyöryhmät

Vammaispoliittinen työryhmä
Liikennepoliittinen työryhmä
Kulttuuripoliittinen työryhmä

3. Seurantatyöryhmät

Lapsiperhetyöryhmä
Eläintyöryhmä
Tietoyhteiskuntatyöryhmä
Demokratiatyöryhmä

4. Tilaustyöryhmät

Perustulotyöryhmä
Palveluiden tuottamistyöryhmä
Koulutuspoliittinen työryhmä

5. Sähköiset verkostot

Ay-verkosto


1. Perustyöryhmät


Perustyöryhmät ovat keskeinen osa Vihreän liiton toimintaa. Ne toimivat niillä politiikan lohkoilla, jotka ovat aina olleet tärkeä osa vihreätä ajattelua. Osalla perusryhmistä on lisäksi vakiintuneita hallinnollisia tehtäviä, kuten esimerkiksi kansainvälisten asioiden työryhmällä.

Työryhmien tehtävänä on kouluttaa liiton jäseniä ja seurata. ko. politiikanlohkoja. Ne harrastavat aktiivisesti sidosryhmätoimintaa ja laativat liitolle taustamateriaalia omilta aihe-alueiltaan. Ne voivat myös laatia hallitukselle kannanottoehdotuksia tai käsitellä puoluekokousaloitteita.


Kansainvälisten asioiden työryhmä 

Työryhmä hoitaa liiton kansainvälisiä asioita ja seuraa kansainvälistä politiikkaa. Liiton kansainvälisten asioiden työryhmä järjestäytyy myöhemmin ja luo tarvittavia alaryhmiä oman toimintansa tueksi.

Ryhmän työvaliokunta:
pj. Johanna Sumuvuori, Helsinki
siht. Iiris Kivimäki, Helsinki
Ari Heikkinen
Anne Hildén

Työryhmän muut jäsenet:
Outi Hannula, Helsinki
Johanna Hautakorpi, Helsinki
Sampsa Heinonen, Loimaa
Jehki Härkönen, Helsinki
Janna Koivisto, Espoo
Outi Moilala, Helsinki
Raimo Oksala, Kotka
Simo Salmela, Jyväskylä
Marko Ulvila, Tampere
Sari Ylipulli, Rovaniemi

Ympäristötyöryhmä 

Työryhmän toimeksiantona on seurata ympäristöpolitiikkaa, järjestää keskustelutilaisuuksia/seminaareja ajankohtaisista aiheista ja pitää yhteyttä sidosryhmiin.

pj. Janne Länsipuro, Pernaja
siht. Anne Hilden, Helsinki
Annukka Berg, Helsinki
Traci Birge,
Juha Eskelinen, Kouvola
Tiina Hakkarainen, Vantaa
Sakari Hankonen, Piippola
Heidi Hautala, Helsinki
Jussi Heinämies, Helsinki
Hanna Kaisa Hellsten
Kaarina Huhtinen, Helsinki
Maria Ikävalko, Nurmijärvi
Kimmo Jääskeläinen, Vantaa
Riitta Kankaanpää-Waltermann, Vaasa
Tuuli Kaskinen,
Salla Koivusalo,
Lotta Kortteinen,
Juhani Kytö, Espoo
Heikki Korpela, Helsinki
Juhani Kuronen, Helsinki
Tarja Laatikainen, Kuopio
Rainer Lahti, Espoo
Kimmo Louekari, Helsinki
Taina Nikula, Helsinki
Katariina Nurminen, Helsinki
Nina Nygren, Tampere
Ari Paanala, Kuopio
Päivi Paasto, Turku
Olli-Poika Parviainen, Tampere
Mari Puoskari, Helsinki
Mari Saario, Piikkiö
Rauno Sairinen, Pohja
Anni Sinnemäki, Helsinki
Leo Stranius, Helsinki
Petri Suninmäki, Helsinki
Marcus Walsh, Helsinki

Tasa-arvotyöryhmä

Toimeksiantona on seurata tasa-arvopolitiikka, tehdä sukupuolivaikutusten arviot liiton ohjelmista ja pitää yhteyttä sidosryhmiin.

Eeva Koskinen, pj., Perniö
Elina Hatakka, siht., Inkoo
Eekku Aromaa, Espoo
Terhi Ek, Laukaa
Veikko Halmetoja, Tampere
Sami Häkkinen, Tampere
Johanna Karimäki, Espoo
Katja Keisala, Tampere
Tero Kovala, Kirkkonummi
Topi Rinkinen, Helsinki
Suvi Suutarinen, Varkaus
Leena Toivonen, Turku
Maija Tuomaala, Tampere
Raimo Tuomainen, Kuopio
Venla Karoliina Tyystjärvi, Turku
Anna-Maria Urhonen, Tampere

2. Ohjelmatyöryöhmät


Ohjelmatyöryhmät valmistelevat Vihreän liiton virallisia politiikkaohjelmia, jotka hyväksytään valtuuskunnassa tai puoluekokouksessa.


Vammaispoliittinen työryhmä

Työryhmä laati liitolle luonnoksen vammaispoliittisiksi toimenpidevaatimuksiksi, jotka hyväksyttiin valtuuskunnassa helmikuussa 2006. Työryhmän työ painottui siten voimakkaasti vuoden 2005 loppuun ja 2006 alkuun.

pj. Amu Urhonen, Tampere
Juha Eskelinen, Kouvola
Nico Holmberg, Jyväskylä
Susanna Huolman, Loimaa
Maire Karjalainen, Kankaanpää
Mika Levänen, Espoo
Jonita Martelius, Helsinki
Henna Ruusu, Espoo
Sami Virtanen, Helsinki

Liikennepoliittinen työryhmä


Työryhmä on perustettu elokuussa 2005 ja sen päätehtävänä oli valmistella liikennepoliittinen ohjelma valtuuskunnan hyväksyttäväksi. Ohjelma hyväksyttiin huhtikuussa 2006 ja se löytyy Ohjelmat-sivultamme.

pj. Oras Tynkkynen, Tampere
siht. Olli-Poika Parviainen, Tampere
Elmeri Kollanus
Mikko Laaksonen
Otto Lehtipuu
Petteri Niskanen
Ari Paanala
Timo Sarojärvi
Kirsikka Siik
Kerttu Tiippana
Jouni Vauhkonen

Kulttuurityöryhmä

Työryhmä on perustettu marraskuussa 2004 ja sen tehtävänä oli valmistella kulttuuripoliittinen ohjelma valtuuskunnan hyväksyttäväksi. Ohjelma hyväksyttiin 4.12.2005 ja se löytyy Ohjelmat-sivultamme.

pj. Irina Krohn, Helsinki
pj. Rosa Meriläinen, Tampere
siht. Veikko Halmetoja, Tampere
Antti Brunni
Aimo (Ami) Hyvärinen
Merja Isotalo
Veera Luoma-aho
Tommi Parkko
Minna von Reiche
Helena Sederholm
Niina Simanainen
Hanna-Kaisa Summanen
Ville Tuominen

3. Seurantatyöryhmät

Vihreän liiton valtuuskunta hyväksyi viime kaudella mm. lapsiperheohjelman, ympäristöohjelman (jossa käsiteltiin perusteellisesti myös kestävää eläinpolitiikkaa), tietoyhteiskuntaohjelman ja demokratiaohjelman. Hallitus päätti perustaa em. ohjelmille seurantaryhmän ohjelmien tavoitteiden ajamiseksi. Ks. ohjelmat:
[lapsiperheohjelma]  [ympäristöohjelman eläinosio]  [tietoyhteiskuntaohjelma]  [demokratiaohjelma]

Seurantaryhmien tehtävä on määritelty yleisellä tasolla seuraavasti. Kukin työryhmä voi tämän pohjalta suunnitella omaa toimintaansa.
- Ohjelman hyväksymisen jälkeen laatia ohjelmasta perusviestit ja suunnitella, kuinka viestejä viedään eteenpäin 6-12 kk ajan ohjelman hyväksymisen jälkeen.
- Viestintäsuunnitelman lisäksi voidaan tehdä toimenpide-ehdotuksia, kuten ehdotuksia valtuustoaloitteiksi tai valtiopäivätoimiksi, ohjelman tavoitteiden edistämiseksi käytännön politiikassa.
- Yhden tai kahden vuoden ajan työryhmä tai ryhmän puheenjohtaja ja sihteeri jatkavat ohjelman vaatimusten ajamista, pitävät yhteyttä sidosryhmiin ja seuraavat asetettujen tavoitteiden toteutumista.
- Aktiivisen seurantajakson päätteeksi työryhmältä tai sen puheenjohtajalta pyydetään hallitukselle raportti ohjelman jälkihuollosta.

Lapsiperhetyöryhmä

pj. Eeva Honkanummi, Espoo
siht. Petteri Nisula, Helsinki
Outi Ahonen, Kaarina
Mikko Airto, Rovaniemi
Anita Birstolin, Turku
Anna Cantell-Forsblom, Vantaa
Elina Hatakka, Inkoo
Eeva Heinonen, Kuopio
Heli-Pirvi Karjalainen, Kankaanpää
Anna-Liisa Linnala, Espoo
Katariina Nurminen, Helsinki
Anja Ojanen, Hyvinkää
Hanna-Leena Rintakumpu, Forssa
Susanna Salokannel, Mäntsälä
Maria Salonen, Vantaa
Eeva Soikkeli, Järvenpää
Kaisa Suhonen, Helsinki
Raimo Tuomainen, Kuopio

Eläintyöryhmä

pj. Laura Rantanen, Tuusula
siht. Leena Hernesniemi, Helsinki
Eekku Aromaa, Espoo
Leena Hernesniemi, Helsinki
Anne Hildén, Helsinki
Antti Hämäläinen, Lapinlahti
Minna Järvenpää, Pukkila
Eeva-Liisa Kauhanen, Kotka
Micaela Morero, Joensuu
Sirkku Saarikoski, Espoo
Salla Tuomivaara, Tampere
Maria Väkiparta, Pori
Mikko Yrjönsuuri, Sääksmäki

Tietoyhteiskuntatyöryhmä

pj. Jyrki Kasvi, Espoo
Topi Kanerva, Oulu
Kirsi Koskelin, Espoo
Esko Lius, Helsinki
Lari Lohikoski, Helsinki
Markku Nenonen, Riihimäki
Tapio Onnela, Turku
Olli-Poika Parviainen, Tampere
Tarja Pasma, Haukipudas
Tiina-Riitta Rantanen, Tampere
Mikko Rauhala, Helsinki
Antti Vähä-Sipilä, Helsinki

Demokratiatyöryhmä

pj. Ari Heikkinen, Kerava
Flemming Bergh, Kirkkonummi
Stephen Condit, Savonlinna
Ville Elonheimo, Joensuu
Marjo Hämäläinen, Joensuu
Sarianne Karikko, Turku
Jukka Keski-Filppula, Oulu
Johanna Kesti, Oulu
Matti Kojo, Lapinlahti
Kari Mustonen, Hämeenlinna
Jyrki Ruohomäki, Jyväskylä

4. Tilaustyöryhmät


Tilaustyöryhmät perustetaan jotakin tiettyä toimeksiantoa (muu kuin ohjelman valmistelu tai seuranta) toteuttamaan. Tällaisia toimeksiantoja voisivat olla esimerkiksi taustamateriaalin kasaaminen, keskustelupaperin laatiminen, seminaarin organisointi tai näyttelyn järjestäminen.


Perustulotyöryhmä

Tehtävänä on valmistella ennen eduskuntavaaleja 2007 taustapaketti perustulosta (esim. seminaari ja tietopaketti).

pj. Ville Niinistö, Turku
Outi Alanko-Kahiluoto, Helsinki
Jaakko Harkko, Helsinki
Jukka Keski-Filppula, Oulu
Antti Kivimäki, Helsinki
Kimmo Koskiala, Espoo
Antti Kääriäinen, Helsinki
Tapio Laakso, Helsinki
Heini Salmela, Helsinki
Pekka Sillanpää, Joensuu
Maija Tuomaala, Tampere
Tuomas Tuure, Riihimäki
Tuomas Viskari, Jyväskylä
Ville Ylikahri, Helsinki


Palveluiden tuottamistyöryhmä 

Tehtävänä on valmistella keskustelupaperi ja kannanotto kunnallispalveluiden tuottamisesta vuoden 2006 Kuntapäiville. Työryhmä aloitti toimintansa vasta presidentinvaalien jälkeen.

pj. Anni Sinnemäki, Helsinki
Varpu-Leena Aalto
Juha Eskelinen
Ilpo Jorasmaa
Leena Krohn
Otto Lehtipuu
Elina Moisio
Jaana Nuottanen
Henry Viheriävaara
siht. Johanna Hautakorpi


Koulutuspoliittinen työryhmä

Työryhmän tehtävänä on seurata ajankohtaista koulutuspolitiikkaa ja erityisesti korkeakoulupolitiikkaa sekä päivittää liiton koulutuspoliittisia kantoja, myös eduskuntavaaleja silmällä pitäen. Lisäksi työryhmä pitää yhteyttä sidosryhmiin.

pj. Johanna Hautakorpi, Helsinki
siht. Janina Vilen
Maija Airas, Helsinki
Jari Fagerlund, Outokumpu
Jonas Heikkilä, Åbo
Marianne Isola, Oulu
Janna Koivisto, Espoo
Juha Koskinen, Jyväskylä
Anna Mäkelä, Kauniainen
Sami Nieminen, Helsinki
Kirsi Ojansuu, Hämeenlinna
Mari Puoskari, Helsinki
Paavo Raappana, Hämeenlinna
Anna-Maria Rajala, Helsinki
Markus Tauriainen, Mikkeli
Kristiina Vanhala-Selin, Hollola
Teemu Vihinen, Helsinki
Riitta Vuori, Lahti


5. Sähköiset verkostot


Sähköisten verkostojen tehtävänä on koota yhteen tietystä aihealueesta kiinnostuneita Vihreän liiton jäseniä. Verkostojen organisointi suunnitellaan tarkemmin nettiuudistuksen yhteydessä. Verkostot ovat avoinna Vihreän liiton jäsenille.

Ay-verkosto

Sähköpostilista ay-vihreille. Toiminta voi laajentua verkkojen ulkopuolelle esimerkiksi koulutustilaisuuksina. Verkosto suunnittelee pitkälle oman toimintansa.

vetäjä Laura Häggblom, Vantaa
Isola Jukka
Isotalo Jari
Isotalo Merja
Jyrkänkoski Jari
Korteniemi Matti
Mikkonen Janne
Moisio Elina
Nieminen Sami
Nuottanen Jaana
Paasto Päivi
Saarinen Kaisa
Sorsa Anne
Vihinen Teemu

[Työryhmät 2003-2005]
[Työryhmät 2001-2003]
Jaa sivu: