Työryhmät kaudella 2007–2009

Vihreän liiton hallituksen ja valtuuskunnan työn tukemiseksi on perustettu useita työryhmiä. Työryhmät seuraavat ja käyvät ajankohtaista keskustelua toimialaansa liittyvistä kysymyksistä ja tarpeen mukaan järjestävät seminaareja, keskustelutilaisuuksia sekä valmistelevat toimialaansa liittyvät pohjaesitykset hallituksen lausunnoiksi ja kannanotoiksi sekä valtuuskunnan hyväksymiksi ohjelmiksi (lisätietoa: ohjelmatyön strategia).

Puolueen työryhmätyö jaetaan neljään työryhmätyyppiin, joiden kautta työryhmien tehtävät, jäsenyydet ja toiminnan kesto hahmottuvat. Varsinaisten työryhmien lisäksi perustetaan tarpeen mukaan myös sähköisiä verkostoja.

Työryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan, mutta pääosa työskentelystä tapahtuu yleensä sähköpostitse. Työryhmien kokouksiin osallistuville työryhmien varsinaisille jäsenille korvataan matkakulut Vihreiden matkustussäännön mukaisesti.

Työryhmien kokoonpanosta päättää hallitus, ja niiden koostamisessa pyritään asiantuntemuksen ja kiinnostuksen lisäksi ottamaan huomioon alueellinen edustavuus ja sukupuolten tasa-arvo.
Useimmat työryhmät on nimetty puoluehallituksen kokouksessa 5.10.2007 ja niiden toimikausi jatkuu pääsääntöisesti vuoden 2009 loppuun asti.
 

1. Perustyöryhmät

Kansainvälisten asioiden työryhmä
- alaryhmänä Eurooppa-työryhmä
Ympäristötyöryhmä
Tasa-arvotyöryhmä
Viestintä- ja verkkoviestintätyöryhmä

2. Ohjelmatyöryhmät

Maaseututyöryhmä
Ikääntymispoliittinen työryhmä
Asuntopoliittinen työryhmä
Poliittista ohjelmaa valmisteleva työryhmä
Pk-yrittäjyystyöryhmä

3. Seurantatyöryhmät

Työelämätyöryhmä
Eläintyöryhmä
Koulutuspoliittinen työryhmä
Liikennepoliittinen työryhmä
Tietoyhteiskuntatyöryhmä
Turvallisuuspoliittinen työryhmä
Oikeuspoliittinen työryhmä

4. Tilaustyöryhmät

Ohjelmien päivitystyöryhmä
Strategia 2015 -työryhmä
Vaaliuudistustyöryhmä
Sosiaaliturvan uudistus -työryhmä
Tekijänoikeustyöryhmä
Verotyöryhmä

5. Sähköiset verkostot

ei tällä hetkellä toiminnassa

 

1. Perustyöryhmät


Perustyöryhmät ovat keskeinen osa Vihreän liiton toimintaa. Ne toimivat niillä politiikan lohkoilla, jotka ovat aina olleet tärkeä osa vihreätä ajattelua. Osalla perusryhmistä on lisäksi vakiintuneita hallinnollisia tehtäviä, kuten esimerkiksi kansainvälisten asioiden työryhmällä.

Työryhmien tehtävänä on kouluttaa liiton jäseniä ja seurata. ko. politiikanlohkoja. Ne harrastavat aktiivisesti sidosryhmätoimintaa ja laativat liitolle taustamateriaalia omilta aihe-alueiltaan. Ne voivat myös laatia hallitukselle kannanottoehdotuksia tai käsitellä puoluekokousaloitteita.

 

Kansainvälisten asioiden työryhmä

Työryhmän vastuulla ovat Euroopan vihreitä koskevat asiat, Global Greens -asiat, maahamuuttoasiat sekä Eurooppa-asiat.

pj. Johanna Hautakorpi, Helsinki
siht. Tanja Remes, Helsinki
Airas Maija
Elonheimo Ville
Heikkinen Ari
Härkönen Jehki
Järvinen Heli
Koskela Anu
Laakso Tapio
Länsipuro Janne
Oksala Raimo
Pantzar Mikko
Rosberg Tiina
Salmela Heini
Salmela Simo
Sumuvuori Johanna

Kv. työryhmän alatyöryhmänä:

Eurooppa-työryhmä

Työryhmän tehtävä on seurata Euroopan vihreiden vaaliohjelman valmistelua sekä valmistella ohjelma ja teemat puolueelle eurovaaleihin 2009.

pj. Heidi Hautala, Helsinki
siht. Tanja Remes, Helsinki
Hagert Kyösti
Hietaniemi Tapani
Hytönen Ville
Kelles-Viitanen Anita
Kemppinen Teea
Kokko Nanni
Kortman Teo
Yrjö-Koskinen Eero

Ympäristötyöryhmä

Työryhmän toimeksiantona on seurata ympäristöpolitiikkaa, järjestää keskustelutilaisuuksia/seminaareja ajankohtaisista aiheista ja pitää yhteyttä sidosryhmiin.

pj. Mari Puoskari, Helsinki
siht. Jessica Karhu, Helsinki
Annukka Berg
Stephen Condit
Pekka Heikkilä
Kaarina Huhtinen
Piia Häkkinen
Antti Kivimäki
Johanna Kohl
Krista Kuisma
Janne Länsipuro
Päivi Paasto
Anna-Maria Rajala
Leo Stranius
Marcus Walsh

 

Tasa-arvotyöryhmä

Toimeksiantona on seurata tasa-arvopolitiikka, tehdä sukupuolivaikutusten arviot liiton ohjelmista ja pitää yhteyttä sidosryhmiin.

pj. Raimo Tuomainen, Kuopio
vpj. Liinamaa Anne
siht. Laura Nordström
Ek Terhi
Halmetoja Veikko
Holmberg Nico
Lundqvist Anna-Stiina
Paasto Päivi
Puukko Kristiina
Salo Aija
Salovaara Risto
Urhonen Amu
Zetterman Minna

 

Viestintä- ja verkkoviestintätyöryhmä

Työryhmän tarkoitus on toimia tiedotustiimin apuna puolueen viestinnän suunnittelussa.

pj. Jyrki Kasvi, Espoo
siht. Suvi Reijonen / Vesa Saarinen
Aarnio Elias
Bonsdorff Kirsikka
Hernesniemi Leena
Koskimies Riitta
Majanlahti Topi-Jussi
Niskanen Petteri
Sojonen Elina
Raninen Ari
Turunen Petri

 

2. Ohjelmatyöryöhmät


Ohjelmatyöryhmät valmistelevat Vihreän liiton virallisia politiikkaohjelmia, jotka hyväksytään valtuuskunnassa tai puoluekokouksessa.
 

Maaseututyöryhmä

Työryhmän tehtävänä on päivittää maaseutupoliittinen ohjelma.

pj. Johanna Karimäki, Espoo
siht. Timo Lahti, Espoo
Elonheimo Ville
Haaranen Tarja
Heinonen Sampsa
Isotalo Merja
Jäntti Ari
Järvinen Heli
Liinaharja Krisse
Luoto Keijo
Länsipuro Janne
Nieminen Eeva-Liisa
Pulliainen Erkki
Saloranta Mia
Wikman Ingela

Ikääntymispoliittinen työryhmä

Työryhmän tehtävänä on muotoilla Vihreiden ikääntymispoliittinen ohjelma puoluekokoukseen 2008 eli vihreät vastaukset aktiivisen ja arvokkaan ikäihmisen tarpeisiin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Työryhmä tuottaa ohjelman jälkeen linjapaperin eläkepolitiikasta vuoden 2009 lokakuuhun mennessä.

pj. Heli Järvinen
siht. Jouni Vauhkonen
Mia Fagerlund
Mikael Fogelholm
Suvi Fried
Leena Griinari
Hanna Holopainen
Pekka Kahri
Jarkko Kanerva
Anita Kelles-Viitanen
Heikki Kettunen
Leena Krohn
Leo Lähde
Annikki Mattson
Reetta Parvikko
Antero Ranne
Amu Urhonen

Asuntopoliittinen työryhmä

Työryhmän tehtävänä oli valmistella asuntopoliittinen ohjelma hyväksyttäväksi syyskuun 2008 valtuuskunnassa.

pj. Vesa Peipinen
siht. Tarja Parviainen
Harri Aalto, Pirkkala
Auli Brander, Pori
Flemming Bergh, Kirkkonummi
Sirpa Mikonranta, Vantaa
Nippe Nikander, Vihti
Johannes Niska-Virta, Espoo
Katariina Nurminen, Helsinki
Risto Nyberg, Helsinki
Tuula Paalimäki, Helsinki

Poliittista ohjelmaa valmisteleva työryhmä

Työryhmä on perustettu maaliskuussa 2009 ja sen tehtävänä on valmistella poliittinen ohjelma puoluekokouksen 2010 hyväksyttäväksi.

pj. Jukka Relander, jäsenet Ville Elonheimo, Kerttu Hakala, Heli Järvinen, Tapio Laakso, Rosa Meriläinen ja Mari Puoskari.

Pk-yrittäjyystyöryhmä

Työryhmä on perustettu kesäkuussa 2009 ja sen tehtävänä on valmistella pk-yrittäjyysohjelma valtuuskunnan hyväksyttäväksi marraskuussa 2009.

pj. Kristian von Essen, jäsenet Jukka Ahonen, Tuija Brax-Mertanen, Irmeli Elomaa, Harri Karvinen, Siru Kauppinen, Irmeli Lehtioksa, Jarmo Lius, Maria Markus, Oiva Mesikämmen, Raimo Oksala, Aira Raudasoja, Mikael Storsjö, Oras Tynkkynen, Outi Ugas (päivitys 2018: osa jäsenten nimistä on poistettu tietosuojasyistä)

3. Seurantatyöryhmät


Seurantaryhmien tehtävä on määritelty yleisellä tasolla seuraavasti. Kukin työryhmä voi tämän pohjalta suunnitella omaa toimintaansa.
- Ohjelman hyväksymisen jälkeen laatia ohjelmasta perusviestit ja suunnitella, kuinka viestejä viedään eteenpäin 6-12 kk ajan ohjelman hyväksymisen jälkeen.
- Viestintäsuunnitelman lisäksi voidaan tehdä toimenpide-ehdotuksia, kuten ehdotuksia valtuustoaloitteiksi tai valtiopäivätoimiksi, ohjelman tavoitteiden edistämiseksi käytännön politiikassa.
- Yhden tai kahden vuoden ajan työryhmä tai ryhmän puheenjohtaja ja sihteeri jatkavat ohjelman vaatimusten ajamista, pitävät yhteyttä sidosryhmiin ja seuraavat asetettujen tavoitteiden toteutumista.
- Aktiivisen seurantajakson päätteeksi työryhmältä tai sen puheenjohtajalta pyydetään hallitukselle raportti ohjelman jälkihuollosta.
 

Työelämätyöryhmä

pj. Johanna Karimäki
siht. Timo Lahti

Mia Fagerlund,
Auli Guevara,
Laura Häggblom,
Jukka Isola,
Merja Isotalo,
Ilpo Jorasmaa,
Pekka Kähkönen,
Satu Leivonsalo,
Jari Marjanen,
Arto Marjomäki,
Rosa Meriläinen,
Sini Soljasalo,
Anu Suoranta,
Markus Termonen,
Martti Tulenheimo

 

Eläintyöryhmä

pj. Laura Rantanen, Taivassalo
siht.
Sonja Frilander
Leena Hernesniemi
Tiina Hakkarainen
Miska Kaihlamäki
Anette Kare
Anna-Stiina Lundqvist
Anu Raatikainen
Elina Särkelä
Riitta Vuori
 

Koulutuspoliittinen työryhmä

Työryhmän tehtävä on päivittää koulutuspoliittinen ohjelma valtuuskunnan kokoukseen.

pj. Tuomas Viskari, Jyväskylä
siht. Mikko Huovila
Simo Autio, Tampere
Terhi Ek, Laukaa
Johanna Hautakorpi, Helsinki
Henna Juusola, Helsinki
Outi Kinttula, Helsinki
Mikko Mäkelä, Vantaa
Laura Nordström, Helsinki
Venla Olin, Helsinki
Esa Rantanen, Siuntio
Jyrki Sipilä, Helsinki
Paula Tuovinen, Helsinki
Amu Urhonen, Tampere
Teemu Vihinen, Helsinki
Riitta Vuori, Lahti
Minna Vähämäki, Helsinki

Liikennepoliittinen työryhmä

Työryhmän tehtävä on valmistella Vihreä liikennehankkeiden prioriteettilista liikennepoliittista selontekoa varten.

pj. Oras Tynkkynen, Tampere
siht. Olli-Poika Parviainen, Tampere
Katja Alvoittu, Espoo
Ari Heikkinen, Kerava
Elmeri Kollanus, Kouvola
Mikko Laaksonen, Turku
Petteri Niskanen, Vantaa
Ari Paanala, Kuopio
Timo Sarojärvi, Hanko
Kirsikka Siik, Tampere
Roger Sittnikow, Helsinki
Johanna Sumuvuori, Helsinki
Jouni Vauhkonen, Jyväskylä

 

Tietoyhteiskuntatyöryhmä

Työryhmän tehtävänä on seurata tietoyhteiskuntakehitystä ja toimia puolueen asiantuntijaelimenä näissä kysymyksissä.

pj. Jyrki Kasvi, Espoo
siht. Petteri Nisula
Aarnio Elias
Heikkinen Ari
Kaijanaho Antti-Juhani
Kanerva Topi
Lähde Hanna-Kaisa
Onnela Tapio
Pasma Tarja
Pyhälahti Timo
Suoninen Antti-Heikki
Vähä-Sipilä Antti
Vähämäki Minna
Vainio Niklas

Turvallisuuspoliittinen työryhmä

Työryhmä toimii taustaryhmänä puolustuspoliittisen selonteon valmistelun aikana ja päivittää turvallisuuspoliittisen ohjelman.

pj. Johanna Sumuvuori, Helsinki
siht. Timo Riitamaa, Helsinki
Kuronen Matti
Laakso Tapio
Paanala Ari
Pulkkinen Marja
Sihvo Jukka
Sykkö Tuula
Virtala Timo
Yrjö-Koskinen Eero

Oikeuspoliittinen työryhmä

Työryhmä toimii oikeusministeri Tuija Braxin tukena, seuraa oikeuspolitiikan muutoksia ja tekee tarvittaessa kannanottoesityksiä ministerille ja puoluehallitukselle.

pj. Timo Ahonen
siht. Hanna-Kaisa Lähde
Tony Hagerlund
Kyösti Hagert
Heidi Hautala
Jari Isotalo
Hannu Kokko
Jari Marjanen
Päivi Paasto
Taina Raitanen
Henna Ruusu
Jukka Sievänen

 

4. Tilaustyöryhmät


Tilaustyöryhmät perustetaan jotakin tiettyä toimeksiantoa (muu kuin ohjelman valmistelu tai seuranta) toteuttamaan. Tällaisia toimeksiantoja voisivat olla esimerkiksi taustamateriaalin kasaaminen, keskustelupaperin laatiminen, seminaarin organisointi tai näyttelyn järjestäminen.
 

Ohjelmien päivitystarvetyöryhmä

Työryhmän vastuulla on käydä läpi puolueen ohjelmat ja tutkia niiden päivitystarve sekä tehdä esitys valtuuskunnalle ohjelmien päivityksestä, jos päivitys rajoittuu pieniin muutoksiin.

pj. Rosa Meriläinen, Tampere
siht. Jouni Vauhkonen
Kristian von Essen
Mikael Fogelholm
Kyösti Hagert
Veikko Halmetoja
Lauri Korkeaoja
Tuomas Rinne
Katri Sarlund
Raimo Tuomainen
Mikael Vakkari
Riitta Vepsäläinen

Strategia 2015 -työryhmä

Tehtävänä on valmistella puolueen strategia 2015 puoluekokoukselle 2008.

pj. Mari Puoskari, Helsinki
siht. Panu Laturi, Helsinki
Mikko Airto
Kristian von Essen
Merja Hiltunen
Hanna Holopainen
Matti Kuronen
Samuli Lintula
Jani Moliis
Kirsi Ojansuu
Anni Sinnemäki
Sini Terävä
Tuomas Viskari
 

Vaaliuudistustyöryhmä

Työryhmä toimii ministeriryhmän apuna.

pj. Ari Heikkinen, Kerava
Marjo Hämäläinen
Jari Isotalo
Virpi Kauko
Ari Paanala
Vesa Virri

 

Sosiaaliturvan uudistus -työryhmä

Työryhmän toimii ministeriryhmän tukena.

pj. Ville Niinistö, Turku
siht. Jannica Pitkänen-Brunnsberg
Eekku Aromaa
Emma Kari
Maire Karjalainen
Jukka Keski-Flippula
Riitta Koskimies
Janne Kylli
Marja Pääkkönen
Taina Raitanen
Aapo Rantanen
Vivan Storlund
Riitta Vepsäläinen
Ville Ylikarhi
 

Tekijänoikeustyöryhmä

Lue lisätiedot työryhmän perustamisesta.

pj. Samuli Lintula, Turku
siht. Vesa Saarinen, Helsinki
Ekman Janne
Heikkinen Ari
Härkönen Jehki
Kaijanaho Antti-Juhani
Kauko Virpi
Markkanen Hannu
Mikkonen Janne
Ojansuu Kirsi
Sojonen Elina
Vainio Niklas

 

Verotyöryhmä

Työryhmä on nimetty 16.1.2009 ja sen tehtävänä on mm. tuottaa veropoliittiset linjaukset 1.10.2010 mennessä.

Anni Sinnemäki (pj.)
Kirsi Ojansuu (vpj.)
Katja Alvoittu (siht.)
Janina Andersson
Flemming Bergh
Kristian von Essen
Johanna Hautakorpi
Panu Laturi
Ville Niinistö
Tarja Parviainen
Mari Puoskari
Oras Tynkkynen
Jouni Vauhkonen

 

5. Sähköiset verkostot


Sähköisten verkostojen tehtävänä on koota yhteen tietystä aihealueesta kiinnostuneita Vihreän liiton jäseniä. Verkostojen organisointi suunnitellaan tarkemmin nettiuudistuksen yhteydessä. Verkostot ovat avoinna Vihreän liiton jäsenille. Tällä hetkellä toimivia verkostoja ei ole.

[Työryhmät 2005-2007]
[Työryhmät 2003-2005]
[Työryhmät 2001-2003]

Jaa sivu: