Vihreä ministeri sitoutuu noudattamaan toiminnassaan seuraavia ohjeita:

1) Avoimuus ja osallistaminen

Ministeri edistää avoimuutta ja kansalaisten osallistamista kaikessa toiminnassa. Ministeri pyrkii tiedottamaan ja käymään dialogia myös ja erityisesti keskeneräisistä asioista.

2) Läpinäkyvyys

Ministeri toimii mahdollisimman läpinäkyvästi. Ministeri pitää julkista kirjaa tapaamisistaan lobbarien kanssa.

3) Yhteydenpito

Ministeri pitää aktiivisesti yhteyttä kansalaisiin ja Vihreiden kenttään. Yhteydenpitoon Vihreiden jäsenten kanssa järjestetään kuukausittainen foorumi.

4) Kohtuus

Ministeri käyttää julkisia varoja säästäen ja pidättäytyy aiheuttamasta veronmaksajille enempää kustannuksia kuin on välttämätöntä. Kohtuutta sovelletaan tehtäessä päätöksiä mm. majoituksesta, matkoista ja tarjoiluista.

 5) Vastuullisuus

Ministeri edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta kaikessa toiminnassaan. Ruokatarjoiluissa noudatetaan soveltuvin osin Vihreiden ruokaohjeistusta.

6) Kestävä liikkuminen

Ministeri pyrkii järjestämään liikkumisen ympäristöä säästävällä tavalla. Tämä tarkoittaa mm. pitkien matkojen korvaamista videokonferensseilla, lentämisen välttämistä ja joukko- sekä kevyen liikenteen suosimista silloin, kun se on kohtuullisesti mahdollista.

7) Palomuuri

Ministeri ei hyödynnä valtioneuvoston jäsenenä saamiaan tietoja ja asemaa epäasiallisella tavalla. Ministeri pidättäytyy vuoden ajan tehtävänsä päättymisen jälkeen siirtymästä töihin, joissa hän toimisi oman alansa etujärjestön lobbaustehtävissä.

8) Rotaatio

Ministeri voi toimia ministerinä yhdessä tai useassa tehtävässä yhteensä enintään kaksi nelivuotiskautta peräkkäin.

9) Puoluemaksu

Ministeri maksaa puolueelle puoluehallituksen päättämän summan kuukaudessa.

Jaa sivu: