Vihreät on Suomen kuudenneksi suurin eduskuntapuolue ja neljänneksi suurin kuntapuolue. Puolueen puheenjohtajana toimii Ville Niinistö. Vihreiden politiikka kiteytyy näihin kolmeen arvoon:

VASTUU ympäristöstä ja tulevaisuudesta. Ihmisen toiminnan tulee sopeutua ympäristön kantokykyyn. Hyvinvoinnin on perustuttava kohtuutalouteen. Emme voi elää tulevien sukupolvien kustannuksella.

VAPAUS kaikille. Ihmisillä tulee olla oikeus elää haluamallaan tavalla, kunhan ei rajoita toisen oikeutta samaan tai vahingoita eläimiä tai ympäristöä. Vapaus lisää onnellisuutta ja osallisuutta parantamalla ihmisten edellytyksiä päättää elämästään ja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen eri tavoin.

VÄLITTÄMINEN muista ihmisistä. Kaiken toiminnan tulee olla oikeudenmukaista niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Julkisen vallan tulee huolehtia ihmisten elämän edellytyksistä, hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta.

[Lue lisää Vihreiden politiikasta »]

Vihreät on osa maailmanlaajuista vihreää liikettä. Puolueena Vihreät toimii niin kunnallisella, valtakunnallisella kuin eurooppalaisellakin tasolla.

Valtakunnallisella tasolla Vihreät on edustettuna eduskunnassa 10 kansanedustajan voimin.

Viime eduskuntavaaleissa Vihreät kiteytti tavoitteensa: torjua ilmastonmuutosta, vähentää köyhyyttä ja tehdä työelämän pelisäännöistä reilumpia. Tämän puolesta Vihreät kansanedustajat ovat tehneet töitä läpi vaalikauden eduskunnan täysistunnossa, valiokunnissa ja kaikissa muissa vaikuttamisen paikoissa.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajana toimii Outi Alanko-Kahiluoto.

[Lue lisää Vihreiden toiminnasta eduskunnassa »]

Hallituksessa 2007-2011 Vihreät on saanut vietyä merkittävästi eteenpäin lukuisia tärkeitä uudistuksia: ilmastopolitiikassa on siirrytty sanoista tekoihin, sosiaaliturvaan on tehty kauan odotettuja korotuksia, samaa sukupuolta olevat parit saavat adoptoida kumppaninsa lapset ja holtittomalle vaalirahoitukselle on pantu suitset. Vuotoksen ja Kollajan altaiden rakentaminen on estetty ja vaalilakiin tehtävien uudistusten myötä Suomi saa paremman demokratian.

Vihreinä ministereinä hallituksessa 2011-2015 toimivat ympäristöministeri Ville Niinistö ja kehitysyhteistyöministerit Heidi Hautala (11.10.2013 saakka) sekä Pekka Haavisto (loppukauden).

[Lue lisää Vihreiden toiminnasta hallituksessa »]

Yksi Vihreiden perusajatuksista on, että kun ongelmat ylittävät kansallisvaltioiden rajat, myös ratkaisujen on tehtävä samoin. Euroopan ja maailman ongelmia ei ratkaista käpertymällä omien rajojen sisään. Siksi Vihreät toimii aktiivisesti europarlamentissa ja Euroopan Vihreässä puolueessa.

Vuoden 2009 eurovaaleissa Vihreät sai 12,4 % äänistä ja kaksi europarlamentaarikkoa. Kaudella 2009–2014 Vihreitä edustavat europarlamentissa Satu Hassi ja Heidi Hautala, Hautalan siirryttyä kotimaahan ministeriksi loppukauden ajan Tarja Cronberg.

[Lue lisää Vihreiden toiminnasta Euroopan parlamentissa »]

Maailmaa muutetaan yhtä lailla paikallistasolla kuin valtioiden tai EU:n parlamenteissakin. Kaavapäätökset, ympäristöluvat ja leijonanosa ihmisten jokapäiväisistä peruspalveluista ratkaistaan kunnissa. Tätä työtä tekemässä Vihreillä on iso määrä kunnanvaltuutettuja. Kunnallisvaaleissa 2012 Vihreät sai 8,5 % äänistä ja 323 valtuutettua. Suurinta Vihreiden kannatus oli Helsingissä, jossa Vihreät pysyi toiseksi suurimpana puolueena 22,3 % kannatuksella.

[Lue lisää Vihreiden toiminnasta kunnissa »]

Puolueen juuret ovat 1980-luvun alun vihreässä liikehdinnässä, jossa oli mukana ympäristöaktivisteja, feministejä, vammaisjärjestöjen edustajia sekä "vaihtoehtokulttuurien" ihmisiä.

[Lue lisää Vihreiden historiasta »]

Vihreiden jäsenmäärä kasvaa nopeasti. Tällä hetkellä (2012) Vihreillä on noin 7800 jäsentä. Puolue on 2000-luvun aikana viisinkertaistanut jäsenmääränsä.

[Lue lisää Vihreiden jäsenkunnasta »]

Puolueena Vihreät koostuu kahdestasadasta yhdistyksestä, jotka toimivat paikallisella, alueellisella tai vaalipiirin tasolla tai koko maassa. Ylintä päätösvaltaa Vihreissä käyttää joka vuosi kokoontuva puoluekokous. Puoluekokousten välillä Vihreiden poliittisista linjoista päättää 40-henkinen puoluevaltuuskunta ja käytännön toimintaa johtaa 12-henkinen puoluehallitus.

Puolueen puheenjohtajana on kesäkuusta 2011 alkaen toiminut Ville Niinistö.

[Lue lisää Vihreiden organisaatiosta »] [Vihreän liiton säännöt »]

Vihreiden talous on avointa ja läpinäkyvää, kuten puolueiden rahoituksen tulee mielestämme aina olla. Puolue toimii pääosin valtiolta saadun puoluetuen turvin, jota maksetaan kansanedustajien lukumäärän perusteella.

Muita tulolähteitä ovat jäsenmaksut, Vihreiden luottamushenkilöiden kokouspalkkioistaan maksamat luottamushenkilömaksut sekä yksittäisten kansalaisten lahjoitukset. Vihreiden taustalla ei ole hämäriä rahoittajia – julkistamme kaikki 1000 euroa tai enemmän lahjoittaneet tahot ja pidämme huolta, että tulonlähteemme ovat äänestäjien tiedossa.

Sinäkin voit vaikuttaa! Pienikin lahjoitus on tärkeä; jos haluat tukea työtämme, se onnistuu helposti nettilahjoituslomakkeeltamme.

[Lue lisää Vihreiden rahoituksesta ja rahoittajista »]

Jaa sivu: