VIHREÄT VAATIVAT VUOTOS-RAUHAA
- Ihmisten kiusaaminen Pohjois-Suomessa on lopetettava

Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg haluaa panna pisteen pohjoisten jokien tekoaltaiden ympärillä käytävälle keskustelulle. Hallitusohjelma on kysymyksessä täysin yksiselitteinen.

- Nyt on saatava Vuotos-rauha. Hallituksen sisällä ei ole koskisotaa. Vihreät ovat sitoutuneet hallitusohjelmassa olemassa olevan vesivoiman tehostamiseen, jolla saadaan huomattavasti enemmän energiaa kuin kiistanalaisilla hankkeilla. Koskisodasta puhuminen on poliittista energiantuhlausta. Ei ole mitään mieltä luoda ahdinkoa alueiden ihmisille.

Aiotut tekoaltaat ovat uusiutuvan energian määrältään lähes mitättömiä: energian kulutuksesta ne kattaisivat alle kaksi promillea. Toisin kuin on väitetty, mittavakaan tuulivoiman lisääminen ei edellytä uutta säätövoimaa. - Järkevin tapa uusiutuvien energiamuotojen lisäämiseen on tuulivoiman edistäminen. Tuulivoima-alan oman arvion mukaan 10 prosenttia Suomen sähköstä voitaisiin tuottaa tuulivoimalla vuoteen 2020 mennessä, ja tällöin nykyinen muu tuotantokapasiteetti riittäisi hyvin säätövoimaksi.

Vaikka allashankkeita on kaupiteltu myös ilmastoperusteilla, niiden rakentaminen ei ole perusteltua ilmastopoliittisestikaan: altaat lähinnä kiihdyttäisivät ilmastonmuutosta niiden omien metaanipäästöjen vuoksi.

Vuotoksen allas on todettu lainvastaiseksi hankkeeksi siksi, että se tuhoaisi merkittäviä luonnonarvoja. - Ei voida ajatella että luonnonsuojelutavoitteissa siirrytään yhtäkkiä vuosikymmeniä taaksepäin, Cronberg huomauttaa.

Vuotos-rauhaa tarvitaan myös oikeuslaitoksen uskottavuuden kannalta. - Altaat ovat monen oikeudellisen lukon takana ja Vuotoksesta on jo moneen kertaan päätetty oikeudessa. Vihreiden mielestä lakeja ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä tulee kunnioittaa, muuten horjutetaan uskoa koko oikeusvaltioon.

Jaa sivu: