Katso myös vammaispoliittinen vaatimuspaperimme


Vammaiset ovat vihreän liikkeen perusvoimavara

Vammaisuutta ei nähdä vihreissä vain yksilön ominaisuutena, vaan se on pikemminkin yhteiskunnan heikkoa kykyä kohdata erilaisten kansalaisryhmien tarpeita. Yhteiskunta, joka ei pysty vastaamaan jäseniensä tarpeisiin synnyttää vammaisuutta. Vammaiset ihmiset ovat toimineet täysivaltaisina jäseninä vihreässä liikkeessä sen syntymästä saakka. Vihreiden yhteiskunnallisen toiminnan juuret ovat kansalaisliikkeissä, ja vammaisliike on ollut yksi vihreän poliittisen toiminnan kokoava voima. Sen kädenjälki näkyy vihreän liikkeen poliittisessa ohjelmassa. Vihreä liike ajaa vammaisten kansalaisten täysivertaista osallistumista laaja-alaisesti yhteiskuntaan sen kaikille osa-alueille ja tasoille. Yhteiskuntamme on rakennettu enemmistön ehdoilla. Nämä ehdot loukkaavat monien vammaisten ja muiden toimintarajoitteisten osallistumista päätöksentekoon, opiskeluun, työelämään ja vapaa-aikaan. 

Terve yhteiskunta puolustaa vammaisten kansalaisten ihmisoikeuksia

Vihreä liike haluaa edistää kaikkien kansalaisten ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa. Ihmisoikeuksien kunnioitus on sivistysvaltion kestävä arvo. Vammaisten ihmisoikeuksia tulee toteuttaa YK:n yleiskokouksen joulukuussa 1993 vahvistamien yleisohjeiden pohjalta. Niiden tavoite on edistää vammaisten kansalaisten yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia. 

Vihreä liiton tavoitteena on poistaa vammaisten syrjintä. Lainsäädäntöä on kehitettävä niin, että se poistaa olemassa olevia esteitä osallistua työelämään, koulutukseen ja  yhteiskunnalliseen toimintaan. Vihreä liitto pitää tärkeänä, että vammaiset lapset voivat käydä koulua yhdessä muiden lasten kanssa. 

Esteenä kynnys

Hyvällä yhdyskuntasuunnittelulla voidaan merkittävästi edistää vammaisten tosiasiallista tasa-arvoa. Liikkumis- ja toimimisesteetön rakentaminen vähentää vammaisen avuntarvetta ja lisää mahdollisuutta omatoimisuuteen. Vihreät ovat määrätietoisesti edistäneet ympäristön esteiden vähentämistä rakennuslainsäädännön avulla ja sitä kehittämällä. 

Hissien rakentaminen parantaa liikuntavammaisten, vanhusten ja lastenvaunuja työntävien vanhempien liikkumista. Vihreän liiton tavoitteena on että kaikki uudet asuinkerrostalot ovat sellaisia,  että niissä on hissi ja vessa on niin iso, että sinne pääsee pyörätuolilla. Tämä tavoite on mennyt jo läpi Helsingissä. Vihreän liiton tavoite on myös se, että uusiin joukkoliikennevälineisiin pääsevät  myös vammaiset helposti sisään. Matalalattiaiset joukkoliikennevälineet, niin bussit kuin junanvaunutkin, helpottavat kaikkien ihmisten matkustamista ja mahdollistavat sen myös vaikeavammaisille. 

Kaikki vammat eivät näy ulospäin

Vihreä liitto pitää tärkeänä ajaa oikeuksia myös sellaisille vammaisille ihmisille, joiden vamma ei näy ulospäin. Esimerkiksi vaihtoehtoisia  kommunikaatiomenetelmiä on kehitettävä autistisille ja kehitysvammaisille henkilöille. Heidän varhaiskuntoutuksensa on avainasemassa.

Viittomakieltä, pistekirjoitusta ja muita vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä on kehitettävä, jotta meillä kaikilla olisi mahdollisuus kommunikaatioon ja oman tahdon ilmaisemiseen. Myös kommunikaatiovammaisten koulunkäynti- ja opiskelumahdollisuuksien kehittämiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Henkilökohtaisen avustajan avulla kiinni arkipäivään

Vihreiden mielestä vammaisten mahdollisuutta asua omassa kodissa ja osallistua yhteiskunnalliseen ja vapaa-ajan toimintaan pitää tukea tukipalveluin. Kymmenen vuotta vanhan vammaispalvelulain ansiosta  vammaiset ihmiset voivat saada arkielämäänsä henkilökohtaista apua. Laki koskee  niin psyyke-, aisti-, kehitys- kuin liikuntavammaisiakin. Se  tarjoaa  vähimmäispalvelut mm. viittomakielen tulkkipalvelut, henkilökohtaiset  avustajapalvelut, kuljetuspalvelut ja avustukset asunnon muutostöihin. Vihreän liiton tavoite on kehittää vammaispalvelulakia siten, että vammaiset ihmiset saavat nykyistä enemmän apua ja pystyvät osallistumaan helpommin myös työelämään. 

Vammaiset mukaan politiikkaan

Vihreä liitto haluaa omalla toiminnallaan edistää vammaisten kansalaisten erilaisten elämänkokemusten synnyttämien tietojen ja taitojen hyödyntämistä yhteiskunnassa laajemmin. Sen tähden on tärkeää, että vammaisille ihmisille luodaan mahdollisuudet antaa panoksensa paremman yhteiskunnan luomiseen. Vihreä liitto kannustaa vammaisia ihmisiä osallistumaan liiton toimintaan ja lähtemään vaaleihin ehdokkaiksi.

Jaa sivu: