Vihreys on...

...vastuuta tulevaisuudesta

Tuleville sukupolville on jätettävä nykyistä parempi maailma.

...luonnon kunnioitusta

Ympäristöä ja eläimiä on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja eettisesti.

...sosiaalista oikeudenmukaisuutta

Kaikille on turvattava ihmisarvoinen elämä, hyvät peruspalvelut ja kohtuullinen toimeentulo.

...sivistystä

Jokaisella on oikeus koulutukseen, kulttuuriin ja sivistykseen.

...globaalia vastuuta

Vastuu toisista ulottuu yli valtioiden rajojen.

...monikulttuurisuutta

Ihmisten on voitava vapaasti valita elämäntapansa, kunhan se ei vahingoita muita.

...feminismiä

Sukupuolen tulee olla lattia, jolta ponnistaa - ei katto, johon törmää

...osallistumista

Kaikilla on oltava mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa maailmassa elämme.

...hyvää elämää

Politiikan tavoitteena on onnellisuus ja elämänlaadun parantaminen.

Jaa sivu: