Tämä sivu on tarkoitettu Vihreiden järjestöjen aktiiveille antamaan uusia eväitä jäsenhankintaan.

Viisi askelta kasvuun

1. askel: Perusasiat kuntoon

Jäsenhankinnassa on viisi perusasiaa, jotka jokaisen järjestön koosta riippumatta tulisi hoitaa kuntoon. Näistä viidestä tärkeästä asiasta huolehtimalla voidaan yleensä varmistaa, että jäsenmäärä ei ainakaan laske.

1. Yhdistyksellä täytyy olla nimetty jäsenvastaava, joka koordinoi jäsenhankintaa, hoitaa jäsenrekisteriä, toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi (lisää aiheesta täällä), tuo uusien jäsenten hyväksynnän hallitukseen, vastaa tiedusteluihin ja kannustaa koko jäsenistöä tekemään jäsenhankintaa.

2. Yhdistyksen aktiivi on keväällä henkilökohtaisesti yhteydessä jokaiseen jäseneen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan ajoissa. Yksinkertainen unohdus on usein tärkein syy jäsenmaksun laiminlyömiseen. Lisää voi lukea täältä.

3. Yhdistys toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi nopeasti, ystävällisesti ja informatiivisesti. Lisävinkkejä voi lukea täältä.

4. Kaikki yhdistyksen toimijat tietävät, että miten yhdistykseen liitytään. Jäsenhankintaviesti on mukana myös kaikessa yhdistyksen viestinnässä, kuten esitteissä ja nettisivuilla.

5. Yhdistys viestii toiminnastaan omien nettisivujensa kautta, sekä lisäksi käyttäen useita ilmaisia kanavia, mm. Facebook ja paikallislehtien tapahtumalistaukset.

2. askel: Haetaan jäsenet sieltä, mistä se on helpointa

Kun perusasiat on hoidettu kuntoon, kannattaa jäsenhankinta kohdistaa ensin ryhmiin, jotka saattavat olla valmiiksi myötämielisiä puolueelle. Pienimmissä yhdistyksissä tämä tarkoittaa aktiivien omien Vihreitä äänestävien tuttavien saamista puolueen jäseniksi. Esimerkiksi kymmenen hengen yhdistys saavuttaa hyvän 30 prosentin kasvun helpoiten niin, että kolme aktiivia saa vuoden aikana kukin yhden Vihreitä äänestävän tuttavansa liittymään.

Hieman suuremmissa yhdistyksissä jäsenhankintaa voidaan kohdistaa esimerkiksi seuraaviin ryhmiin. Nämäkin yhteydenotot kannattaa pitää mahdollisimman henkilökohtaisina.

- Ehdokkaiden tukiryhmät, vaalilautakuntien jäsenet ja yhdistyksen Facebook-fanit

- Nuoret opettajat, lääkärit ja eläinlääkärit

- Luonnonsuojelujärjestöjen aktiivit ja jäsenet

- Viherkaulustyöläiset, eli henkilöt, jotka saavat elantonsa esimerkiksi bioenergiasta, luomuviljelystä tai kierrätyksestä

- Vähemmistöt, kuten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, maahanmuuttajat, vammaiset ja kielivähemmistöt

3. askel: Jäsenhankinta osaksi kaikkea toimintaa

Jäsenhankinta pitäisi nähdä enemmän asiana, joka on osa kaikkea muuta toimintaa, kuin omana toimintamuotonaan. Yhdistyksen jokaisen tapahtuman osana pitää pohtia, että miten se voi palvella myös jäsenhankintaa. Esimerkiksi kaikkien tapahtumien osallistujia pitää jokaista henkilökohtaisesti pyytää liittymään Vihreisiin. Kun yhdistyksen edustaja pitää puhetta, kannattaa mainita jäseneksi liittymistä, mikäli se vain sopii tilaisuuden luonteeseen.

4. askel: Jäsenhankintatempaukset

Yhdistyksen jäsenmäärän kasvaessa kannattaa yrittää saavuttaa yhtä laajempia kohdeyleisöjä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi esitteiden luukuttamisen, messuihin ja tapahtumiin osallistumisen tai mainosten kautta. Kaikissa näissä toimintamuodoissa on muistettava, että kun kontaktien määrä kasvaa, alenee niiden laatu yleensä samalla. Yhtälöön ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua, mutta se on hyvä pitää mielessä niin suunnittelussa kuin jälkipohdinnoissakin.

Viestitettäessä suurille ihmisjoukoille on tärkeää antaa positiivinen, varma ja vakavasti otettava vaikutelma. Ihmiset haluavat olla voittajien puolella, ja siksi on tärkeää, että näytämme ulospäin voittajilta.

5. askel: Uusien jäsenten aktivointi

Suurestakaan jäsenmäärästä ei ole iloa, mikäli jäseniä ei saada aktivoitua. Uudet jäsenet kannattaa tervetulotoivotuksen jälkeenkin kutsua, mieluusti henkilökohtaisella yhteydenotolla, mukaan yhdistyksen tilaisuuksiin.

Kun haetaan vapaaehtoisia esimerkiksi jakamaan esitteitä tai auttamaan tapahtuman järjestelyissä, on tärkeää, että työtehtäviä tarjotaan jäsenille selkeästi määriteltyinä, helppoina ja rajallisina paketteina. Uusi jäsen ei helposti ota vastaan tehtävää, jos sen kuvaus on "katukampanjoinnissa auttamista lauantaina". Sensijaan tehtäväkuvauksella "esitteiden jakamista kävelykadulla 2.4.2011 klo 11-14" voidaan saada enemmän väkeä liikkeelle. Usein hyvin motivoiva tekijä mukaan lähtemisessä on myös yhteisöllisyys. Yhdessä tekeminen, maailmanparantaminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen voivat olla tärkeitä motivaation lähteitä.

Uudet aktiivit tarvitsevat tukea, ohjausta ja kiitosta. Älä jätä uusia toimijoita yksin, muista antaa heille yksityiskohtaiset ohjeet äläkä koskaan unohda kiittää. Kun henkilö aktivoituu yhdistyksessä, on myös hyvä tarjota hänelle uusia tehtäviä kykejen ja käytettävissä olevan ajan puitteissa. Uudet aktiivit kannattaa myös lähettää piirin yleiskokouksiin tutustumaan toimintaan laajemminkin. Puoluekokoukseen osallistuminen voi olla uudelle ihmiselle todella voimaannuttava kokemus. Yhdistyksen luottamustehtäviä kannattaa myös tarvittaessa kierrättää, jotta uusille ihmisille tulee tilaa.

Viimeinen vinkki

Jäsenhankinta ei ole rakettitiedettä. Se on asia, joka onnistuu, ja vieläpä ilman, että se vie yhdistyksen hallituksen aikaa kohtuuttomasti. Jäsenhankinta vaatii vain halua, tietotaitoa ja määrätietoista toteuttamista.

Puolueen palveluita

Liittymispalvelut

Puolueen jäseneksiliittymissivu kannattaa linkittää järjestön netti- ja Facebook-sivuille.

Jäsenpalvelut

Yhdistyksen nettisivuille kannattaa linkittää puolueen jäsenpalvelusivu. Sen kautta vanhat jäsenet löytävät kätevästi esimerkiksi jäsenmaksulinkin, osoitteenmuutoskaavakkeen ja muut vastaavat asiat.

Jäsenmaksuseuranta

Jäsenmaksuraportin pystyy lataamaan erillisestä latauspalvelusta, johon tunnukset on toimitettu yhdistyksen puheenjohtajalle. Jäsenmaksuraportista kannattaa ehdottomasti poimia esiin uudet jäsenet ja toivottaa heidät tervetulleiksi yhdistykseen. Jos asiassa on kysyttävää, kannattaa asiasta lähettää sähköpostia osoitteeseen yhdistysasiat@vihreat.fi.

 

Jaa sivu: