Ohjeet äänestykseen osallistumiseen

Jäsenäänestyksen äänestysprosentin on äänestyksen sääntöjen mukaan oltava vähintään 50, jotta äänestystulos laskettaisiin.

Koska yhdistyslaki ei salli sitovaa jäsenäänestystä, äänestys on virallisesti neuvoa-antava. Lopullisen valinnan tekee puoluekokous 11.6. On silti selvää, että puoluekokouksen olisi hyvin vaikea poiketa jäsenistön selvästi ilmaisemasta valinnasta.

Ehdolla ovat Outi Alanko-Kahiluoto, Mika Flöjt, Ville Niinistö ja Anni Sinnemäki.

Äänestysaika päättyy keskiviikkona 8. kesäkuuta klo 16. Sen jälkeen saapuneet äänet hylätään myöhästyneinä. Kaikki postitse lähetetyt äänet on postitettava puolueelle viimeistään perjantaina 3. kesäkuuta, jotta ne varmasti ehtisivät ääntenlaskentaan.

 

Jäsenille lähestetyn kirjeen mukana seuraa kolme äänestämiseen tarvittavaa asiaa:

1. Äänestyslippu. Äänestyslippuun on merkitty numerot yhdestä neljään. Merkitse ehdokkaat paremmuusjärjestykseen näiden numeroiden kohdalle: ykkössuosikkisi ykköseksi, mielestäsi toiseksi paras ehdokas kakkoseksi jne. Kaikkia ehdokkaita ei ole pakko asettaa järjestykseen. Jos haluat, voit esimerkiksi merkitä vain kaksi parasta: parhaan ykköseksi ja toiseksi parhaan kakkoseksi.

2. Äänestyskuori. Kun olet täyttänyt äänestyslipun, laita se äänestyskuoreen, joka on tämän kirjeen mukana tuleva pieni valkoinen kuori, jossa ei ole mitään tunnistetekstiä. Sulje äänestyskuori.

3. Palautuskuori. Laita suljettu pieni äänestyskuori isompaan palautuskuoreen, johon on valmiiksi painettuna vastauslähetysosoite. Sulje palautuskuori ja toimita se postiin (puolue maksaa palautuskuoren kotimaan postimaksun). Älä laita palautuskuoreen mitään muuta kuin äänestyslipun sisältävä äänestyskuoresi! Palautuskuori on henkilökohtainen, joten myös samassa taloudessa asuvien jäsenten tulee käyttää kummankin omaa palautuskuortaan.

Miten vaalin tulos lasketaan?

Jäsenäänestyksen tulos lasketaan ns. siirtoäänivaalitavalla. Jokainen äänestäjä saa merkitä äänestyslippuunsa kaikki ehdokkaat paremmuusjärjestykseen. Kun äänet lasketaan, ääni menee ykköseksi merkityn ehdokkaan hyväksi. Jos joku ehdokas saa näin laskettuna yli puolet annetuista äänistä (eli on ykkösenä yli puolessa äänestyslipuista), hän tulee suoraan valituksi.

Jos kukaan ehdokas ei saa tällä tavoin enemmistöä, karsitaan vähiten ääniä saanut ehdokas pois. Hänen saamansa äänet siirretään äänestyslipuissa kakkoseksi merkitylle ehdokkaalle. Näin jatketaan, kunnes joku ehdokkaista on saanut yli 50 % äänistä. Tätä tarkoittaa "siirtoäänivaali” – jos ykkössuosikkisi karsiutuu pois, äänesi ei mene hukkaan, vaan siirtyy eteenpäin kakkoseksi merkitsemällesi ehdokkaalle jne.

Miten voin varmistaa että ääneni on saapunut perille?

Palautuskuoreen on painettu satunnaistunniste eli numerosarja, joka yksilöi äänestäjän paljastamatta tämän henkilöllisyyttä. Sen avulla varmistetaan että ääni on saapunut äänioikeutetulta henkilöltä ja että kukaan ei voi äänestää kahdesti. Kirjoita tämä satunnaistunniste muistiin! Osoitteesta www.vihreat.fi/jasenaanestys/seuranta voit tarkistaa kaikkien puolueelle saapuneiden palautuskuorten numerot ja varmistaa, onko oma äänesi jo saapunut perille.

Ennen ääntenlaskentaa tunnisteella varustetut palautuskuoret ja niiden sisällä olevat tunnisteettomat äänestyskuoret erotetaan toisistaan. Äänesi on turvassa tunnisteettoman äänestyskuoren sisällä, joten kukaan ei voi yhdistää antamaasi ääntä sinuun – vaalisalaisuutesi on siis turvattu.

 

Jäsenäänestyksen tarkemmat säännöt netissä:

www.vihreat.fi/jasenaanestys/vaalijarjestys

Lisätietoa sähköpostitse: jasenaanestys@vihreat.fi

Jaa sivu: