Anni Sinnemäki 17.6.2009 Arvoisa puhemies, Valtio joutuu tänä vuonna kattamaan viidenneksen menoistaan velalla. On selvää, että valtion menojen näin massiivinen kattaminen velalla voi olla vain tilapäistä. On myös selvää, että velan ottaminen juuri nyt on välttämätöntä. Menojen leikkaamiseen tulojen tasolle ei esimerkiksi riittäisi vaikka opetusministeriön kaikki määrärahat yliopistosta peruskoulujen valtionosuuksiin jäädytettäisiin. Kuten pääministeri totesi, hallitus on sitoutunut vastaamaan taantumaan niin, että huolehdimme niistä, joille taantuman vaikutukset tuntuvat kipeimmin. Hallitus on sitoutunut myös siihen, että taantumaan vastataan vahvalla elvytyksellä, ei heikkoa suhdannetta vahvistamalla. Vihreä eduskuntaryhmä pitää velanottoa perusteltuna, mutta katsoo, että velkaa otettaessa on hyvä olla näkemys myös sen takaisinmaksusta. Tulevaisuuden ikääntyvässä Suomessa talous tulee kasvamaan totuttua hitaampaa, ja velan lyhentäminen tulee olemaan vaikeampaa kuin aikaisemmin. On pyrittävä siihen, että taantuman taakka jaetaan kohtuullisesti sukupolvien kesken. Politiikkariihessä hallitus teki perusteellisen kokonaisarvion tilanteesta. Menojen leikkauksia hallitus ei pitänyt mahdollisena aikana, jolloin hyvinvointivaltion suojaverkkoja tarvitaan enemmän kuin muina aikoina. Verojen merkittävä nosto keskellä taantumaa ei taas olisi suhdannepoliittisesti viisasta. Näistä syistä hallitus päätti lähteä rakenteellisten uudistusten tielle, ja tähdätä työurien pidentämiseen. Tämä on hyvä linjavalinta. Mitä paremmin siinä onnistumme, sitä vähemmän paineita on palata muihin vaihtoehtoihin, menoleikkauksiin tai veronkorotuksiin. Valittua linjaa tullaan varmasti arvioimaan seuraavien vaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa. Silloin toivottavasti jo nähdään, millaiselle kasvun uralle taantumasta on päästy. Silloin olemme voineet tehdä päätökset työurien pidentämiseksi, ja ehkä jo arvioida niiden purevuutta. Arvoisa puhemies, Vihreät uskovat, että tasapainon saavuttamiseksi tarvitaan pohdittua veroasteen nostoa. Korotuksen kohdennuksesta olisi jo hyvä virittää keskustelua. Verotuottoja voidaan mielestämme kasvat-taa kulutuksen verotuksen kiristämisellä, kiinteistöveron osuuden kasvattamisella ja pääomaverojen maltillisella lähentämisellä kohti työn verotusta sekä käymällä kriittisesti läpi erilaisia poikkeuksia ja huojennuksia, joita verojärjestelmässämme on paljon. Yksi prioriteetti on luonnollisesti harmaan talouden torjunta ja verotuottojen turvaaminen sitä kautta. Tämä hallitus on päättänyt miljardiluokan verosiirtymästä työn verotuksesta ympäristökuormituksen verotukseen. Se on merkittävä painopisteen muutos. Se on enemmän kuin mihin mikään aiempi hallitus on yltänyt. Ympäristö- ja energiaverojen ykköstavoitteena on ympäristökuormituksen vähentäminen, mutta esimerkiksi liikenteen ympäristöveroilla on myös merkittäviä fiskaalinen rooli. Osana valmisteilla olevaa verouudistusta tulee käydä kriittisesti läpi kaikki ympäristön kuormituksen kannalta merkittävät tuet ja vähen-nykset, joita on vielä on hyvinkin paljon. Taantuma on kriisin lisäksi mahdollisuus. Ilmastopolitiikan vuoksi koko kuluttamisen, liikkumisen, asumisen ja energiantuotannon infrastruktuuri on tulevina vuosikymmeninä rakennettava uudestaan. Uuden kasvun aloja on siis jo nähtävissä. Joku tulee tekemään ne työt, joiden avulla maailma siirtyy vähähiiliseen aikaan. Olisi Suomelle suureksi eduksi jos olisimme myymässä matalaenergiataloja, energiatehokkuuskonsepteja ja älykkäitä liikennerat-kaisuja, emmekä vain ostamassa niitä muilta. Arvoisa puhemies, Vihreä eduskuntaryhmä haluaa hallituksen valmistautuvan syksyn budjettiriiheen pohtimalla juuri tätä: miten voimme vauhdittaa suomalaista osaamista uuden vähähiilisen maailman rakentamisessa. Erityisen tarkasti tulee käydä läpi ne ehdotukset, jotka energiatehokkuuden edistämistä pohtinut toimikunta viime viikolla teki. Energiankäytön tehostaminen on tehokkain tapa vähentää päästöjä. Energian tehokas käyttö on myös kilpailukykyisen talouden tunnusmerkki. Liiketoiminta energiatehokkuuden myymiseksi on myös suurelta osin rakentumatta. Ensi syksyä sävyttää myös sosiaaliturvauudistuksen loppuunsaattaminen. Vihreä eduskuntaryhmä on huolissaan niistä puheenvuoroista, joissa sosiaaliturvan uudistamista jarrutellaan taantuman nimissä. Taantuman keskellä voidaan tehdä rakenteellisia uudistuksia, joita tosiaankin tarvitaan. Katsomme, että toimeentulotuen maksatus on pikaisesti siirrettävä Kelaan. Se on tehokkain tapa huolehtia siitä, että ihmiset saavat heille kuuluvan perusturvan. Siirto myös keventää sosiaaliturvaan liittyvää hallintoa, mikä vastaa hallituksen tavoitetta parantaa julkisen sektorin tuottavuutta. Katsomme myös, että sosiaaliturvauudistuksella edelleen tavoiteltava rakenteellisia muutoksia. Nyt on hyvä aika luoda rakenteet, joilla työn lisääminen onnistuu yhtä joustavasti. Pitkällä tähtäimellä tavoittelemme työurien pidentämistä ja työllisyysasteen nostamista. Se edellyttää, että työn tekeminen kannattaa myös niille ihmisille, jotka saavat pientä palkkaa.
Jaa sivu: