Vihreät esitteli oman vaihtoehtonsa valtion ensi vuoden talousarvioksi. Vihreiden vaihtoehto uudistaa taloutta hallituksen ylisuurten leikkausten sijaan. 

Vihreiden maltilla tehty sopeuttaminen tasapainottaa julkisen talouden kahdessa vaalikaudessa. Samalla se lisää työllisyyttä, talouskasvua ja ihmisten hyvinvointia suhteessa hallituksen esitykseen. Vihreiden vaihtoehtobudjetissa korvataan hallituksen esittämät koulutusleikkaukset vähentämällä ympäristölle haitallisia tukia. Siinä parannetaan pienituloisten asemaa ja perutaan heikompiosaisiin kohdistuvat leikkaukset. Vihreiden vaihtoehdossa vahvistetaan taloutta ja työllisyyttä energiaremontilla, perustulolla ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla. Siinä Suomi myös kantaa vastuunsa maailman köyhimmistä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta.
Vaihtoehtobudjetti on kokonaisuudessaan luettavissa alta.

Tiedote julkistamisesta >

Vihreiden kärkihankkeet >


Vihreä vaihtoehto valtion talousarviolle 2016

Vihreä visio Suomen tulevaisuudesta on elinvoimainen ja kukoistava kansantalous, joka on edelläkävijä maailman talous- ja tuotantojärjestelmän muutoksessa kestäväksi. Vihreä tulevaisuuden Suomi on tasa-arvoinen ja antaa ihmisille mahdollisuuden rakentaa hyvää elämää.

Suomen talous polkee paikallaan jo neljättä vuotta, työllisyysaste on matalalla ja valtio sekä kunnat velkaantuvat. Rohkeaa uudistumista tarvitaan, mutta sen pohjana on oltava visio ja näkemys Suomen suunnasta ja tulevaisuudesta. Sipilän hallitukselta tämä puuttuu. Vihreät näkevät maailman nopean muuttumisen ja siihen sisältyvät mahdollisuudet. Energiantuotannon ja liikenteen murrokset ovat jo ovella, ja biotalouden, puhtaan teknologian ja kiertotalouden keinoin tuotanto ja kulutus voidaan kääntää nykyistä kestävämmälle tielle. Samalla suomalaisille saadaan työtä, sillä tällaisille ratkaisuille on maailmalla kosolti kysyntää. Suomalaisten hyvinvointi turvataan parhaiten uudistamalla taloutta työllisyyden ja kasvun luomiseksi. On vältettävä ylisuuria leikkauksia, jotka heikentävät suomalaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuutta. Ylisuurten leikkausten sijaan julkisen sektorin toimintaa on uudistettava notkeammaksi, jotta ihmiset saavat joustavasti tarpeisiinsa sopivia palveluita. Esimerkiksi julkiset hankinnat ja tiedon avaaminen tuovat myös elinkeinoille uusia mahdollisuuksia. Moderni, vahva julkinen sektori on myös elinkeinoelämän etu samoin kuin julkisissa tehtävissä olevien ihmisten arvostaminen. Julkisen talouden tervehdyttämisessä tärkein tekijä on työllisyys. On luotava työtä kaksoisstrategialla: työelämään pääsystä on tehtävä helpompaa kaikille ihmisille.

Vihreiden varjobudjetti 2016 perustuu laatimaamme kahden vaalikauden mittaiseen talouden ja työllisyyden tervehdyttämisohjelmaan, jolla nostetaan työllisyysaste 74 prosenttiin, lopetetaan valtion velkaantuminen ja korjataan julkisen talouden kestävyysvaje. Vihreiden keinot poikkeavat pääministeri Juha Sipilän hallituksen linjasta eräin ratkaisevin osin: näemme, että työllisyyden kehitys on kaikkein tärkein asia julkisen talouden kuntoon saattamisessa. Siksi sopeutamme taloutta maltillisemmin – näin kotimarkkinoiden elinvoima säilyy ja työllisyyden myönteiselle kehitykselle on paremmat edellytykset. Valtion talous on velkaantunut viimeisten vuosien aikana nopeassa tahdissa, mikä yhdistettynä ikärakenteemme tuomiin ongelmiin VIHREÄ TALOUSLINJA VUOTEEN 2025 ja elinkeinoja on uudistettava talouden edelläkävijämaan aseman saavuttamiseksi. Maailmanmarkkinoiden kasvualoilla on runsaasti vientipotentiaalia, mutta työllisyysasteen nostamisessa myös kotimarkkinat, palvelualat ja pienyritykset ovat tärkeässä roolissa. Lisäksi työn tarjoamisen ja vastaanottamisen kynnyksiä on alennettava. Sosiaaliturvan on sovelluttava tämän ajan työelämään. Ihmisillä on oltava aito mahdollisuus työllistyä. Suomen suurimmat vahvuudet ovat pitkälle koulutettu väestö, korkea teknologia ja vakaat olot. Meidän menestymismahdollisuutemme lepäävät laadukkaan koulutuksen ja tutkimuksen sekä korkean osaamisen varassa. Tulevaisuudesta ei ole mitään järkeä leikata. 4 muodostaa haasteellisen kokonaiskuvan. Suomen velkaantumisaste on kuitenkin vielä kansainvälisesti vertailtuna kohtuullisissa lukemissa, joten akuuttia kiirettä velanoton pikaiseksi lopettamiseksi ei ole. Talouden tervehdyttämisessä on oltava laajakatseinen ja myös edettävä varovaisesti. Äkilliset ylisuuret leikkaukset vaarantavat talouden ja työllisyyden suotuisan kehityksen. Vihreän talous- ja työllisyyspolitiikan kulmakivet ovat energiavallankumous sekä muihin globaaleihin kasvualoihin panostaminen, sosiaaliturvan uudistaminen perustuloksi ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen. Samalla talous-, tuotanto- ja kulutusjärjestelmämme on uudistettava kestäväksi niin, että luonnonvarojen ylikulutus saadaan lopetettua ja ilmastopäästöt asetettua nopeasti alenevalle uralle. Vihreiden lääkkeet kuten uuteen teknologiaan ja osaamiseen panostaminen ja perustulo eivät tuota tuloksia käden käänteessä. Nämä rakenteelliset toimet on kuitenkin tarpeen tehdä, jotta menestyksemme edellytykset tulevina vuosina vahvistuvat. Meillä on malttia vaurastua: sopeutamme siirtymäajalla valtiontaloutta huolellisesti suunnitelluilla toimenpiteillä, jotta emme aiheuta tarpeetonta talouden notkahdusta ja voimistuvaa työttömyyden kierrettä lähivuosille. 1990-luvun laman kokemuksista on syytä ottaa opiksi. Samanaikaisesti panostamme merkittävällä noin 2 miljardin euron kärkihankekokonaisuudella tulevaisuuden menestyksen eväiden vahvistamiseen ja työllisyyden edistämiseen. Vihreiden kärkihankkeet jakautuvat viidelle osa-alueelle: energiaremontti, perustulo, koulutus, älykkäät yhdyskunnat ja kotoutuminen. Suuntaamme panokset eri lailla kuin hallitus, ja ne vauhdittavat tarpeellista rakennemuutosta niin tuotannon ja palveluiden, työllisyyden, koulutuksen, sosiaaliturvan kuin maahanmuuttajien kotoutumisenkin suhteen. Vihreiden kärkipanostusten avulla Suomi on paremmin valmistautunut kohtaamaan tulevien vuosien haasteet. Kärkihankekokonaisuutemme on julkistettu lokakuussa.

Jaa sivu: