Miksi veroja ylipäänsä pitää korottaa?

Verojen korotus ei ole itsetarkoitus, mutta riittävä hyvinvoinnin rahoittaminen on. Korotuksia tarvitaan terveydenhuollon, koulutuksen tai vaikka hyvien ja turvallisten liikenneyhteyksien takaamiseksi myös jatkossa. Tulevia sukupolvia kohtaan ei myöskään ole reilua elää jatkuvasti lainarahalla yli varojensa. Siksi talouden taantuman jälkeen valtion täytyy panna tulonsa ja menonsa tasapainoon.

Miksi korotetaan kulutuksen verotusta eikä tuloverotusta?

Veronkorotuksissa joudutaan valitsemaan kahdesta pahasta pienempi: työn verotuksen kiristämistä pyritään välttämään, jotta työllisyys paranisi. Työn verotuksen korotukset kohdistuisivat vain suomalaiseen työhön, kun taas esimerkiksi arvonlisävero kohdistuu myös ulkomaiseen työhön. Ehdotamme myös pienituloisten verotuksen keventämistä, mikä hyvittää kulutusverojen nostoa.

Entä suurituloisten verotuksen kiristäminen?

Kaikkien on osallistuttava taantuman laskujen maksuun, joten myös suurituloisten verotusta on kiristettävä. Vihreät ehdottaa, että pääomaverotusta korotettaisiin, samoin osinkoverotusta. Vihreät kannattaa myös transaktioveron kaltaisten kansainvälisten rahoitusmarkkinaverojen käyttöönottoa. Valitettavasti pelkästään rikkaita verottamalla ei ole mahdollista kerätä niin paljon tuloja valtiolle kuin tulevina vuosina on tarpeen.

Miksi Vihreät korottaisi kiinteistöveroa?

Kiinteistöveron korotuksella voidaan vahvistaa kuntien mahdollisuuksia tuottaa palveluita. Kiinteistöveroa on hankala kiertää ja sillä voidaan vaikuttaa esimerkiksi asumisen energiatehokkuuteen.

Miksi Vihreät esittää ympäristöverojen korotusta?

Ympäristöverot kannustavat vähentämään ympäristönkuormitusta. Verotus on tehokas tapa ohjata yrityksiä ja kuluttajia tehostamaan energiankäyttöä ja vaihtamaan kotimaiseen, uusiutuvaan energiaan. Jäteverolla kannustetaan tehokkaampaan jätteensynnyn ehkäisyyn ja kierrättämiseen.

Vihreällä verouudistuksella tuetaan talouden uudistumista ja tätä kautta työllisyyttä. Tuontiöljyn polttaminen ei työllistä, mutta energiansäästöön tehdyt investoinnit työllistävät Suomessa.

Suomi selviää tulevaisuudessa paremmin, jos käytämme energiaa ja luonnonvaroja tehokkaammin.

Mitä energiaveroja Vihreät korottaisi?

Vihreässä verouudistuksessa korotettaisiin muun muassa sähkön ja lämmitys- ja liikennepolttoaineiden verotusta. Sähköveron korotus parantaa energiatehokkuuteen tähtäävien hankkeiden kannattavuutta, öljyveron korotus taas kannustaa kestävämpien vaihtoehtojen käyttöön. Kotimaisen lentoliikenteen polttoaineiden verovapaus on lopetettava junaliikenteen kilpailukyvyn parantamiseksi. Turpeen erityiskohtelu hiiliverotuksessa on lopetettava.

Mitä ympäristöveroja Vihreät korottaisi?

Vihreät korottaisi eniten päästävien autojen veroa ja jäteveroa. Näin kannustetaan vähäpäästöisten autojen hankkimiseen ja kierrätyksen lisäämiseen. Kaivosveroa ja uraaniveroa tulisi harkita

Ovatko ympäristöverot tehokkaita?

Kyllä. Autoveron uudistus 2008 alusta päästöperusteiseksi on pudottanut uusien autojen keskipäästöjä jo 15 prosenttia. Verotuksella pystytään tehokkaasti parantamaan esimerkiksi pientalojen lämmityksessä pellettien tai maalämmön kilpailukykyä öljyä ja sähkölämmitystä vastaan.

Eivätkö ympäristöverot kohdistu kovemmin pienituloisiin?

Ympäristöverojen kiristymistä pitää kompensoida pienituloisten verotuksen keventämisellä ja tulonsiirroilla. Tämä siksi, että ympäristöverot ovat tasaveroja, joten ne kohdistuvat suhteellisesti enemmän pienituloisiin, joiden tuloista esimerkiksi sähkölasku haukkaa keskimäärin suuremman osuuden.

Siksi Vihreät vastaavasti keventäisi pienimpien tulojen verotusta 500 miljoonalla eurolla. Ympäristöverojen korotukset ja niiden palautus pienituloisille veronkevennyksin tulee tehdä yhtä aikaa

Toisaalta opintotukea lukuun ottamatta kaikki etuudet on sidottu kulutusindeksiin, jolloin ne hintojen noustessa myös vastaavasti kasvavat. Vihreiden tavoitteena on sitoa myös opintotuki indeksiin. Unohtaa ei pidä sitäkään, että energiakulutustaan voi melko helposti vähentää.

Miten voin pienentää omia ympäristöverojani?

Vaihtamalla kuusi kappaletta 60 watin hehkulamppuja energiansäästölampuiksi Karin perhe säästää 23 euroa vuodessa, kun sähkön hinta on 15,9 snt/kWh.

Perhe päättää myös sammuttaa kokonaan tallentavan digiboksinsa, kun laitetta ei käytetä. Tämä säästää vuodessa noin 15 euroa. Boksin jatkuva valmiustilassa pitäminen kuluttaa 160 kWh energiaa vuodessa.

Kaikkein merkittävimpiä ovat kuitenkin kodin suuret hankinnat kuten jääkaappi tai pyykinpesukone. Parempi energiatehokkuus maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Vinkkejä kodin energiansäästöön antaa esimerkiksi Motiva: http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/nain_saastat_energiaa

Onko vihreä verouudistus pelkkää keppiä, eikä lainkaan porkkanaa?

Päinvastoin. Kotitalousvähennyksen ja työsuhdematkalipun kaltaisilla etuisuuksilla voidaan tukea positiivisella tavalla siirtymistä kestäviin lämmitystapoihin ja kestävään liikkumiseen. Pientalojen energia-avustuksia tulee jakaa enemmän, jotta yhä useampi siirtyy öljylämmityksestä vaikkapa pellettien käyttöön. Ympäristö- ja energiaverojen korotusten täytyy olla myös hyvin suunniteltuja ja niitä pitää korottaa asteittain. Näin kansalaiset ja yritykset voivat varautua muutoksiin.

Lue lisää vihreästä verouudistuksesta:

Vihreä verouudistus osa II

Jaa sivu: