Vihreiden verokannat - kysymyksiä ja vastauksia

Vihreiden viimeaikaisia tiedotteita veroista

1.9.2010 Sinnemäki: Vihreän verouudistuksen rinnalla kavennettava tuloeroja

21.6.2010 Sinnemäen ajatuksia Hetemäen työryhmän väliraportista

 

Anni Sinnemäen tiedotustilaisuus 19.1.2010

Tiedote: Osinkojen nollaverokannasta luovuttava

Tiedotteen liitteenä ovat tiedotustilaisuudessa esitetyt materiaalit (kalvot, faktapaperi, graafi)

Vihreän eduskuntaryhmän veroehdotukset budjettiriiheen

Vihreät ovat esittäneet

1. maltillisia veronkevennyksiä, jotka kohdennettaisiin voimakkaasti pieni- ja keskituloisille,

2. korotusta alkoholin ja tupakan verotukseen sekä

3. vapaasta autoedusta luopumista.

Verolinjaukset esitettiin Vihreän eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Tampereella 22.8.2008. Linjausten julkaisemisen yhteydessä pidetyn esityksen PowerPoint-kalvot löytyvät täältä.

 

Kunnallisveron perusvähennys tavoittaa kaikkein köyhimmät

 

Valtiovarainministeriö on esittänyt 970 miljoonan euron tuloveronkevennysten jakamista prosentuaalisesti tasan kaikkien palkansaajien kesken. Vihreiden mielestä kevennysten voimakas kohdentaminen pieni- ja keskituloisille toimisi hyvin juuri nykyisessä inflaatio- ja taloustilanteessa.

Lisäeurot auttavat pienituloisia selviämään paremmin hintojen noususta. Lisäksi vähemmän ansaitsevilla  lisätulot suuntautuvat todennäköisemmin kotimaiseen kulutukseen, mikä vahvistaisi kotimaisen talouden näkymiä.

Valtiovarainministeri Katainen on korostanut sitä, että työnteon pitää aina olla kannattavaa. Vihreät yhtyvät vaatimukseen, mutta katsovat, että tällä hetkellä oikeita kannustinongelmia on lähinnä palkkahaitarin alapäässä.

Kaikkein korkeimmat todelliset marginaaliverot kohdataan useimmiten silloin kun siirrytään sosiaaliturvalta ansiotulon piiriin. Tässä ihmisryhmässä työtekemisen kannattavuutta on parannettava.

Vihreät esittävät budjettiriihessä, että valtiovarainministeriön veronkevennykset toteutetaan  kahdessa alimmassa veroluokassa. Tällöin kohdennettuja kevennyksiä saisi noin 34 000 euron vuosituloilla. Lisäksi varmistetaan, ettei veroprogressioon tule jyrkkiä nousuja. Vihreiden esitys johtaisi progression lievään kiristymiseen. Toisaalta lähes kaikkien verotus keventyisi nykyisestä.

Eduskuntaryhmä vaatii myös kunnallisveron perusvähennyksen korottamista jo vuoden 2009 alusta alkaen. Perusvähennys on veronkevennyksistä ainoa, joka tavoittaa myös ne, jotka eivät saa ansio- tai eläketuloja eli kaikkein köyhimmät.

Vihreät kannattaa ansiotulovähennyksen korvaamista työtulovähennyksellä. Loppusumman lisäksi olennaisinta on, että kohdennus säilyy nykyisen kaltaisena eli suuntautuu pieni- ja keskituloisille.

 

Alkoholin ja tupakan verotukseen korotukset


Eduskuntaryhmä kannattaa korotusta sekä alkoholin että tupakan verotukseen. Hallitus toimii nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja siinä tarvitaan myös veropolitiikkaa. Erityisesti nuorten keskuudessa alkoholin ja tupakan hinnalla on merkittävä vaikutus niiden käyttöön.

 

Työsuhdeautoiluun kannustimet päästöjen vähentämiseksi


Vihreiden yleisenä tavoitteena on saada myös työsuhdeautoiluun kannustimet, joilla vaikutetaan sekä siihen, millaisia autoja ihmiset hankkivat että siihen, kuinka paljon niillä ajetaan.

Vapaa autoetu on korvattava käyttöedulla, jossa kannustimet ovat kohdallaan. Vain näin päästään kiinni ajokilometreihin. 

 

Vihreiden aiempia puheenvuoroja verotuksesta

 

(12.8.08) Vihreiden hallitusryhmä Oulussa: Kokoomus on unohtamassa
vaalilupauksensa matalapalkkaisille naisille
http://www.vihreat.fi/fi/node/2935

(30.7.08) Sinnemäki: Katainen annostelee veronalennuksia vastuuttomasti
http://www.vihreat.fi/fi/node/2914

(15.7.08) Vihreiden puheenjohtaja Cronberg tukee Vanhasta kevennysvaran
kohdentamisessa pienituloisille
http://www.vihreat.fi/fi/node/2907

(26.6.08) Cronberg ja Sinnemäki: Tuloveronkevennysten aika ei vielä ensi vuonna
http://www.vihreat.fi/fi/node/2897

(7.6.08) Vihreiden puoluehallitus vaatii toimia rakennusalan harmaan talouden
torjuntaan
http://www.vihreat.fi/fi/node/2877

(28.4.08) Sinnemäki Vihreässä blogissa: Taloushuolia
http://www.vihreat.fi/fi/node/2776

(26.4.08) Sinnemäki: Etujärjestöjen puheet veronkevennysten lisäämisestä
vastuuttomia
http://www.vihreat.fi/fi/node/2774

(8.11.06) Vihreitä verolinjauksia kevään 2007 eduskuntavaaleihin
http://www.vihreat.fi/node/650

.

Jaa sivu: