Seurakuntavaalit 2006

Teesejä vihreille listoille, Iiris Kivimäki 23.5.2006Avoimuutta, armoa ja alkuvoimaa

Vihreä liitto kannustaa jäseniään ja kannattajiaan toimimaan seurakunnissa lähiyhteisöjen parhaaksi. Niillä paikkakunnilla, missä on mahdollista saada kokoon Vihreä lista, Vihreät niityt -yhdistys tukee ehdokkaita, jotka haluavat koota oman listan. Muissa seurakunnissa Vihreä liitto kehottaa aktiivisia seurakuntalaisia osallistumaan listoille, jotka korostavat avoimuutta, suvaitsevaisuutta ja sopusointua luonnon ja elinympäristön välillä antaen tilaa ja äänen niille, jotka ovat yhteiskunnassamme äänettömiä.

Vihreä liitto puolueena ajaa tasa-arvoa, avointa, moniarvoista ja erilaisuutta suvaitsevaa ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Vihreä liitto ajaa syrjäytyneiden ja syrjäytymässä olevien asiaa sekä havainnoi yhteiskunnan muutokset herkästi.


Avoimuutta kirkolliseen päätöksentekoon

Kuka kirkon ääntä käyttää? Kuka saa puhua kirkon puolesta?

Uskomme, että seurakuntalaisilla on oikeus avoimeen päätöksentekoon. He kykenevät löytämään joustavia ratkaisuja seurakuntalaisten tarpeisiin mm. diakoniassa, perhetyössä ja lapsi- ja nuorisotyössä. Kirkkomme tulee monilla erilaisilla äänillä ottaa kantaa, kun keskustellaan arvoista, seurakunnan ja kirkon tulevaisuudesta.

Kirkkomme tulee olla nöyrempiä niitä kohtaan, jotka eivät voi tai uskalla itseään puolustaa tai vaatia oikeudenmukaista kohtelua. Kirkon tulee muuttaa toimintatapojaan ja noudattaa suomalaista tasa-arvolainsäädäntöä suhteessa naispuolisiin työntekijöihin ja seksuaalisiin vähemmistöihin. Kirkon tulee osoittaa oikeudenmukaista ja rehellistä ennakkoluulottomuutta tukea maahanmuuttajia ja muita vähemmistöjä.


Armoa ja aikaa eri elämänvaiheisiin

Seurakunnassa ihminen voi elää todeksi suhdettaan Jumalaan ja syventää spiritualiteettia. Seurakunnan tulisi olla myös yhteisö. Käytännössä työn ja elämän murros heijastuu epävarmuutena, ahdistuksena ja yksinäisyytenä, mikä vieraannuttaa seurakunnasta. Eri ryhmiä tulee kuulla ja haastaa mukaan sopivilla tavoin mm. nuorina vanhempina, eläkeikäisinä, mutta työkykyisinä, vammaisina, jotka voisivat antaa kykyjään ja taitojaan seurakunnan työhön eri tavoin eri elämänvaiheissa. Jo lapset ja nuoret jakautuvat yhä vahvemmin hyvin toimeentuleviin ja köyhiin ja miltei viidennes lapsista elää syrjäytymisvaarassa.

Seurakunta voisi antaa tärkeän kokemuksen kuulumisesta joukkoon. Nykymuotoinen jumalanpalvelus ei ravitse ihmisen sosiaalisia tarpeita, vaikka varsinkin kaupungissa kirkosta haetaan myös yhteisöä. Ihmisen tulee löytää aikaa perheelle, ystäville tai itselle. Ihmisellä on arvonsa, joka ei riipu siitä, mitä hän tekee tai millainen hän on.

Ihmisillä on itseisarvo, ja palkkatyön ulkopuolellakin osallistutaan yhteiskunnan hyvinvoinnin rakentamiseen.

Seurakunta on paikka, missä heidät voidaan kohdata ja hätää lievittää.


Luonnon ja ihmisen vuorovaikutus globaalissa maailmassa

Luonnon ja ihmisen suhde tulee säilyttää viljelyn ja varjelun periaatteita noudattaen. Luontoa ei saa tärvellä tulevilta sukupolvilta. Myös eläimiä on kohdeltava eettisesti kestävällä tavalla.

Ihmisten pitää voida luottaa siihen, että heidän elinympäristönsä on turvallinen. Kestävä arki on tehtävä helpommaksi. Muuten kulutus ja itsekkyys vievät meiltä tulevaisuuden ja toivon. Kirkko on myös osa maailmanlaajaa kirkkoa, globaalia maailmaa. Kirkon alkuvoima on ollut rakkauden sanoman julistaminen ja sanoman levittäminen. Globaali oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus ovat osa tätä näkyä. Ihmisoikeuksia on puolustettava niin Suomessa kuin maailmalla.

"Kaiken minkä haluatte teille tehtävän,
tehkää te samoin heille."

Jaa sivu: