Vihreät esittää veroremonttia vaalikaudelle 2007—2011. Alle 1000 euron tulot pitäisi tehdä verottomiksi. Suomesta pitäisi tulla palveluyhteiskunta, jossa kevennettäisiin työn verotusta ja kerättäisiin verotuloja ympäristöhaitoista. Perintöveroa ei pidä poistaa, mutta sitä pitäisi kohtuullistaa.

Seuraavan vaalikauden tavoitteeksi olisi otettava palvelusektorin vahvistaminen. Kiireisintä on alentaa pienten ansiotulojen verotusta rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi. Tässä asiassa ei kannata näperrellä pikkuaskelin. Vihreät esittää verotettavan tulon alarajan korottamista niin, että alle 1000 euron kuukausituloista ei menisi veroja. Uudistus olisi askel kohti perustuloa. 

- Ehdotettu veronalennus tukee myös Suomen kehittymistä moderniksi palveluvaltaiseksi yhteiskunnaksi. Työn verotus vääristää käyttäytymistä haitalliseen suuntaan kun itse tekeminen on aina edullisempaa kuin työn ostaminen toiselta. 

Uudistus rahoitettaisiin pääasiassa energiaveroilla. Tavoitteena on, että päästökaupassa siirryttäisiin ilmaisista päästöoikeuksista mahdollisimman pian huutokaupattaviin, kuten EU:ssa on kaavailtukin. Tämän lisäksi sähkön hinnan noususta koituvat ylimääräiset voitot verotettaisiin ns. windfall –verolla pois vanhalta vesi- ja ydinvoimalta. Kumpikaan näistä toimista ei nostaisi sähkön hintaa, joka on jo noussut, mutta josta tulot nyt valuvat vääriin taskuihin.

Vihreät esittää jäteveron korottamista ja laajentamista sekä muiden ympäristöhaittaverojen perusteellista selvittämistä. Vihreät kannattaa myös alkoholiveron korottamista alkoholihaittojen ehkäisemiseksi.

Vihreä eduskuntaryhmä on tehnyt myös laskelmat perintöverotuksen kohtuullistamiseksi. Niissä esitetään kohtuullistettavaksi perintöverotusta mm. nostamalla perintöveron alarajaa 3400 eurosta 10 000 euroon ja siirtämällä testamenttien verotus ns. III veroluokasta II veroluokkaan. Perintöveron poistamista Vihreät eivät kannata.

Vihreiden verolinjauksia (doc)
Vihreiden perintöverolinjaukset (doc)

Jaa sivu: