Kansalaisten puheenvuoroissa ja julkisessa keskustelussa tulee esiin väite, että Vihreät ovat kannattaneet ydinvoimaa. Tosiasiassa olemme aina äänestäneet yksimielisesti ydinvoimaa vastaan hallituksessa, eduskunnassa ja eduskunnan valiokunnissa. Olemme lisäksi tehneet paljon muuta estääksemme ydinvoiman lisärakentamisen. Tälle sivustolle on koottu ydinvoimaprosessin tärkeimpiä ajankohtia ja Vihreiden puoluejohdon ja kansanedustajien toimia ydinvoimaa vastaan.

Hallitusneuvottelut 11.-15.4.2007

Ydinvoimahankkeet käynnistyivät jo ennen hallitusneuvotteluiden käynnistymistä.

Hallitusneuvotteluissa ydinvoima jätettiin auki; kantoina olivat meidän tiukka vastustuksemme ja muiden puolueiden enemmän tai vähemmän myönteinen suhtautuminen. Kokoomus ajoi hallitusohjelmaan suorasanaista ydinvoimamyönteistä kirjausta, jonka onnistuimme estämään.

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmassa todetaan: ”Mitään päästötöntä, vähäpäästöistä taikka päästöjen kannalta neutraalia, kestävää ja kustannusrakenteen kannalta kannattavaa tuotantomuotoa, myöskään ydinvoimaa, ei saa sulkea pois, vaan kaikkia energiamuotoja tulee arvioida yhteiskunnan kokonaisedun kannalta.”

Arvioimme tuolloin, että voimme onnistua eduskunnassa kaatamaan lupahakemukset, koska ydinvoimaa vastaan oli ja on niin painavia syitä. Hallitusneuvotteluissa sovittiin, että Vihreät voivat ryhmänä toimia ydinvoimaa vastaan sekä hallituksen sisällä että eduskunnassa. Kaikki periaatepäätöshakemukset jätettiin hallitusneuvotteluiden jälkeen, joten hallitusohjelmaa kirjattaessa ei ollut vielä täysin selvillä, kuinka monta hakemusta hallituksen käsittelyyn tulee

Ydinvoimayhtiöiden hakemukset ja niiden käsittely

Hallitukselle jätettiin kolme ydinvoimahakemusta. Teollisuuden Voima TVO jätti ympäristövaikutusten arviointiselostuksen Työ- ja elinkeinoministeriölle 14.2.2008 ja periaatepäätöshakemuksen valtioneuvostolle 25.4.2008.

Fortum puolestaan jätti ympäristövaikutusten arviointiselostuksen TEM:iin 3.4.2008 ja periaatepäätöshakemuksen valtioneuvostolle 5.2.2009

Erikseen nimenomaan ydinvoimahanketta varten perustettu Fennovoima jätti oman ympäristövaikutusten arviointiselostuksen TEM:iin 9.10.2008 ja periaatepäätöshakemuksen valtioneuvostolle 14.1.2009

Ydinvoimahakemuksia käsiteltiin hallituksen iltakoulussa 21.4.2010. Muiden hallituspuolueiden, keskustan, kokoomuksen ja RKP:n kannattaessa ja Vihreiden vastustaessa periaatepäätöstä päätettiin esittää TVO:lle ja Fennovoimalle. Virallisesti päätös lupien esittämisestä tehtiin valtioneuvostossa 6.5.2010. Vihreät ministerit, työministeri Anni Sinnemäki ja oikeusministeri Tuija Brax esittivät lupahakemusten hylkäämistä ja jättivät esityksiin eriävän mielipiteen.

Pyrimme kuitenkin vaikuttamaan siihen, että eduskunta olisi estänyt historiallisen virheen lisäydinvoiman rakentamisesta. Me olimme esittäneet maaliskuun lopussa realistisen vaihtoehdon siitä, miten sähkön tarve katetaan realistisesti ilman ydinvoimaa.

Vihreiden ydinvoimakritiikki ja vaihtoehtojen esittely

Ydinvoiman lisärakentamisen vastainen toimintamme tiivistyi keväällä 2010. Olemme kuitenkin koko vaalikauden ajan vastustaneet aktiivisesti ydinvoimaa ja esittäneet sille vaihtoehtoja. Vihreiden sivuilta löytyy tältä hallituskaudelta 31 kannanottoa, joiden otsikossa mainitaan ydinvoima, ydinvoimalan nimi tai uraani.

Lisäksi useimmissa tällä hallituskaudella annetussa energiapolitiikkaa koskevassa 62 kannanotossamme käsitellään ydinvoiman haittoja tai esitellään omaa vaihtoehtoamme ydinvoimalle.

Aktiivisimman ydinvoiman vastaisen kampanjoinnin aikana loppukeväällä ja alkukesällä 2010 järjestettiin viisi ydinvoimaa koskevaa tiedotustilaisuutta.

Osallistuimme isolla joukolla ydinvoiman vastaiseen suurmielenosoitukseen 8.5.2010.

Koska elinkeinoministeri Pekkarinen ei vastannut avoimessa kirjeessämme esittämiimme 10 kysymykseen, teimme samat kysymykset kesäkuun alussa virallisina valtiopäivätoimina, eli kirjallisina kysymyksinä, jolloin hänen oli pakko vastata niihin.

Eduskunnan päätös

Ydinvoimaloiden periaatepäätöksistä käytiin lähetekeskustelut 11.5. ja 18.5. Keskustelussa vihreät kansanedustajat toivat esiin ydinvoiman haittoja ja kestävää vaihtoehtoamme. Asia lähetettiin varsinaisesti käsiteltäväksi talousvaliokuntaan: Lisäksi ympäristövaliokunta, hallintovaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta antoivat asiasta lausunnon talousvaliokunnalle. Asiasta mietinnön valmistelleessa talousvaliokunnassa Oras Tynkkynen teki esityksen ja äänestytti periaatepäätösten käsittelyaikataulusta, jotta eduskunnan tärkeintä päätöstä ei olisi runnottu läpi poikkeuksellisen kireässä aikataulussa.

Kaikissa muissa lausunnonantovaliokunnissa Vihreät jättivät eriävät mielipiteet, paitsi ympäristövaliokunnassa, jonka enemmistö päätyi kielteiselle kannalle ydinvoimalupien suhteen. Hävisimme äänestyksen talousvaliokunnassa ja jätimme päätöksestä vastalauseen.

TVO:n periaatepäätöksen käsittely

Fennovoiman periaatepäätöksen käsittely

Viime hetken vetoomuksena teimme Youtube-videon, jossa Anni Sinnemäki vetosi periaatepäätösten hylkäämiseksi.

Valiokuntakäsittelyn jälkeen asia ratkaistiin lopullisesti eduskunnan täysistunnossa. Periaatepäätöksistä keskusteltiin 29.6. ja 30.6. Äänestys oli 1.7.

TVO:n periaatepäätöksen äänestystulos

Fennovoiman periaatepäätöksen äänestystulos

Päätös oli meille valtava pettymys. Olimme esittäneet realistisen vaihtoehdon siitä, miten sähkön saanti voidaan turvata kestävästi, mutta emme saaneet näkemyksellemme riittävästi kannatusta muista puolueista.

Katso myös: Itsekkyyden muistomerkki - nämä kansanedustajat äänestivät lisäydinvoiman puolesta

Jaa sivu: