Aika ajoin käy niin, että vihreä yhdistys lopettaa toimintansa ja kyseinen yhdistys on syytä ajaa alas. Tämä johtuu useimmiten siitä, että yhdistyksen toiminta yhdistetään toiseen vihreään yhdistykseen esimerkiksi kuntaliitoksen tai muun vastaavan syyn johdosta.

Kun yhdistys päättää toimintansa lopettamisesta, tätä kutsutaan yhdistyksen purkamiseksi. Purkamisprosessi ei ole monimutkainen, mutta asian helpottamiseksi tähän listaan on koottu kaikki tarpeelliset askeleet!

Muistilista

1) Tarkista säännöt

Ensin pitää katsoa mitä yhdistysten säännöissä sanotaan yhdistysten purkamisesta. Todennäköisesti jotain siihen malliin, että yhdistyksen purkautumisesta päättää yhdistyksen kokous jossa 3/4 läsnä olevista kannattaa purkamista.

Samoin on katsottava yhdistyksen säännöistä mitä niissä määrätään jäljelle jäävien varojen käytöstä. Yleensä varojen käytöstä päättää purkautumisestakin päättävä kokous ja säännöissä on todettu, mihin varat on suunnattava, esim "yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen". Tarkemmasta käytöstä on tällöin tehtävä päätös purkautumisesta päättävässä kokouksessa.

2) Selvitä yhdistykset varat ja velat

Lain mukaan "Kun yhdistys on päättänyt purkautua, hallituksen on huolehdittava purkautumisesta johtuvista selvitystoimista. Selvitystoimiin ei kuitenkaan ole tarpeen ryhtyä, jos yhdistys purkautumisesta päättäessään on samalla hyväksynyt hallituksen laatiman loppuselvityksen, jonka mukaan yhdistyksellä ei ole velkoja." Eli moinen yksinkertainen loppuselvitys velattomuudesta puheenjohtajan allekirjoittamana on hyvä tehdä.

3) Tehdään virallinen päätös

Kutsutaan koolle yhdistyksen kokous päättämään asiasta. Kokouskutsussa pitää mainita, että tarkoitus on käsitellä yhdistyksen purkamista.

Kokous pidetään ja tehdään siellä tarvittavat päätökset yhdistyksen purkamisesta ja varojen käytöstä.

Tilit tyhjennetään sovitun mukaisesti ja taloudenhoitaja tekee kirjanpidon loppuun ja päättää kirjat. Jäljelle jääneet varat käytetään purkautumisesta päättäneen kokouksen tahdon mukaisesti.

4) Ilmoita purkautumisesta yhdistysrekisteriin

Yhdistys katsotaan lakanneeksi, kun purkautumisesta on tehty merkintä yhdistysrekisteriin.Ilmoituksen voi tehdä netissä ilmaiseksi:
https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu.htx

Tarvittava asiakirja löytyy myös osoitteesta:
http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistys_purkautuminen.html

Jaa sivu: