Vihreiden rahoitusmalli on avoin, selkeä ja yksinkertainen.

Vihreiden taustalla ei ole merkittäviä rahanlahjoittajia, yrityksiä, yhteisöjä, yhdistyksiä, ammattiyhdistysliittoja tai säätiöitä. Vihreillä ei ole merkittäviä osakeomistuksia.

 

 

 

Mistä Vihreät saa rahaa?

Puolueen toiminnan merkittävin rahoittaja on valtio, joka myöntää Vihreille vuosittain puoluetukea. Vuonna 2007 Vihreille myönnettiin puoluetukea 1 126 095,00 euroa.

Toiseksi eniten rahaa Vihreät saa jäsenmaksuista. Niitä Vihreät keräsi vuonna 2007 34 540,50 euroa.

Tärkeä rahanlähde on myös luottamushenkilömaksut. Ne ovat maksuja, joita esimerkiksi kansanedustajat, ministerit ja europarlamentaarikot suorittavat puolueelle. Tällaista "veroa" Vihreät peri kellokkailtaan vuona 2007 yhteensä 23 861,54 euron verran.

Tukimaksuja ja lahjoituksia esimerkiksi Internetin kautta Vihreät ei juuri kerännyt. Vuonna 2007 tällaista, pääasiassa pienistä yksittäisten kansalaisten lahjoituksista koostuvaa rahaa Vihreät keräsi 3 049,50 euron verran. Tämän lisäksi Vihreät sai eduskuntavaaleihin erillisavustuksia.

Vuonna 2007 Vihreille hyvä tulonlähde olivat tiedotustoiminnan tuotot (30 779,34 e). Niihin on kirjattu sekä kampanjatuotteiden myyntiä että tuotot onnistuneesta Vihreiden 20-vuotisjuhlaseminaarista. Seminaarin tuotot ovat suuret, koska sen osallistumismaksu oli 25-500 euroa.

 

Mihin Vihreät käyttää rahaa?

Vihreiden ylivertaisesti suurimmat menot ovat yleisiä järjestötoiminnan kuluja. Ne sisältävät puolueen työntekijöiden palkat, puoluekokouksen kulut, puoluevaltuuskunnan ja -hallituksen kokouskulut sekä muut puolueen käytännön toiminnan pyörittämiseen vaaditut menot. Yleisen järjestötoiminnan menot vuonna 2007 olivat 548 905,72 euroa.

Suuri osa Vihreiden varoista käytetään paikallistoiminnan tukemiseen. Vihreät avusti eri puolella Suomea toimivia piiriosastojaan vuonna 2007 yhteensä 285 982,23 eurolla.

Paljon rahaa käytetään myös Vihreiden tiedotustoimintaan. Ilmoituksista, jäsenlehdistä, materiaalikuluista ja tiedotustoiminnan palkoista koostuvat menot olivat viime vuonna 116 885,11 euroa.

 

Ketkä lahjoittavat rahaa Vihreiden kampanjointiin?

Normaalin toiminnan kulujen lisäksi Vihreiden rahoja verottavat erilaiset vaalit, joita Suomessa järjestetään lähes vuosittain.

Vaalibudjeteissa (ks. pdf) merkittävin rahoittaja on valtio. Esimerkiksi eduskuntavaaleissa vuonna 2007 Vihreät sai valtiolta kohdeavustusta 175 000 euroa. Toinen kyseisten vaalien merkittävä rahoittaja, 75 000 euron summalla, oli Vihreissä aktiivisesti toimiva hämeenlinnalainen lääkäri Markus Rimon. (Muut lahjoittajat tästä)

Jaa sivu: