Tällä ohjesäännöllä määritellään Vihreän liiton ympäristörahaston tarkoitus, hallinto, avustusten myöntämisperusteet ja muut rahaston toimintaan liittyvät asiat. Vihreän liiton matkustussäännön mukaisesti Vihreä liitto välttää omassa toiminnassaan lentoliikenteen käyttämistä. Käytännössä kuitenkin, erityisesti kansainvälisessä toiminnassa, on usein tarpeen matkustaa lentäen.

1. Ympäristörahaston tarkoituksena on vähentää lentoliikenteen huomattavia ympäristöongelmia: ilmastonmuutosta, otsonikatoa ja paikallista ilman saastumista. Käytännössä rahaston varoilla tuetaan sekä Vihreän liiton jäsenjärjestöjen että kansalaisjärjestöjen organisoimia ympäristöaiheisia kampanjoita ja konkreettisia hankkeita. Ensisijainen tukikohde ovat ilmastopoliittiset kampanjat tai hankkeet.

2. Rahaston hallinnosta ja tileistä vastaa puoluehallitus.

3. Avustukset myöntää hakemuksesta tai esityksestä puoluehallitus.

4. Rahaston varat kertyvät puolueen sisäisestä ns. lentomaksusta. Kustakin puolueen tarkoituksiin tehdystä lentomatkasta peritään lentomaksu, joka on 10 % lentolipun hinnasta, kuitenkin aina vähintään 10 euroa.

Puolueen maksamista matkoista lasketaan lentomaksu ja siirretään rahastoon.

Lentomaksun summa siirretään rahastoon. Rahasto voi ottaa vastaan myös lahjoituksia ja testamentteja.

5. Rahaston toiminnasta raportoidaan puolueen toimintakertomuksen yhteydessä sekä puoluehallitukselle vähintään kahdesti vuodessa.

6. Tämän ohjesäännön hyväksyy ja sen muuttamisesta tai rahaston lakkauttamisesta päättää puoluehallitus.

7. Mikäli rahasto lopetetaan, sen varat siirretään käytettäväksi puolueen yleistoimintaan.

Tämä ohjesääntö on hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.1.2005.

Jaa sivu: