Eurovaalit 2024

Vihreät eurovaaliehdokkaat

Löydä ehdokkaasi

Vihreät rakentaa EU:ta, joka mahdollistaa hyvän ja turvallisen elämän. EU:ssa tarvitaan päättäväisyyttä puolustaa kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Tarvitaan myötätuntoa, reiluja ratkaisuja ja yhteistyötä paremman huomisen puolesta.

Vuoden 2024 europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa vaaliajanjaksolla 6.–9.6.2024. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024.

Löydä ehdokkaasi täältä

Joki keskellä metsämaisemaa

Tulevaisuuden rakentajat

Vihreiden EU on vahva ihmisoikeuksien, kansainvälisen oikeuden ja rauhan sekä demokratian puolustaja globaalisti ja unionin rajojen sisällä. Vihreät vievät EU:ta rauhan ja demokratian suuntaan, eivätkä anna piiruakaan periksi autoritaareille. Vihreiden EU taistelee jatkossakin etulinjassa ilmastokriisiä ja luontokatoa vastaan. Vihreiden EU panostaa koulutukseen ja tutkimusyhteistyöhön, edistää työntekijöiden oikeuksia ja vähentää köyhyyttä.

Ilmasto ja luonto Rauha ja turvallisuus Talous ja työ Ihmisoikeudet ja tasa-arvo
Osaaminen ja tutkimus

Rakennetaan uutta, luodaan toivoa, suojellaan arvokkainta

Vihreät tarjoaa toivoa tulevaisuudesta. Tarvitaan päättäväisyyttä puolustaa kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta, ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Vihreiden EU on vahva ihmisoikeuksien, kansainvälisen oikeuden ja rauhan sekä demokratian puolustaja globaalisti ja unionin rajojen sisällä. Vihreät vievät EU:ta rauhan ja demokratian suuntaan, eivätkä anna piiruakaan periksi autoritaareille. Vihreiden EU taistelee jatkossakin etulinjassa ilmastokriisiä ja luontokatoa vastaan. Vihreiden EU panostaa koulutukseen ja tutkimusyhteistyöhön, edistää työntekijöiden oikeuksia ja vähentää köyhyyttä.

Tutustu vaaliohjelmaan

Tutustu ehdokkaisimme.

Vihreillä on eurovaaleissa 20 ehdokasta.Luontoa

EU ilmastok­riisin ja luontokadon ratkaisijana

 • Asetetaan tavoitteeksi hiilineutraali EU 2040.
 • Kasvatetaan oikeudenmukaisesti metsien ja maankäytön hiilinieluja.
 • Suojellaan kolmannes EU:n maa- ja merialueista, joista 10 % tiukasti suojeltuna.
 • Lisätään investointeja energiamurrokseen ja vihreään teknologiaan.
 • Tuetaan ruoantuotannon siirtymää puhtaammaksi ja eettisemmäksi.
Turvallisuus ja rauha

EU rauhan ja turvallisuuden projektina

 • Lisätään merkittävästi aseellista, humanitääristä ja taloudellista tukea Ukrainalle ja tuetaan Ukrainaa tiellä EU-jäsenyyteen.
 • Vahvistetaan Nato-yhteistyötä ja Euroopan kykyä kantaa vastuuta omasta puolustuksestaan.
 • Toteutetaan feminististä ulkopolitiikkaa, jolla korjataan rakenteellista syrjintää, väkivaltaa ja osattomuutta.
 • Taataan EU:hun liittymisestä kiinnostuneille maille selkeä prosessi ja polku jäsenyyteen. EU:n jäsenyyskriteereistä, kuten oikeusvaltioperiaatteesta, ei tule tinkiä.
 • Perustetaan Eurooppaan apurahajärjestelmä tukemaan sotaa ja vainoa pakenevia opiskelijoita ja aktivisteja.
työ ja talous

EU kestävän talouden ja reilun työelämän takaajana

 • Tuetaan sisämarkkinoiden kehittämistä, reilua kilpailua ja kiertotaloutta.
 • Laajennetaan luonto- ja hiilitulleja, joilla varmistetaan, että EU:n ulkopuoliset yritykset eivät saa kilpailuetua heikomman ympäristösääntelyn kautta.
 • Vahvistetaan yritysvastuun roolia EU:n kauppapolitiikassa. 
 • Edistetään tekoälyratkaisujen oikeudenmukaista ja turvallista soveltamista.
 • Parannetaan työn ja perhe-elämän yhdistämisen mahdollisuuksia koko EU-alueella.
koulutus

EU osaamisen ja tutkimuksen kivijalkana

 • Sitoudutaan määrätietoiseen koulutus- ja osaamistason nostamiseen EU:n alueella.
 • Taataan jokaiselle EU:ssa kasvavalle lapselle ja nuorelle laadukas ja saavutettava varhaiskasvatus ja pääsy koulutukseen. 
 • Mahdollistetaan varhaiskasvatus ja koulutus myös paperittomille lapsille.
 • Kaksinkertaistetaan EU-alueen tutkimus- ja innovaatiopanostukset ja kohdennetaan niitä ilmasto- ja ympäristökriisin sekä muiden yhteiskuntiemme suurten haasteiden ratkaisuihin.
 • Panostetaan tiedon ja tutkimuksen avoimuuteen ja vapauteen.
ihmisoikeudet

EU ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion puolustajana

 • Torjutaan rasismia, seksismiä ja syrjintää koko Euroopassa.
 • Toimitaan määrätietoisesti köyhyyden vähentämiseksi unionin alueella.
 • Taataan ihmisten vapaa liikkuvuus EU:n sisärajoilla.
 • Jaetaan vastuuta turvapaikanhakijoista tasaisesti jäsenmaiden kesken. Luodaan turvallisia reittejä Eurooppaan ja turvataan lasten oikeuksien toteutuminen rajoilla.
 • Turvataan perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen EU:ssa asettamalla rangaistuksia jäsenmaille, jotka rikkovat EU:n perusperiaatteita.
 • Taataan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaiset oikeudet avioliittoon, perheeseen sekä oman sukupuolen määrittelyyn.
 • Siirrytään ministerineuvoston päätöksissä määräenemmistöpäätöksiin, jotta yksittäiset jäsenmaat eivät voi jarruttaa tärkeitä esityksiä.